Nederland werkt via het preventieakkoord toe naar een rookvrije generatie in 2040

Om dit te bewerkstelligen worden er de laatste tijd veel
maatregelen ingevoerd. Zo heeft de overheid vanaf 1 april 2020 de accijns op tabak al verhoogd, zodat een pakje met 20 stuks € 1 duurder is geworden. Een andere maatregel die gepland staat is de invoering van neutrale verpakkingen voor tabaksproducten. Tot voor kort stond de invoering hiervan nog gepland op 1 juli 2020. Echter de overheid heeft de invoering opgeschoven naar 1 oktober 2020. Dit betekent dat er vanaf die datum alleen nog maar verpakkingen mogen worden verkocht met een door de overheid vastgestelde kleur. Ook is er een uitzondering in de nieuwe regeling opgenomen met betrekking tot de voorraden van al reeds geproduceerde producten. Voor deze voorraden wordt er gewerkt met een uitverkoopregeling. Alle verpakkingseenheden van sigaretten en shagtabak die vóór 1 oktober 2020 zijn geproduceerd of op de markt zijn gebracht mogen na 1 oktober 2020 nog één jaar lang worden verkocht. Uiteraard moeten deze verpakkingen wel voldoen aan de al reeds geldende verpakkingsregels. Dit betekent dus dat u vanaf 1 oktober 2020 de pakjes zonder het nieuwe verplichte uiterlijk nog mag verkopen tot 1 oktober 2021.

Uitstel contactloos betalen

Mastercard stelt de verplichting om contactloos betalen aan de pomp te faciliteren uit tot 31 december 2021. Het betalings- en technologiebedrijf heeft dit besloten na diverse overleggen met BETA, VNPI, de banken en andere transactieverwerkers. De dreiging met boetes in de vorm van een extra transactiefee per 1 januari 2020 is dan ook voorlopig van de baan. Maar wat zijn hiervan nu precies de consequenties? Belangrijk om te weten is dat niet (tijdig) investeren in contactloos betalen niet betekent dat cards niet meer kunnen worden geaccepteerd. Het is aan de ondernemer om zijn/haar eigen afweging te maken of en wanneer men overschakelt op contactloos betalen aan de pomp. Daarbij kunnen onder meer toekomstplannen en onderhoud een rol spelen. Uw bank/acquirer zal u nog (moeten) informeren omtrent de regeling. In hoofdlijnen houdt de regeling in dat er tot 1 juli 2020 een vrijstelling van de transactiefee wordt verleend voor AFD-terminals, naar verwachting is vanaf dat moment de certificering gereed. Eveneens vanaf 1 juli 2020 wordt er een vrijstelling verleend voor de niet-contactloze AFD-terminals. Echter alle nieuw te plaatsen terminals dienen vanaf dat moment gereed te zijn voor contactloze betalingen. De Betaalvereniging Nederland zal toezicht houden op de voortgang en implementatie van dit alles. Met ingang van 31 december 2021 zal er, indien contactloos betalen niet wordt aangeboden, een extra transactiefee worden doorberekend. Een vrijstelling behoort dan niet meer tot de mogelijkheden. Dit betekent dus dat er geen verplichting is om te investeren, maar dat het niet investeren consequenties heeft in de vorm van een extra fee per 1 januari 2022. De manier van betalen gaat met zijn tijd mee en ook in onze branche merken we de gevolgen. Van contant geld naar pinnen, van pinnen naar contactloos betalen en tegenwoordig kijkt niemand meer op van een klant die met zijn smartwatch betaalt. In onze shops kan dat allemaal al. Echter onbemande tankstations en buitenpalen bij bemande stations zijn nog niet gereed voor deze moderne technieken. Hierin zou Mastercard, de grootste verstrekker van creditcards en pinpassen in Nederland, graag verandering brengen. Door de verplichting om alle betaalpalen geschikt te maken voor contactloos betalen op te schuiven krijgen de tankstations de ruimte om deze investering te organiseren, te plannen en uit te rollen. Zo mogelijk kan dit samenvallen met regulier ander onderhoud.

Inzamelplicht kleine plastic flessen

Alléén bij grote tankstations langs
rijkswegen komt een inzamelverplichting voor kleine plastic flesjes waar straks 15 eurocent statiegeld op wordt geheven. BETA was betrokken bij het overleg over deze inzamelverplichting. BETA heeft met succes betoogd dat er bij tankstations, en zeker bij de kleinere, zo weinig ruimte is dat zij geen mogelijkheid hebben voor inzameling of opslag van plastic statiegeldflesjes. Daarbij heeft het personeel daar, vanwege de leeftijdscheck op tabak, het vrijgeven van LPG-pompen en de doorlopende drukte geen tijd voor de inzameling tijdens het afrekenen. Gelukkig heeft staatssecretaris Stientje van Veldhoven (milieu) dit begrepen. De nieuwe regels gelden vanaf 1 juli 2021. Er wordt vanaf die datum 15 eurocent statiegeld geheven op plastic flessen kleiner dan 1 liter en (net als nu al het geval is) 25 eurocent op plastic flessen van 1 t/m 3 liter. Consumenten kunnen vanaf 1 juli 2021 hun kleine plastic flessen naast de huidige inzamelpunten bij supermarkten, ook op treinstations met bemande verkooppunten, bij grote cateraars en bij grote tankstations langs de snelweg inleveren. Ook blikjes horen niet in het milieu thuis. Er komt een aanpak waarin een vergelijkbaar tweesporenbeleid wordt voorgestaan zoals dat voor de kleine plastic flessen is gevolgd. Doel is een reductie van 70 tot 90% minder blikjes in het zwerfafval, alsmede 90% gescheiden inzameling van blikjes te realiseren in het najaar 2021. Rijkswaterstaat (RWS) zal de monitoring van blikjes in het zwerfafval voortzetten en daarover halfjaarlijks
rapporteren. Indien in het najaar 2021 blijkt dat deze doelen niet worden gehaald, wordt in 2022 óók statiegeld op blikjes ingevoerd.

Beperkingen voor de horeca

De beperkingen die gelden voor de horeca zijn per 1 juni versoepeld. Naar aanleiding daarvan hebben wij vanuit de branche enkele verduidelijkende vragen gesteld aan het ministerie voor Economische Zaken. Voor veel tankstations is ‘food’ immers een belangrijk onderdeel van de shop. Maar er zijn ook grote verschillen met de traditionele horeca. Verplicht reserveren en een checkgesprek vooraf met elke klant is bijvoorbeeld in de praktijk op onze locaties moeilijk te realiseren. Het ministerie geeft in een reactie aan dat in onze branche de 1,5 meter regel het belangrijkste uitgangspunt is. Dit betekent dat de aanvullende eisen die in de horeca gelden, niet van toepassing zijn op ons. Wij vallen onder de regels die gelden voor winkels. De handhaving van de 1,5 meter regel is veruit het belangrijkste. Het bieden van zit- en stagelegenheid is in tankstations niet langer verboden. Maar let op: er moet daarbij wel een veilige afstand tussen personen in de shop worden gegarandeerd. Voor de meeste (kleinere) locaties zal dit betekenen dat het verstandiger is om de statafels niet direct terug te plaatsen.