GOED WERKGEVERSCHAP, VOLDOET U ERAAN? BIJVOORBEELD DOOR DE DUURZAME INZETBAARHEID VAN WERKNEMERS TE STIMULEREN, DE WERK-PRIVÉBALANS TE ONDERSTEUNEN, SCHOLING EN EEN VEILIGE WERKOMGEVING TE BIEDEN?

“In artikel 7:611 van het Burgerlijk Wetboek en in de Wet werk en zekerheid is vastgelegd dat de werkgever zich als ‘goed werkgever’ moet gedragen en daar valt een scholingsplicht onder”, weet Barbara Meeuwsen van BETA Opleidingen. Dat deze wet ook een scholingsplicht bevat, is volgens haar bij weinig werkgevers bekend. “De plicht, die al sinds 1 juli 2015 geldt, moet ervoor zorgen dat werkgevers hun personeel meer scholen via opleidingen, trainingen of cursussen.”

Goed werkgeverschap; het effect

Meer en meer werkgevers vinden dat echt goed werkgeverschap een stapje verder gaat dan wat de wet zegt. “Een goede werkgever zorgt voor gelukkige medewerkers en draagt op die manier bij aan een succesvolle onderneming met medewerkers die beter presteren, een lager ziekteverzuim hebben en minder vaak wisselen van baan”, zegt Meeuwsen. Haar collega Lilly ter Beek van BETA Opleidingen vult haar aan. “Allereerst willen we plezier in ons werk hebben en hebben we behoefte aan sociale verbondenheid. We worden gelukkig van contact met anderen en dus ook van goede relaties met collega’s. Daarnaast willen we kunnen groeien en ontwikkelen. Zonder nieuwe dingen te leren sta je immers stil. Niet alleen als medewerker, maar ook als bedrijf. Een lerende cultuur creëren en leren optimaal faciliteren draagt ook bij aan goed werkgeverschap.

Het belang van een goede leercultuur

Hoe een goede leercultuur eruitziet, is niet in beton gegoten. Ter Beek: “Onderzoek dus eerst wat dat voor jouw medewerkers inhoudt. Denken ze zelf bijvoorbeeld aan een wekelijkse teamsessie of willen ze graag dat kennis en vaardigheden op een gestructureerde manier wordt aangeboden? Het is ook belangrijk dat je medewerkers kwalitatief goede trainingen krijgen aangeboden en dat ze de beschikking hebben over een goed leerplatform, waarin ze trainingen kunnen volgen. Zo wordt leren onderdeel van de dagelijkse routine en wordt leren vanzelfsprekend.”

Geen luxe maar pure noodzaak

Het opleiden is volgens Meeuwsen niet geboren uit luxe, maar simpelweg omdat dit volgens haar bittere noodzaak is in een wereld die continu verandert. “Want ook onze wereld verandert. Momenteel bevindt onze branche zich in een grote beweging met uitdagingen als de energietransitie, een veranderende mobiliteit en een veeleisende consument. Het resultaat is dat de komende jaren elke locatie er anders uit komt te zien en dat betekent waarschijnlijk het einde van het traditionele tankstation en wasbedrijf. Daar tegenover staat wel een mooie kans voor nieuwe innovaties en ontwikkelingen en ook dat vergt aanpassingen van alles en iedereen. Leren en ontwikkelen is dus juist voor de medewerkers van een modern, ‘futureproof’ tankstation- of wasbedrijf pure noodzaak.”

PowerUP! staat niet stil

Om ondernemers te ondersteunen een leercultuur in hun bedrijf te creëren kunnen zij gebruikmaken van PowerUP!. “Op het leerplatform van de branche kunnen ondernemers hun medewerkers de meest noodzakelijke modules bieden die ze nodig hebben om hun werk goed uit te oefenen, te voldoen aan de wet- en regelgeving en bewust om te gaan met veiligheid. We willen er nog niet aan denken, maar de dagen worden straks weer korter en bij gebrek aan daglicht is de kans op onveilige situaties groter. Ga de donkere dagen dus goed voorbereid in”, aldus Ter Beek. Het onderwerp Veiligheid wordt jaarlijks extra voor het voetlicht gebracht tijdens de Week van de Veiligheid van 11-17 oktober. Meeuwsen: “PowerUP! draagt hier ook een steentje aan bij door twee geheel nieuwe e-learnings te lanceren, namelijk ‘Overvalpreventie bij tankstation en wasbedrijf’ en ‘Omgaan met emotie en agressie van gasten’. In de e-learning ‘Omgaan met emotie en agressie’ wordt de medewerker meegenomen in het ontstaan van emoties en de soorten, hoe je omgaat met spanning en hoe je zelf agressie kunt voorkomen. Inzicht in dit soort zaken verkleint de kans op botsingen met gasten.” De module ‘Overvalpreventie’ is een toevoeging aan het bestaande aanbod van PowerUP!. Meeuwsen: “Een noodzakelijk onderwerp, waarop we de medewerkers voortdurend in moeten trainen. Al jaren is er een dalende trend te zien in de aantallen, maar dat willen we wel voortzetten en dat kan alleen met goed getrainde medewerkers.”