KOSTEN STIJGEN VOOR CONSUMENTEN, KOSTEN STIJGEN VOOR ONDERNEMERS. MAAR WAT BETEKENT DIT VOOR TANKSTATIONS? EEN RONDGANG MAAKT DUIDELIJK DAT VOORAL DE
STIJGENDE ENERGIEPRIJZEN DE BALANS DRUKKEN. MAAR DIT WEERHOUDT TANKSTATIONONDERNEMERS ER NIET VAN OM VOORUIT TE KIJKEN EN HIER EN DAAR INVESTERINGEN VOOR TE BEREIDEN. AL IS EEN DEEL HIERMEE OOK TERUGHOUDEND.

Jan Paul Kerkhof, eigenaar van de BP aan de Binckhorstlaan in Den Haag, somt het even kort op. “Ik heb een
variabel energietarief en betaalde exclusief belastingen en transport in januari 0,19 eurocent per kWh, in februari
was dat 0,17 cent, in maart 0,26 cent, in april 0,20 cent, in mei 0,18 cent, in juni 0,21 cent, in juli 0,30 cent, in augustus 0,45 cent, in september 0,34 cent en in oktober 0,15 eurocent.” Enorme schommelingen met een uitschieter in augustus. “Ja, besparen op energie doen we al langer. Dat is niet iets specifiek voor nu.” Bij Tankstation Sijs is dat niet anders, met de aantekening dat ze daar nu wel een stapje bijzetten als het om de besparing gaat. “Wij hebben een variabel contract van Nieuwe Stroom en vanaf oktober vorig jaar waren onze facturen twee en een half keer zo hoog dan de facturen van een gemiddelde maand daarvoor”, legt onderneemster Cynthia Appel uit. En de prijzen lijken maar niet te dalen. “Dit jaar zijn ze zo hoog gebleven met zelfs een aantal pieken; vanaf oktober 2021 waren onze facturen 250 procent hoger en dit jaar hebben we zelfs facturen die 300 procent hoger zijn dan de facturen in een gemiddelde maand in de jaren 2020 en 2021. En wij zijn echt niet meer gaan gebruiken.” Het is de reden dat in sommige vertrekken in het tankstation,
waaronder de toiletten, sensoren zijn opgehangen die het licht automatisch uitschakelen wanneer er niemand
aanwezig is. “Ook de luifellampen, die al enige tijd zijn voorzien van led-verlichting, zetten we gecontroleerd aan.
En een extra voorraadvriezer hebben we uitgeschakeld”, aldus Appel. En zij kan zo nog wel even doorgaan. “Het ovengebruik en de tijden van de warmhoudkast hebben we aangepast en verkort. Ook is de verwarming in de shop iets naar beneden bijgesteld en de auto’s wassen wij niet meer met warm water.”

Extra trui
Ook bij het BP-station van ondernemer Mark Heuthorst in Genderingen moeten de klanten een extra trui aantrekken
omdat de verwarming een graadje lager is gezet. En dat is ondanks dat de ondernemer een vast energiecontract heeft
tot eind 2023 en hij zijn energieprijzen de afgelopen periode nauwelijks heeft zien stijgen. “Ik zit in de grensstreek en weet niet precies wat er met het accijnsvoordeel, dat we nu in Nederland hebben, gaat gebeuren. Wordt die teruggedraaid na 1 juli 2023, dan kan het grensverkeer zomaar weer op gang komen en missen we omzet.” Bovendien staat Heuthorst nog flink wat investeringen te wachten. “De tanks moeten worden vervangen en we willen de shop aanpassen en voorbereiden op de tabaksban voor supermarkten. Die klanten komen dan veelal hier om hun sigaretten en shag te kopen.” Ook bij Tankstation Sijs zijn de tabaksverkopen een punt van aandacht. “Wij focussen ons nu op de stroom extra klanten die we kunnen verwachten als in 2024 de supermarkten geen tabak meer mogen verkopen. Dit wordt een probleem als we hier niets mee doen. We willen namelijk niet dat onze tankklanten in een lange rij moeten staan, want dat gaat ons op den duur klanten kosten. De snelheid moet erin blijven, dus een aanpassing en uitbreiding van de balie, de shop en het personeel is nodig”, aldus Appel. Zij doet daarbij ook een oproep aan de tabaksfabrikanten. “Zij moeten aan de andere kant wel zorgen voor een margeverbetering op deze omzetgroep, want anders kunnen deze investeringen niet uit.”

