DE TANKSTATIONBRANCHE IS VOLOP IN ONTWIKKELING. OP HET VOORTERREIN MET DE KOMST VAN NIEUWE DUURZAME BRANDSTOFFEN EN LAADFACILITEITEN. MAAR OOK ALS HET GAAT OM DE SHOP MET TEGENWOORDIG EEN RUIM AANBOD AAN (VERS)PRODUCTEN. DE DYNAMISCHE ARBEIDSMARKT MET VEEL KRAPTE MAAKT HET NIET MAKKELIJK OM AAN ALLE ONTWIKKELINGEN TE VOLDOEN. REDEN TE MEER OM TE INVESTEREN IN DE MEDEWERKER(S). BETA OPLEIDINGEN HELPT DAARBIJ. HOE? DOOR MIDDEL VAN HET ONLINE LEERPLATFORM POWER UP! ÉN EEN RUIM AANBOD AAN KLASSIKALE TRAININGEN. HET AANBOD DAARVAN WORDT BEPAALD OP BASIS VAN DE BEHOEFTE, DIE POWER UP! ACHTERHAALT VIA ROADTRIPS.

Daar waar de tankstationbranche volop in ontwikkeling is, is ook BETA Opleidingen altijd in ontwikkeling om ondernemers en hun medewerkers te voorzien van een actueel trainings- en opleidingsaanbod en een up-to-date platform. En juist bij het aanbieden van een actueel leeraanbod hebben zij de hulp nodig van de branche. Want wie kent de sector nou beter dan de ondernemers, de HR en stationmanagers zelf? Juist. Daarom is het team van BETA Opleidingen sinds korte tijd ‘on the road’ om te onderzoeken waar men behoefte aan heeft rondom het onderwerp ‘een leven lang leren’. “Uit deze gesprekken krijgen wij per tankstationbedrijf waardevolle informatie over onder meer hoe er wordt gekeken naar leren in de branche, hoe er wordt geïnvesteerd in medewerkers op het gebied van ontwikkeling en hoe de bevindingen zijn met het leerplatform”, legt Pauline Forma van BETA Opleidingen uit. Zij crosst samen met Lilly ter Beek heel Nederland door en bezoekt de bedrijven. “We zien dat leren bij iedere onderneming anders gaat en dat het niet altijd even makkelijk is om medewerkers te motiveren tot het maken van e-learnings”, vertelt Ter Beek.

Uitdaging voor BETA
Des te meer een uitdaging voor BETA Opleidingen om de ondernemers hierin te ondersteunen, het platform te optimaliseren en hen dé tools te geven om medewerkers te activeren om zich een leven lang te ontwikkelen en gebruik te maken van Power Up!. “Ook horen we mooie verhalen. Veel van de ondernemingen hebben inmiddels, na twee jaar Power Up! goed hun weg gevonden op het leerplatform. Men weet inmiddels zelf hoe ze in- en uitdienstmeldingen kunnen verwerken, hoe notificaties kunnen worden verzonden en hoe een rapportage kan worden gemaakt om op die manier inzichtelijk te krijgen wat de voortgang is van de medewerkers. En lukt er iets niet? Dan weten ze altijd de weg te vinden naar BETA Opleidingen, die klaar staat om te helpen waar nodig.”

Ontwikkelingen
Power Up!, het leerplatform van BETA, is altijd in ontwikkeling. Het platform vernieuwd continue; het blijft stappen maken in de gebruiksvriendelijkheid, het aanbod van modules wordt steeds aangevuld en ook de ontwikkeling van de klassikale trainingen staat niet stil en is altijd gericht op de praktijk bij het tankstation, verzekeren Forma en Ter Beek. “Op dit moment is BETA Opleidingen druk met de ontwikkeling van vier nieuwe modules die op korte termijn op Power Up! verschijnen, namelijk Omgevingsbewustzijn, Creëer positiviteit op de werkvloer, Werk-privébalans en Welkom in de carwash”, zegt Ter Beek.

Volledig
Met de vier nieuwe modules die op korte termijn worden gelanceerd, wordt het aanbod steeds vollediger. In de gesprekken die Ter Beek en Forma hebben, komt dan ook naar voren dat het aanbod dat gewenst is vanuit de branche, volledig is. Forma: “Aan alles is gedacht, van werken met LPG tot aan Voedselveiligheid en van Tabaksverkoop; de wet- en regelgeving tot aan modules gericht op nieuwe medewerkers. De e-learnings waar verdieping op gewenst is, worden aangevuld met klassikale trainingen. Denk zo aan de module Voedselveiligheid, wanneer een gebruiker van Power Up! deze afrond, is de basis meer dan gelegd. Maar door middel van een klassikale training gaat er een trainer, op locatie, verder met een verdiepingsslag én wordt een training compleet in het sausje van de tankstation-onderneming gegoten.”