OP HET BETA-SECRETARIAAT KOMEN SOMS VRAGEN BINNEN WAARVAN WE HET ANTWOORD NIET ALTIJD DIRECT PARAAT HEBBEN. ER MOET DAN VEEL GEWIKT EN GEWOGEN WORDEN OM TOT EEN JUIST ADVIES TE KOMEN. WANT DAAR KAN U UITERAARD WEL VANUIT GAAN, U ONTVANGT ALTIJD EEN GEDEGEN, DOORDACHT EN PASSEND ADVIES OP UW VRAAG. BIJ ONTSLAGZAKEN MOET ER VAAK EEN AFWEGING WORDEN GEMAAKT TUSSEN DE REDELIJKHEID, DE HARDHEID VAN DE MAATREGEL, MAAR OOK DE BOODSCHAP DIE U ALS ONDERNEMER WILT MEEGEVEN. DIT LAATSTE WAS LAATST IN ONZE PRAKTIJK AAN DE ORDE.

Soms is de wil van een ondernemer groter dan wat er juridisch mogelijk is. En dan wordt het creatief vermogen van onze juristen echt op de proef gesteld. In de rol van werkgever kunt u als ondernemer in een situatie zitten waarbij ontslag van de werknemer de enige oplossing lijkt. Echter de kosten kunnen bij een eenzijdig ontslag voor u als werkgever flink oplopen. Op zo’n moment maakt de jurist samen met u een afweging welke stap het beste kan worden genomen. Recent wilde een ondernemer, ondanks alle regeltjes en consequenties, gewoon doorpakken. Het ging hierom de leeftijdscheck bij tabak.

Verplichte controle

Verkooppunten voor tabak zijn verplicht om klanten, waarbij de leeftijd van 25 jaar of ouder niet direct is vast te stellen, op leeftijd te controleren. Dit doen zij doormiddel van het checken van het legitimatiebewijs van de klant. Deze handeling is een kleine moeite voor de werknemer en de klant en een grote gunst voor de maatschappij én ondernemer. Sinds de invoering van het verkoopverbod aan minderjarigen controleert de NVWA met regelmaat of deze leeftijdscontroles juist worden uitgevoerd. De bittere waarheid is echter dat dit nog niet overal het geval is. In die gevallen worden er bestuurlijke boetes opgelegd. Deze boetes zijn wettelijk vastgesteld op maximaal €45.000. Als een bedrijf herhaaldelijk in de fout gaat kan het boetebedrag oplopen tot €450.000. Dit zijn cijfers die de gemiddelde MKB’er niet zomaar zal kunnen ophoesten. Als klap op de vuurpijl kan er zelfs een tijdelijke sluiting worden opgelegd als er drie keer in één jaar bij een locatie een overtreding van de leeftijdscontrole is geconstateerd.

De casus

Terug naar de casus: de ondernemer zat met zijn handen in het haar over een werknemer die in het dienstverband van twee jaar al drie keer de fout was ingegaan bij de leeftijdscheck. Vermanend toespreken, e-learnings laten maken en het wijzen op gebruik van de leeftijdsschijf leken geen uitkomst te brengen in de situatie. Hij wilde aan deze werknemer en het andere personeel een duidelijk signaal afgeven en besloot het contract met de werknemer op te zeggen. Dit had uiteraard wel als consequentie dat de ondernemer een transitievergoeding moest betalen en het loon moest worden betaald. Deze kosten waren echter lager in vergelijking met mogelijke hogere boetes voor een overtreding van de Tabaks- en rookwarenwet of een tijdelijke opschorting van de tabaksverkoop.

Moeilijke besluit

De jurist van dienst heeft de ondernemer bijgestaan en begeleid in het proces van opzegging. Dit is vervolgens netjes afgewikkeld en de ondernemer berustte in het moeilijke besluit wat hij moest nemen. Het was wel een wake-up call voor het andere personeel: het beleid omtrent de leeftijdscheck bij tabak wordt serieus genomen door het bedrijf. De werkgever heeft het ontslag bij het personeel uiteraard toegelicht en uitgelegd dat het een besluit was wat niet over één nacht ijs was genomen. Daarnaast liet hij de werknemers een aantal dingen goed in de oren knopen: check altijd de leeftijd als je het niet zeker weet, gebruik de leeftijdsschijf en doe om de zoveel tijd de e-learning tabak (vernieuwde e-learning beschikbaar op Power Up!). Sindsdien is het motto op dit station: herhalen, herhalen, herhalen!