Faillissement Spa Energy
Frank Oomen van TotalEnergies Oomen in Groesbeek had net als Heuthorst een vast energiecontract maar in verband
met het faillissement van Sepa Green Energy moest hij over op een variabel tarief bij Kikker Energie. “Hierdoor zijn mijn kosten van 1560 euro per maand gestegen naar 3450 euro per maand. Desondanks voer ik geen extra energiebesparende maatregelen door. De turbochef-oven gaat bijvoorbeeld toch vaak na zes uur uit en de verlichting is overal al voorzien van led.” Ondernemer Harold de Jong van de TotalEnergies in Katwijk heeft zijn energieprijzen dit jaar in vergelijking met 2021 zien stijgen met 300 procent. “Wij hadden tot 31 december 2021 een vast contract, nu hebben we een variabel contract. Daarom staat ook bij ons de verwarming lager, liggen de snacks minder lang in de warmhoudkast, wordt de oven minder vaak gebruikt en wassen wij auto’s met koudwater. Bovendien zouden we een frituur laten plaatsen, maar ook dat hebben we even uitgesteld.” Desondanks kijkt De Jong positief naar de toekomst van zijn bedrijf. “Kijk, 2023 zal nog wel een lastig jaar worden door alle kostenstijgingen, maar er liggen echt ook nog
wel kansen. Zo komen er snelladers en ik ga investeren in zelfwasboxen.” Ook bij Jan Paul Kerkhof van de BP in Den
Haag klinkt een positief geluid. Kerkhof had ruim drie jaar geleden de primeur met het eerste bemande tankstation in Nederland met waterstof. Het waterstofvulpunt vergde een forse investering, vanwege de complexe techniek. Subsidieregelingen maakten de totstandkoming ervan mogelijk. Vanuit Europa, en vanuit de Nederlandse overheid. “Waarom ik dit ben gestart? Nou, het bedrijf bestaat 94 jaar. We hebben dus alle ontwikkelingen in de petrolwereld wel meegemaakt, ook die van kolen naar gas. Die transitie gebeurde binnen tien jaar. Dat heeft ons aan het denken gezet, ook nu weer verandert alles in rap tempo. Ik wil vooroplopen, en wil er klaar voor zijn als waterstof echt doorbreekt. Vandaar dat we ermee zijn gestart.” Inmiddels heeft hij zijn duurzame aanbod uitgebreid met ook ultrasnelladers, GTL, AdBlue en groengas. “Wij zijn klaar voor de toekomst. En het laadplein willen we in de toekomst verder uitbreiden.”

In de ijskast
Ook bij Tankstation Sijs zien ze de ontwikkelingen, maar de investering in snellaadpalen, met alles wat daar bij komt
kijken, weerhoudt de ondernemer ervan om er ook echt in te stappen. “Ik was er mee bezig voordat de energieprijzen
omhoog schoten. En nu met die hoge energieprijzen, die je niet één-op-één kunt doorberekenen aan de klant, heb ik
het in de ijskast gezet. En van alleen de service kunnen wij niet leven.”, vertelt Appel. Ook het type tankstation en de locatie hebben volgens haar meegespeeld in de afweging. “Ik heb een aanvraag gedaan, gewoon om te weten te komen of het mogelijk is en om een totaalplaatje te krijgen voor wat betreft de investering. Maar onze regio heeft congestieproblemen. De infrastructuur van TenNet en Liander laat een netverzwaring niet toe, dat kan bij ons zomaar eens drie jaar duren voordat zij dit kunnen faciliteren.” Daarom denkt Appel aan een investering in zonnepanelen. “En het laden hebben we ook niet helemaal uit ons hoofd gezet. Misschien zijn er in de toekomst ontwikkelingen en nieuwe
inzichten die het toch interessant maken. Ik houd het in de gaten.” Bij Oomen eenzelfde geluid. “Gezien alle discussies
kijk ik het nog even aan. Bovendien zijn de winstmarges op fossiele brandstoffen momenteel gewoon goed.”