DE TANKSTATIONBRANCHE ONTWIKKELT ZICH VOLOP. OP HET VOORTERREIN, MAAR OOK IN DE SHOP STAAN DE BEDRIJVEN NIET STIL. ASSORTIMENTEN WORDEN VERBREED MET VERS BELEGDE BROODJES, PANINI’S EN ZELFS SUSHI. DIT VRAAGT DE JUISTE SKILLS VAN MEDEWERKERS, ONDER MEER OP HET GEBIED VAN VOEDSELVEILIG WERKEN. TRAININGSBUREAU ENDURANCE BRENGT DIE SKILLS, SAMEN MET DE ONLINE LEARNINGS VAN POWER UP!, BIJ. “MET DE JUISTE ONBOARDING SNIJDT HET MES AAN TWEE KANTEN.”

Power Up! is het online leerplatform voor tankstations en wasbedrijven. Via Power Up! volgen medewerkers branchespecifieke e-learnings, die voldoen aan de geldende wet- en regelgeving en aan de verplichte jaarlijkse instructies op onder meer het gebied van voedselveilig werken. “We combineren onze online opleidingen en trainingen met klassikale trainingen op locatie”, vertelt Pauline Forma van BETA Opleidingen. De basistraining voedselveilig werken is daarvan een mooi voorbeeld, legt zij uit. “Deze training is  voor iedere medewerker, die op het tankstation in de bakery werkt en bezig is met het bereiden van gerechten. Thema’s die aan bod komen zijn: basisbegrippen van microbiologie, het gebruik van de hygiënecode, het vastleggen van gegevens en controles op temperatuur.”

Tips en tricks
Power Up! werkt voor de klassikale trainingen samen met Endurance. “In de training leren de medewerkers werken met en volgens de hygiënevoorschriften. Daarnaast krijgen ze veel tips en trucs om dit vervolgens in de dagelijkse praktijk te kunnen toepassen”, vertelt Rob Versteeg van Endurance. Hoe werkt het? Het start allemaal met een intake op locatie. “Wij komen op de locatie, gaan het gesprek aan, lopen een rondje met de manager, kijken wat er goed gaat, wat er beter kan en dat is het vertrekpunt van de training.” Versteeg startte 21 jaar geleden Endurance, vanuit het idee om medewerkers in de horeca-, retail en recreatiesector in de praktijk te trainen. “Veiligheid is een belangrijk thema. Neem het omgaan met agressie, maar ook voedselveiligheid. Op een hele praktische manier en in een korte tijd nemen wij iedereen mee in de thema’s.”

Hoog op de agenda
Versteeg, die wij spreken op de dag na de kipkerrie-gate bij het Nederlands Elftal waardoor vijf spelers kampten met buikklachten, merkt dat de scholing rondom het thema hygiëne niet altijd even hoog op de agenda staat in de petrolsector. “Je hoort vaak; het gaat toch goed? Dat klopt misschien wel, maar wat als het een keer misgaat en een gast ziek wordt? Dan moet jij wel kunnen aantonen dat het eten bij jou op de juiste wijze is bereid en dat de ingrediënten op de juiste wijze zijn gecodeerd en bewaard.” De verklaring voor de soms wat lakse houding? Versteeg merkt op dat niet iedereen een horeca-achtergrond heeft in petrol. “Daardoor leeft het wellicht iets minder en zijn ze zich ook iets minder bewust van de gevolgen wanneer het mis gaat. In de horeca is eten en drinken immers de corebusiness, in petrol liggen de accenten net even anders. Al zie ik ook dat de shop en bakery in belang toenemen.”

Meer aandacht voor gastbeleving
Dat laatste maakt ook dat assortiment ruimer worden en dat er meer en meer aandacht is voor gastbeleving. “Daar hoort ook hygiëne bij; je wilt dat het goed is geregeld bij jou in de shop. Geef medewerkers dan ook de juiste tools (lees trainingen en opleidingen, red.) om het goed te doen.” Zeker omdat Versteeg ziet dat het aantal functies van de bakery-medewerkers in het tankstation toeneemt. “De stations werken steeds vaker met gecombineerde kassa’s, waar de klant zijn brandstof én vers belegd broodje afrekent. Dat betekent dus dat de kans dat de bakery-medewerker ook met geld in contact komt, toeneemt. Dat is vanuit hygiëne- oogpunt wel iets om rekening mee te houden.”

Goed voorbereid
Overigens is het ook zo, erkent Forma, dat de deelnemers van de klassikale groepstrainingen van Endurance vaak wel goed zijn voorbereid. “We zien dat de e-learning Voedselveilig werken erg goed wordt gevolgd, de deelnemersgraad is hoog. Daar leggen we de basis, van daaruit kunnen Rob en zijn team de kennis verder uitbouwen.” Versteeg knikt instemmend. “Trainen en opleiden is belangrijk, goed opgeleide medewerkers hebben meer plezier in hun werk. Ze zijn zekerder en stralen dat uit. Onboarding is daarom ook zo belangrijk. Werkgevers verwachten bepaalde zaken van medewerkers, ik vind dan dat je daarin ook moet investeren. Niet alleen op hygiëne-gebied, maar breed. Dat zorgt voor professionele medewerkers en medewerkers die plezier hebben in hun werk. Zo snijdt het mes aan twee kanten.”

Het moet beklijven
Voor Endurance is het van belang dat de training geen kunstje wordt. “Wij willen de mensen in het hart raken, het moet ook echt beklijven. Ze moeten de nut en noodzaak zien, echt het gevoel hebben dat het ze iets brengt.” Over het algemeen lukt dat goed, weet Versteeg. “Maar dat is ook te danken aan de medewerkers, die zijn vaak zo enthousiast. Dat is echt heel fijn en een verschil met bijvoorbeeld de mensen in de horeca. Die zien het meer als een ‘moetje’, in de tankstation-branche is dat echt anders.” De rode draad in de trainingen is een aantal terugkerende thema’s; namelijk de ontvangst van de producten, de koelkast, het stickeren, de bereiding, de afsluiting, de algemene schoonmaak en de persoonlijke hygiëne.

Ruimte voor verbetering
Versteeg en zijn team van trainers zien ruimte voor verbetering. “Het werkt op het station toch vaak net even
anders dan thuis. Je kunt wat je daar doet dus niet even kopiëren. Je moet bijvoorbeeld ieder vers bereid broodje
coderen.” Daarbij merkt Versteeg op dat veel zaken ook bedrijfsspecifiek zijn. “Neem de gehaktbal in de jus; wat doe je daar mee aan het einde van de dag? Bij het ene bedrijf gooien ze de overgebleven gehaktballen weg, het andere bedrijf bewaart ze in de jus voor de volgende dag en weer een ander haalt ze uit de jus, koelt ze terug en zorgt dat ze de volgende dag weer verkocht kunnen worden. En neem nou het bedrijf dat ze in de jus laat liggen, en de volgende dag de pan aanvult? