HISTORISCH NOEMT TIM SCHOENMAKERS DE NIEUWE CAO VOOR TANKSTATIONS EN WASBEDRIJVEN. “ZO’N FORSE LOONSVERHOGING IS ONGEKEND”, ZEGT HIJ. “HET ZAL HET AANTREKKEN VAN NIEUWE MENSEN VOOR DE BRANCHE EEN STUK MAKKELIJKER MAKEN.” BESTUURSLID EN LID VAN DE CAO-COMMISSIE MICHEL IESBERTS ZEGT DAT HIJ DAT IN DE PRAKTIJK AL BEGINT TE MERKEN.

Er is een merkbaar verschil tussen nu en een paar maanden geleden”, zegt Iesberts, die mede- eigenaar is van TANQ+-tankstations. “We krijgen in ieder geval meer reacties op vacatures en daar zitten ook meer jonge kandidaten onder. Ons station in Rotterdam Zuid kon afgelopen zomer, mede door personeelsgebrek, bijvoorbeeld een tijdje niet 24 uur geopend zijn. Vanaf september, dus al voor de nieuwe cao, zijn we daar weer heel de dag open. We merken nu op dat station dat het door de verbeterde arbeidsvoorwaarden makkelijker is om vacatures in te vullen. Als ondernemer ben ik daar blij mee ben.” Het was voor Iesberts de tweede keer dat hij als commissielid deel uitmaakte van het team dat namens BETA, en in nauwe samenwerking met BOVAG, met de vakbonden onderhandelde. “Tijdens de vijf onderhandelingsrondes was de sfeer goed. Iedereen gaat natuurlijk voor het beste resultaat voor zijn achterban en spant zich daarvoor tot het uiterste in, maar bij beide kampen merkte je wel dat er bereidheid was om tot een akkoord te komen.”

Structurele loonsverhoging
Dat akkoord kwam er op 1 december. De nieuwe cao heeft een looptijd van 15 maanden en eindigt op 1 april 2025. De overeenkomst voorziet in een structurele loonsverhoging in twee stappen, waarbij er in totaal 250 euro bruto per maand voor de medewerkers bij komt. De eerste stap bedraagt 185 euro bruto per maand en ging in op 1 januari 2024 in. Bij de tweede verhoging gaat het om 65 euro per maand en die gaat per 1 december van dit jaar in. Beide bedragen zijn op basis van een fulltime dienstverband. De bedragen die parttimers ontvangen zijn naar rato. Ook de jeugdlonen worden herzien en gaan flink omhoog. Jeugdige medewerkers tot 20 jaar ontvangen voortaan 90% van het loon van de leeftijdsschaal daarboven. “Die verhogingen gaan ervoor zorgen dat branche weer kan concurreren met supermarkten en de horeca bij het aantrekken van jongeren”, zegt Tim Schoenmakers van het BETA-secretariaat. “Een dienstverband of bijbaan bij een tankstation is met deze nieuwe cao een stuk aantrekkelijker geworden voor hen.”

Brede steun
“Wij beseffen ons heel goed dat de afspraken over de loonverhogingen niet makkelijk zijn voor onze leden”, vertelt Schoenmakers verder. “Het gaat echt om historische verhogingen, maar door onder meer de inflatie, de krapte op de arbeidsmarkt, de grote stijging van het wettelijke minimumloon en de wijzigingen in het minimumjeugdloon was deze stap onvermijdelijk. Er is ook brede steun voor onder de leden. De cao-onderhandelingen vonden in het najaar plaats, maar al in de zomer zijn wij uitgebreid met het bestuur en de leden gaan praten om hun mening te polsen. Dat we forse stappen moesten zetten bij de lonen, daarvan was iedereen wel overtuigd. Gedurende het onderhandelingsproces informeren en consulteren we doorlopend onze achterban. Bij elkaar opgeteld worden meer dan 800 tankstations vertegenwoordigd door de cao-commissie van BETA. Het gaat daarbij om alle brandstofmerken en locaties door heel het land, van grote clusterbedrijven tot eenpitters. Door deze aanpak wisten we waar onze leden stonden in dit proces en welk resultaat zij van ons verwachtten. En ondanks dat dit akkoord de nodige pijnpunten bevat op het financiële vlak, krijgen we er uitsluitend positieve reacties op. Personeelsgebrek is over de volle breedte van de branche een groot probleem. Met deze cao krijgt het aantrekken van nieuw personeel, waaronder jongeren, een grote boost. Mooi om te horen dat TANQ+ dat effect in de praktijk al merkt.”

Generatiepact
Buiten afspraken over de lonen is er bij de onderhandelingen onder andere ook over oudere werknemers gesproken. Omdat een volwaardige Regeling voor Vervroegde Uittreding (RVU) voor de branche niet betaalbaar en uitvoerbaar is, is overeengekomen dat de oudere generatie werknemers binnen het generatiepact recht krijgt op variant 2 van die afspraak. Dat houdt in dat zij bij een arbeidsduur van 70%, 85% van het salaris ontvangen en 100% pensioenopbouw behouden. De voorwaarde is dat de werknemer drie jaar voor de AOW-leeftijd zit, minimaal 38 uur werkt en in functiegroep 1 t/m 4 valt.

Inhaalslag
Naast Tim Schoenmakers en Michel Iesberts namen ook bestuurslid Annemarie van Wijk en Steven Stroet van het BETA-secretariaat deel aan de cao-onderhandelingen. BETA spreekt deze cao al sinds 1997 af. Schoenmakers: “In de basis is het nog altijd dezelfde set aan afspraken, maar de werkzaamheden van tankstationmedewerkers zijn in de tussenliggende periode behoorlijk veranderd. De nieuwe loontabellen sluiten daarbij aan. Eenzelfde inhaalslag zullen we nog moeten maken met de cao-teksten. Bijvoorbeeld als het gaat om de veiligheidsparagraaf of de omschrijvingen van de verschillende functies.”