TIJDENS DE LAATSTE DEELNEMERSBIJEENKOMST VAN HET H2PLATFORM OP 13 DECEMBER J.L. WERD BETA ALS NIEUW LID WELKOM GEHETEN DOOR ROBERT DENCHER, VOORZITTER VAN HET NATIONALE WATERSTOFPLATFORM. DEZE SAMENWERKING WERD NA AFLOOP NOG EENS BEKRACHTIGD MET EEN STEVIGE HANDDRUK.

Het H2Platform is een samenwerkingsverband tussen organisaties, bedrijven en de ministeries van Infrastructuur & Waterstaat en Economische Zaken & Klimaat. De deelnemers van het H2Platform zien waterstof als één van de meest levensvatbare opties voor het verduurzamen van de energievoorziening, de industrie en mobiliteit. Als BETA zijn we al jaren druk bezig met de energietransitie en proberen we op de meest mogelijke manieren ons verhaal over te brengen aan politici, lokale overheden (provincies en
 gemeenten) en nationale overheid (ministeries). Ons verhaal is namelijk: wij zien de energietransitie als een uitdaging en onze tankstations zijn de ‘energielocaties van de toekomst’. We krijgen veel gehoor en begrip bij de Haagse politici. Ze adviseren ons ervoor te zorgen dat we aan tafel komen te zitten. In de praktijk viel dit echter niet mee, totdat we iets meer dan één jaar geleden een antwoord ontvingen op onze brief aan minister Van Nieuwenhuizen [Infrastructuur en Waterstaat, red.], met een aanbeveling om ons bij verschillende platforms aan te sluiten. Sinds die tijd is er veel gebeurd. Nu praten we dus ook mee als volwaardig lid van het H2Platform.

“2020 wordt hét waterstofjaar, daarom is het ook goed dat we als BETA lid zijn van het H2Platform.”

Wim van Gorsel

Vicevoorzitter, Belangenvereniging Tankstations

Voor ons als branche is het heel belangrijk om in een vroeg stadium mee te kunnen denken over praktische uitvoerbaarheid, wet- en regelgeving, subsidiemogelijkheden, etc. Zo vroeg mogelijk eventuele obstakels of problemen benoemen en meedenken en -werken aan oplossingen om processen juist te versnellen. Dit zodat niet achteraf gerepareerd hoeft te worden, omdat we tot de conclusie kwamen dat iets niet blijkt te kunnen. Zo wordt door onze inbreng nu bekeken of wet- en regelgeving geldend voor LPG als basis kan dienen voor waterstof. De risico’s van waterstof zijn niet groter dan LPG of CNG. Waterstof is licht en stijgt op, dit in tegenstelling tot LPG, dat zwaarder is en op de grond blijft hangen. Ook hebben we samen met de mensen van het H2Platform meegedacht over versnellingsacties die nodig zijn om de ondernemers en de gemeenten te laten accelereren in dit proces. 2020 wordt hét waterstofjaar, daarom is het ook goed dat we als BETA lid zijn van het H2Platform. De Olympische Spelen zullen volledig in het teken van waterstof staan. De olympische fakkel laat men op waterstof branden, de zesduizend woningen in het olympisch dorp zijn op H2 aangesloten en daarnaast komt Toyota komt met een nieuwe Mirai, die een actieradius van ruim boven de 600 kilometer heeft!