HET WORDT WEER EERDER DONKER EN DAARMEE NEMEN DE VEILIGHEIDSRISICO’S TOE. EERDER DEZE MAAND BESTEEDDE PLATFORM VEILIG ONDERNEMEN IN DE WEEK VAN DE VEILIGHEID VEEL AANDACHT AAN HET THEMA AGRESSIE EN GEWELD TEGEN ONDERNEMERS. EEN GOED MOMENT OM DE TRAININGEN VAN POWER UP! OP HET VLAK VAN VEILIGHEID, AGRESSIE EN OVERVALLEN VOL IN HET LICHT TE ZETTEN.

Omgevingsbewustzijn’ is een van de nieuwe e-learnings op het Power Up!-platform. Die online training heeft als doel tankstationmedewerkers bewuster te maken van hun omgeving. Daarin komt een breed scala aan onderwerpen voorbij waaronder verdachte situaties. Hoe herken je die en hoe ga je ermee om. Ook zaken als agressie, veilig openen en afsluiten, doorrijders, diefstal en wisseltrucs komen aan de orde. “Omdat veiligheid, agressie en overvallen zulke belangrijke onderwerpen zijn, besteden we daar in meerdere e-learnings aandacht aan”, zegt Pauline Forma van BETA Opleidingen.

Van levensbelang
“We hebben onder meer een digitale toolboxmeeting over omgaan met agressie- en overvalincidenten”, geeft Forma aan. “En ook e-learnings over het voorkomen van agressie, hoe je ermee omgaat en over nazorg en online trainingen over overvalpreventie en hoe je bij een overval moet handelen. Gelukkig neemt het aantal overvallen bij tankstations af, maar helaas komen ze nog altijd voor. Leren wat je dan moet doen, kan dan van levensbelang zijn. In deze tijd van jaar, als het eerder donker wordt, komen overvallen traditiegetrouw vaker voor. Een goed moment om het trainingsaanbod van Power Up! op die vlakken ter hand te nemen en goed voorbereid de herfst en de winter in te gaan.”

Klassikale training
Buiten het online aanbod biedt Power Up! ook een klassikale training Agressie- en Overvalpreventie aan. “Die wordt verzorgd door Endurance in samenwerking met REACT Advies & Training”, vertelt Forma. “De training bestaat uit een ochtend- en middagprogramma en is gericht op groepen van maximaal 12 personen. ’s Ochtends staat agressie centraal en ’s middags overvalpreventie. De training wordt overal in Nederland gegeven op een locatie naar keuze van het opdrachtgevende bedrijf.”

Indrukwekkende ervaring
Pauline Forma sloot zelf in september in Diemen bij een groep van EG Group aan. Ze vond het een indrukwekkende ervaring: “Door de groepsdynamiek, het delen van ervaringen en de inbreng van de trainer heeft het aanvullen van de e-learnings met deze klassikale training een absolute meerwaarde. Het zijn zware en moeilijke onderwerpen die je daarbij traint en bespreekbaar maakt. Dan is vertrouwen heel belangrijk. Wat mij het meest opviel was de manier waarop de trainer de groep zoveel mogelijk op haar gemak stelde. Hij stelde zichzelf kwetsbaar op en dat zorgde ervoor dat de groep zich ook open durfde te stellen en persoonlijke ervaringen en verhalen ging delen. Dat maakte het een heel bijzondere bijeenkomst en zorgt ervoor dat wat er getraind is veel beter blijft hangen.”

Mes op keel
De trainer waar Forma over spreekt is Remy Reeders. Hij begint de training altijd met iets te vertellen over zichzelf. “Ik groeide op in een achterstandswijk en werd in mijn jeugd veel geconfronteerd met agressie en geweld”, geeft hij aan. “Zelfs een mes op mijn keel. Om mij weerbaar te maken, ben ik karate gaan doen. Sport zorgde ervoor dat ik een positief doel in mijn leven kreeg en niet vast kwam te zitten in de criminaliteit, zoals veel andere jongens in mijn buurt. Ik volgde een opleiding tot gymleraar, maar in het onderwijs kon ik mijn ei niet helemaal in kwijt. In het geven van trainingen kan ik dat wel. Door over mijn eigen ervaringen te vertellen, breek ik het ijs en laat ik zien dat ik de onderwerpen niet alleen vanuit de boeken ken, maar dat ik, net als veel tankstationmedewerkers, zelf ervaring heb met agressie en geweld.” Van de medewerkers die op training komen, maakte volgens Reeders gemiddeld 10% een overval mee. “Zij zien vaak enorm tegen de training op. Hen stel ik gerust door duidelijk te maken dat er geen acteurs plotseling zullen opduiken en er ook geen andere onverwachte dingen gebeuren. We nemen stap voor stap de stof door. Daarbij is veel ruimte voor interactie. Daarnaast vertel ik de nodige zaken, ik beeld dingen uit, toon filmpjes, geef opdrachten en stimuleer de groep om ervaringen te delen. In de ochtenduren gaat het over omgaan met emotie en agressie. Dat begint met het onderscheid maken tussen frustratie en agressie en gaat verder in het goed herkennen en inschatten van situaties. De emotiemeter is daarvoor een beproefd middel. Ik geef aan hoe je die gebruikt, hoe je je weerbaar maakt tegen agressie en hoe je de stemming bij gefrustreerde en agressieve klanten positief kunt beïnvloeden. Bijvoorbeeld door begrip te tonen of een compliment te maken.”

RAAK-principe
In de middag staan criminaliteitspreventie en het omgaan met overvallen op het programma. “Daarbij geef ik inzicht in hoe overvallers over het algemeen denken en handelen, benadruk ik dat medewerkers een overval nooit persoonlijk moeten nemen of zich daar schuldig over moeten voelen en leg ik uit wat je allemaal niet moet doen en wat juist wél. Daarvoor hanteren we het bekende RAAK-principe: Rustig blijven, Accepteren, Afgeven en Kijken. Waarbij ik aangeef dat je van die ‘K’ ook een ‘L’ kunt maken. De ‘L’ van luisteren, want dat kijken coveren de camera’s grotendeels al. Maar uiteindelijk gaat het om de eerste drie letters en dat is de belangrijkste boodschap die ik de medewerkers wil meegeven. Houd je alsjeblieft daaraan, altijd.”