HET NUT VAN BHV IS VAAK PAS INZICHTELIJK WANNEER HET TE LAAT IS EN ER AL EEN CALAMITEIT HEEFT PLAATSGEVONDEN. IETS WAT ONDERNEMERS KUNNEN VOORKOMEN DOOR ALS
WERKGEVER MEDEWERKERS EEN BHV-CURSUS TE LATEN VOLGEN VIA BETA OPLEIDINGEN, WETEN LILLY TER BEEK EN PAULINE FORMA VAN BETA OPLEIDINGEN.

Wist je dat werkgevers een algemene zorgplicht hebben, in de zin dat zij moeten zorgen voor de veiligheid en
gezondheid van de medewerkers? Dat is dus zo. En het aantal medewerkers dat zij moeten opleiden als bedrijfshulpverlener (BHV’er) is afhankelijk van de risico’s in de organisatie”, legt Ter Beek uit. Die risico’s worden
bepaald aan de hand van een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). “Door op basis van de uitkomsten vervolgens
te investeren in BHV maken ondernemers het niet alleen veiliger voor de medewerkers op de stations, maar ook voor de gasten. Zo kunnen zij het station beschermen in geval van een noodsituatie, zoals een brand of bedrijfsongeval”, aldus Forma. En die noodsituatie zijn volgens haar geen unicum. “Helaas zijn dit soort situaties nog altijd aan de orde van de dag in Nederland. Wist je bijvoorbeeld dat er jaarlijks ongeveer 15.000 branden plaats vinden en er gemiddeld 200 bedrijfsongevallen zijn? Het is echt zo, blijkt uit Kompas Veiligheidsgroep.”

Opleiden, opleiden, opleiden
Het devies volgens Ter Beek is opleiden, opleiden en nog eens opleiden. ‘Op het leerplatform Power Up! hebben
tankstation-medewerkers de mogelijkheid om e-learnings te volgen die ingaan op de belangrijkste BHV-onderwerpen.
Neem de algemene BHV-regels. Maar er zijn ook modules als ‘Eerste Hulp Niet spoed’, ‘Eerste Hulp Spoed’, ‘Brandbestrijding en Ontruiming’, ‘Deelexamen Brandbestrijding’ en ‘Deelexamen Levensreddende Eerste Hulp’’, aldus Forma van BETA Opleidingen. Na het voltooien van de e-learnings op Power Up! ontvangen medewerkers een certificaat en zijn ze klaar voor het praktijkexamen. Daarbij is het volgens Forma goed om te weten dat medewerkers pas aan het examen kunnen deelnemen als ze de modules op Power Up! hebben voltooid en het certificaat hebben ontvangen. “Want zeker met BHV is het ook belangrijk dat wat men leert, ook weet toe te passen in de praktijk. Hiervoor werkt BETA Opleidingen onder andere samen met Kompas Veiligheidsgroep.”

Perfecte aansluiting
De BHV cursus, die men een dagdeel op locatie volgt, sluit perfect aan bij de e-learning op het leerplatform. Ter Beek:
“Doen medewerkers voor het eerst mee? Dan volgen zij de BHV Basiscursus. Hierna ontvangen zij een BHV-certificaat met een geldigheid van één jaar. Voor de volgende jaren kunnen de medewerkers de certificering verlengen door deel te nemen aan de cursus BHV Herhaling.”