De werkmail van uw medewerker doorzoeken?

Heeft een deel van uw medewerkers een werkmail? Houd dan rekening met de volgende situatie; in juli van vorig jaar heeft de rechtbank Amsterdam geoordeeld dat een tankstation-onderneming een schadevergoeding van 10.000 euro moest betalen aan zijn medewerker wegens het doorzoeken van de werkmail van de medewerker zonder toestemming of goede reden. Tussen de werkgever en de medewerker, die leidinggevende was binnen het bedrijf, heerste al een lange tijd spanning. Onder andere omdat de werkgever in de wandelgangen had gehoord dat de medewerker een relatie zou hebben met één van zijn ondergeschikte collega’s. Op een zeker moment heeft de werkgever één van zijn andere werknemers daarom de opdracht gegeven om de werkmail van de betreffende medewerker uit te pluizen. Op basis van de informatie die de werkgever in de mailbox heeft gevonden, is hij een procedure begonnen om de arbeidsovereenkomst te laten ontbinden. In de procedure verweert de medewerker zich door aan te geven dat zijn werkgever zonder vooraankondiging of toestemming de mailbox heeft laten onderzoeken. Volgens de medewerker levert dit een inbreuk op zijn privacy op. De rechter is het met de medewerker eens en geeft aan dat de werkgever niet het recht had om zonder concrete verdenking en zonder vooraankondiging of toestemming, de mail van de medewerker te doorzoeken. Ook rekent de rechter de werkgever aan dat hij de gehele mailbox heeft laten doorzoeken en dat nog wel door één van de collega’s van de medewerker, in plaats van bijvoorbeeld een onafhankelijk bureau  in te schakelen. De rechter vindt dat er in deze situatie sprake is van een grove schending van de privacy van de medewerker. En daarom kent de rechter aan de medewerker een billijke vergoeding van 10.000 euro toe. Conclusie; als u het idee heeft dat het noodzakelijk zou zijn om de werkmail van uw medewerker te doorzoeken om een verdenking te kunnen bevestigen, neem dan contact op met BETA-advies. Onze arbeidsrechtjuristen kunnen oordelen in hoeverre het überhaupt noodzakelijk is om in de gegeven omstandigheden de werkmail van uw werknemer door te zoeken. Of dat er wellicht andere (minder zware) maatregelen zijn waarmee een verdenking kan worden hardgemaakt.

Algemene Ledenvergadering BETA op 7 juli 2021

Woensdag 7 juli organiseert BETA haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Bent u er ook bij? Vorig jaar hebben wij onze jaarlijkse ALV vanwege corona digitaal via Zoom gehouden. In Den Haag werd een lege ruimte omgetoverd tot opnamestudio en zaten BETA-voorzitter Ewout Klok en Tim Schoenmakers van het BETA-secretariaat de vergadering voor. Gelukkig was deze nieuwe en digitale vorm van vergaderen een groot succes. Ook dit jaar gaan wij weer een ALV organiseren voor onze leden. Deze stond gepland op 30 juni, maar de vergadering is een week opgeschoven naar woensdag 7 juli 2021. Zet deze datum alvast in uw agenda! In welke vorm we deze ALV gaan organiseren (fysiek of digitaal) is afhankelijk van de coronamaatregelen. Wij hopen u hier snel over te berichten.

Brandstofdiefstal via peilbuis

BETA ontvangt steeds vaker meldingen van brandstofdiefstal via de peilbuis. BETA adviseert het slot of vergrendeling van de put goed te controleren. Mocht er een dergelijke diefstal plaats hebben gevonden, noteer dan alle informatie en licht de politie in. Brandstofdieven maken vaak gebruik van busjes/bedrijfswagens die zij boven de buis plaatsen. Het slot of de vergrendeling wordt geforceerd en vervolgens wordt de benzine via de peilbuis opgezogen en in een IBC-container opgeslagen. Er worden steeds kleine hoeveelheden brandstof buitgemaakt. Bent u slachtoffer geworden van deze vorm van brandstofdiefstal of heeft u vragen over deze vorm van diefstal, neem dan contact op met het BETA-secretariaat via (010) 411 1180.

Omgevingswet weer half jaar uitgesteld

Om de wirwar aan verschillende wetten en regelingen en tegengestelde belangen in de omgeving te stroomlijnen is men al jaren bezig één grote Omgevingswet te maken met bijhorend digitaal stelsel. Een monsterklus natuurlijk. Vooral juridisch en digitaal. Maar de bedoeling is dat alles gemakkelijker wordt voor de burger en dus ook voor u als ondernemer. Na jaren van uitstel zou 1 januari 2022 écht de ingangsdatum worden. Maar de inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt voor de zoveelste keer uitgesteld. Dat hebben gemeenten, provincies, waterschappen en minister Ollongren deze week samen besloten. Zo krijgen zij een half jaar, tot 1 juli 2022, langer de tijd voor het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) dat nog niet voldoende af is. Het DSO moet het hart worden van de nieuwe Omgevingswet, waarin alles bij elkaar komt en als één loket gaat werken. Maar het is heel complex. Voor u als ondernemer van uw tankstation verandert er dus nog even niets. Wel werken de gemeenten al in ‘de sfeer van de Omgevingswet’ die uitgaat van participatie van de burger in allerlei processen in de gemeente. De gemeente moet dienend zijn aan de burger. Dat vereist nog wel een cultuuromslag. Mocht u problemen hebben met uw gemeente of niet verder komen, neemt u dan gerust contact op met Lisanne Henneveld via het secretariaat (010-411 1180) of via lisanne@eendrachtbv.nl

Nieuwe e-learning LPG in PowerUp!

Vanaf dit moment kunnen medewerkers van tankstations de e-learning LPG maken in PowerUp!. De e-learning is tot stand gekomen door een samenwerking van BETA Opleidingen met de Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR). Het toevoegen van de e-learning LPG is een belangrijke stap in de ontwikkeling van het leeraanbod in PowerUp!. Veilig werken met LPG is immers erg belangrijk. LPG is een gas dat onder hoge druk wordt samengeperst tot een vloeistof en is brandbaar en explosief. Daarom is het van cruciaal belang dat iedereen die met LPG werkt, zich bewust is van de risico’s en precies weet wat hij of zij moet doen in een noodsituatie. In de nieuwe e-learning komen de volgende onderwerpen aan bod: uitleg LPG, de gevaren van LPG, LPG-apparatuur, inspectie, noodprocedures, EHBO, LPG-voorraad en risico’s bij het tanken van LPG. Heeft u vragen over de e-learning LPG of wilt u graag dat uw medewerkers toegang krijgen tot deze e-learning en alle overige cursussen en trainingen die PowerUp! te bieden heeft? Stuur dan een mailtje of bel met (010) 411 19 68.