Maximaal aantal klanten in de shop

Sinds kort bent u verplicht aan uw klanten de regels aan te geven die u hanteert om 1,5 meter afstand te garanderen. Naast de bestaande maatregelen die u al getroffen heeft, adviseren wij u ook duidelijk te communiceren hoeveel klanten u maximaal toelaat in de shop. Supermarkten hanteren hiervoor een norm van 1 klant per 10 m2. Afhankelijk van de routing naar de kassa wordt deze zelfde norm ook op veel tankstations toegepast. Als u dit nog niet communiceert, dan adviseren wij u dit alsnog te gaan doen. Vanzelfsprekend zijn wij als tankstationbranche extra alert op de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers en klanten. Daarom volgen we de aangegeven maatregelen van de Rijksoverheid op en houden we hier strikt de hand aan. Dat betekent van iedereen een positieve houding en respect voor elkaars gezondheid. Maar daarnaast is het ook van belang dat onze branche open blijft voor de truckers die ons van voedsel en andere belangrijke zaken voorzien. Ook voor diegenen die in de zorg werken en nodig zijn als voor anderen die mobiel moeten zijn, staan wij klaar en dragen wij ons steentje bij! Op deze manier zorgt u het beste voor uw medewerkers en uw klanten. Ook beschermt u anderen en de meest kwetsbaren in onze maatschappij. Samen kunnen we dit doorstaan en beëindigen.

Zieke werknemers en corona

We zijn inmiddels een paar weken onderweg sinds het begin van de corona-epidemie. Elke dag komen er bij ons vragen binnen van werkgevers over hoe om te gaan met (zieke) werknemers en corona. Een aantal veelgestelde vragen vindt u hieronder op een rijtje: Een werknemer hoest/snottert/niest… Wanneer moet de werknemer thuis blijven? Het RIVM en de overheid hebben opgeroepen dat iedereen thuis moet blijven als zij klachten hebben die bestaan uit: verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius. Als werkgever dient u uw werknemer dan ziek te melden en te behandelen als een reguliere ziekmelding. Het is dus belangrijk om een werknemer niet alleen ziek te melden als er echt sprake is van koorts, maar ook als er sprake is van lichte klachten. De werknemer moet contact opnemen met de huisarts als de klachten verergeren [koorts meer dan 38 graden Celsius en moeite met ademhalen]. Als u gegronde redenen heeft om te twijfelen aan de ziekmelding dan kunt u de arbodienst inschakelen. Alleen de arbo-arts mag daar een oordeel over vellen. Er is iemand binnen het gezin ziek. Moet de werknemer thuis blijven? De hoofdregel is dat het hele gezin thuis blijft als er één iemand klachten heeft die kunnen wijzen op een besmetting [met name koorts]. U dient de werknemer dan ziek te melden en het loon door te betalen. Echter, tankstations maken onderdeel uit van een vitaal proces (namelijk de ‘olievoorziening’). Dit betekent dat de overheid een aangepast advies communiceert: als de werknemer zelf niet ziek is, dan moet deze komen werken om het vitale proces door te laten draaien. BETA adviseert dit beleid enkel in noodgevallen toe te passen en per geval een afweging te maken. Als goed werkgever wilt u immers niet het risico lopen dat anderen besmet raken, en vaak zijn er ook andere mogelijkheden. Overleg in dit soort geval altijd met het BETA coronameldpunt via corona@beta-tankstations.nl.

Financiële maatregelen wegens corona

Als gevolg van de coronacrisis kampen veel bedrijven met financiële schade. De overheid heeft inmiddels een pakket aan maatregelen gepresenteerd. BETA zet het voor u op een rijtje. Om de liquiditeit te vergroten heeft de overheid grofweg drie instrumenten in de aanbieding: [1] Personeel: de Werktijdverkorting is van de baan. In plaats daarvan komt er Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid [NOW]. Het gaat nu niet langer om het wegvallen van werk, maar om het wegvallen van omzet [20%]. Dit betekent dat u hier snel voor in aanmerking komt als tankstation, omdat de brandstofverkoop een groot deel van uw omzet bepaalt. [2] Krediet: om de liquiditeit te verruimen is het gemakkelijker gemaakt om krediet aan te trekken. Banken krijgen de garantie dat bij niet betalen de overheid hier voor een groot deel garant staat. Deze kredietfaciliteiten vraagt u aan bij uw eigen kredietverstrekker. Uiteraard kunnen we u helpen bij een aanvraag of een gesprek met de bank. Vaak is het noodzakelijk om enige cijfermatige onderbouwing te geven. Met deze maatregel beperkt u geen kosten, maar voorkomt u liquiditeitsproblemen. [3] Belasting: ondernemers kunnen wegens de coronacrisis gemakkelijker uitstel van betaling van belastingen aanvragen bij de Belastingdienst. Ook kunt u de voorlopige aanslag laten verlagen. Met deze maatregel blijft het geld in huis en betaalt u niet onnodig te veel belasting. Voor al uw vragen geldt: stel ze aan ons! Bij voorkeur via corona@beta-tankstations.nl.

één grote familie

Regelmatig bellen we BETA-leden om vragen te beantwoorden óf om gewoon even te vragen hoe het nu gaat in deze moeilijke tijden. Zo belde Lisanne Henneveld met Sandra, HR-manager van Hanex Hospitality Group. Zij vertelde enthousiast over hun geweldige medewerkers. Daarom hadden zij een actie bedacht en uitgevoerd voor hun mensen om hen te danken voor hun grote inzet in deze coronaperiode. Allen hadden zij een doos Merci gegeven met een positieve tekst erbij. De reacties waren top. Lisanne: “Een prima initiatief dat best eens genoemd mag worden en die andere BETA-leden wellicht inspireert iets dergelijks voor hun medewerkers te doen. Een klein gebaar voor grote getoonde inzet.”