De nieuwste versie van het personeelshandboek online!

Wij hebben ons personeelshandboek ge-update. In dit handige handboek treft u allerhande documenten aan die u kunt gebruiken voor het voeren van een goed personeelsbeleid, zoals model arbeidsovereenkomsten, tips voor het voeren van functioneringsgesprekken, gedragsregels, wat te doen bij ontslag en vind u alle regels voor de verkoop van tabak. Een nuttig naslagwerk dus!
Voor vragen en/of problemen op personeelsgebied kunt u het BETA secretariaat altijd om hulp vragen. De medewerkers van het secretariaat kennen de CAO voor Tankstations en Wasbedrijven en voeren dagelijks arbeidsrechtelijke procedures. Ook voor hulp bij het volgen van een re-integratietraject of bij het voeren van functioneringsgesprekken, kunt u bij BETA terecht.

Vanaf 1 juli 2021 óók statiegeld op kleine petflessen

Op 1 juli 2021 verandert het statiegeldsysteem. Vanaf dat moment wordt er ook statiegeld geheven op kleine plastic flessen van frisdranken en waters. Tegelijk komen er veel meer (verplichte en vrijwillige) inleverpunten om die extra flessen te kunnen verwerken. Om de kleine én grote statiegeldflessen herkenbaar te maken voor consumenten en inleverpunten bij tankstations, krijgen deze een statiegeldlogo en een nieuwe EAN-code. Het nieuwe systeem vraagt dus behoorlijk wat aanpassingen van alle betrokken partijen. Grotere supermarkten, bemande tankstations langs de snelweg, bemande treinstations en grotere cateraars: alle zijn straks verplicht om statiegeldflessen in te nemen. Het wordt een open inleversysteem: de consument kan inleveren bij alle innamepunten. Het maakt niet uit waar hij of zij de flessen heeft gekocht. Voor een kleine petfles krijgt hij 15 cent, voor een grote 25 cent. Welke vergoeding een innamepunt ontvangt, hangt af van de manier van innemen. Overigens vallen alleen de plastic (meestal pet)flessen van frisdranken en waters
in het statiegeldsysteem. Dus niet de flessen van sap of zuivel of de glazen bierflesjes. Naast de verplichte inzameling kan er ook vrijwillig worden meegedaan door tankstation-ondernemers. Naar verwachting zullen de meeste innames van plastic flessen handmatig worden ingenomen. Vervolgens worden deze flessen in plastic zakken gedaan, die te bestellen zijn. Ook is het mogelijk om de flessen te verzamelen in daarvoor geschikte bakken. Verder kunt u zogenaamde donatiebakken neerzetten, waar de klant zijn flessen in kan gooien zonder statiegeld te claimen. De opbrengst gaat dan rechtsreeks naar een aan te geven goed doel. Er zijn innamemachines verkrijgbaar, maar die zijn vooralsnog vrij kostbaar. Men krijgt wel een zogenaamde ‘handlingsfee’ van de leveranciers terug. Daar wordt nu een systeem voor opgezet. Zo ook voor de retourzendingen in zakken. Daar komen we later nog op terug. Meer informatie over de aanleiding voor het nieuwe statiegeldsysteem en de verplichtingen en vergoedingen die eruit voortkomen staat op www.statiegeldnederland.nl.

Controles leeftijdscheck bij tankstations

De NVWA heeft cijfers gepubliceerd over de leeftijdscheckcontroles die zij hebben uitgevoerd bij de verschillende sectoren die tabak verkopen. Bij tankstations zijn er vorig jaar 100 controles uitgevoerd. Meer dan helft (51 procent) van deze controles hebben geleid tot een maatregel, bijvoorbeeld een bestuurlijke boete. Dit betekent dat bij tankstations nog niet voldoende wordt gecontroleerd op de leeftijd bij de verkoop van tabak. Naast dat het maatschappelijk gezien slecht is om aan minderjarige tabak te verkopen, kan het ook voor uw onderneming grote gevolgen hebben. Boetes kunnen oplopen tot duizenden euro’s en bij drie overtredingen binnen één jaar kunt u een tijdelijk verkoopverbod krijgen. Als werkgever
is het belangrijk dat u uw personeel goed instrueert over de tabaksverkoop in uw shop. Zorg ervoor dat iedereen goed op de hoogte is van het belang en de urgentie van de leeftijdscheck. BETA heeft in het nieuwe jaar de nieuwe leeftijdsschijven naar al haar leden verstuurd. Zorg ervoor dat deze door uw medewerkers worden gebruikt. Laat al uw medewerkers ook de nieuwe e-learning voltooien op Power Up!, zodat iedereen weer op de hoogte is van de laatste regels. Als uw mensen nog niet in Power Up! zitten, dan kunt u gebruik maken van de gratis overstapservice. U kunt het maken van deze e-learning ook verplichten door het in nieuwe arbeidscontracten of in uw personeelshandboek op te nemen.

Steeds meer sealbagautomaten weer open

De banken hebben sinds deze week weer een aantal sealbagautomaten geopend voor ondernemers. Deze automaten zijn alleen tijdens openingstijden open en worden permanent bewaakt. Ze worden ook dagelijks geleegd, om het minder aantrekkelijk te maken voor plofkrakers. Dat de automaten weer openen is goed nieuws voor u als ondernemer, dit zorgt voor minder hachelijke situaties met grote hoeveelheden contant geld bij de reguliere stortautomaten. Ook BETA luidde twee weken geleden de noodklok. Via een brief aan minister Hoekstra van Financiën. Deze brief kwam voort uit de
oproep van ondernemers die grote problemen ondervonden door de sluiting van de sealbagautomaten, het gevoel van onveiligheid nam toe. Nu heeft de Vereniging van Banken besloten om ondernemers tegemoet te komen en worden er veertig sealbagmachines geopend. Deze staan verspreid door Nederland. De automaten zullen alleen overdag open zijn en hier kunt u als ondernemer veilig uw contanten via de sealbags afstorten. Neem contact op met uw bank om te weten op welke plek bij u in de buurt het mogelijk is om geld per sealbag af te storten.