IN DIT JUNI-NUMMER VAN MOVE ON STAAT ER EEN ZONNIG VOORUITZICHT VOOR DE DEUR, NAMELIJK DE ZOMER. HET IS VOOR VEEL MENSEN HET UITGELEZEN MOMENT OM DE KOFFERS TE PAKKEN EN HUN TOEVLUCHT TE ZOEKEN IN ZONNIGE- OF MINDER ZONNIGE OORDEN. VOORAL MEDEWERKERS MET FAMILIES ZULLEN AANKOMENDE PERIODE GEBRUIKMAKEN VAN HUN VAKANTIEDAGEN. ECHTER, ER KOMEN DE LAATSTE TIJD STEEDS MEER BERICHTEN VAN VLIEGTUIGMAATSCHAPPIJEN, ZOALS TRANSAVIA, DIE TE PAS EN TE ONPAS VLUCHTEN CANCELEN. WAT ALS DIT ERVOOR ZORGT DAT EEN WERKNEMER NIET OP TIJD TERUG KAN KOMEN VAN VAKANTIE? MET DIE VRAAG KLOPTE EEN TANKSTATION-ONDERNEMER RECENT AAN BIJ HET BETA-SECRETARIAAT.

Vakantie en vrije tijd is een belangrijk onderdeel van het werkzame leven. Het is een moment van rust, bezinning en opladen om er daarna weer met de volle 100 procent tegenaan te gaan. Een werknemer bouwt niet voor niets vakantiedagen op en moet daar in samenspraak met de werkgever gebruik van maken. Hiervoor zijn strenge regels opgesteld in het arbeidsrecht, waaronder een actieve informatieplicht voor de werkgever over het opnemen en het saldo van de vakantiedagen. Zodra overeenstemming is bereikt over de vakantieperiode, zijn diensten voor die periode opgevangen door collega’s, zijn de vakantieplannen gemaakt en is bekend wanneer de werknemer weer aan het werk gaat. De pret kan dan  beginnen. Vervolgens lijken de drie weken vakantie van de werknemer voorbij te zijn gevlogen, de werknemer gaat naar het vliegveld om de terugvlucht te nemen naar Nederland, om maandag weer aan de slag te gaan. Helaas ontvangt hij vlak van tevoren het bericht dat zijn vlucht door de vliegtuigmaatschappij wordt geannuleerd in verband met een gebrek aan toestellen. Dit heeft tot gevolg dat de werknemer niet zondag thuiskomt, maar pas op dinsdag! Moet de werkgever hier dan voor opdraaien?

Recht op loon
Het arbeidsrecht is in dit geval recht door zee: de werknemer heeft recht op loon als hij de overeengekomen arbeid niet kan verrichten, en de oorzaak hiervan in redelijkheid voor rekening van de werkgever behoort. Het missen van een terugvlucht, ook niet als die is geannuleerd door de vliegtuigmaatschappij, valt niet binnen de verantwoordelijkheid van de werkgever. De werknemer is zelf verantwoordelijk voor de invulling van zijn vakantiedagen, en daarmee is het ook zijn of haar verantwoordelijkheid om op tijd terug te keren. Als een werknemer niet op tijd terugkeert op zijn werk, en hierover niets laat weten, kan een werkgever een loonsanctie instellen. In eerste instantie volgt een loonopschorting, waarbij het loon tijdelijk niet wordt uitbetaald totdat er contact is of het werk is hervat, daarna ontvangt hij of zij het loon met terugwerkende kracht. Als de werknemer hier niet binnen een redelijke termijn op reageert, kan de werkgever een loonstop instellen waarbij de werknemer geen aanspraak meer kan maken op het niet uitbetaalde loon. Mocht de werknemer zelfs na een loonstop niet reageren, dan kan er mogelijk ontslag op staande voet volgen.

Onwil
Bij het instellen van loonsancties is er in de meeste gevallen sprake van onwil vanuit werknemer. Zo’n vaart zal het, in het geval van de werknemer die door een geannuleerde vlucht niet op tijd terugkeert, niet lopen. Een praktische oplossing voor dit geval is het opnemen van extra vakantiedagen door de werknemer voor de dagen dat hij niet op het werk kan verschijnen. Dit kan goed in samenspraak tussen werkgever en werknemer, waarbij het van belang is dat de werknemer zijn werkgever adequaat in kennis stelt van het feit dat hij niet op tijd terug kan komen. Hopelijk heeft de werknemer tot aan de geannuleerde vlucht een fijne en voorspoedige vakantie gehad!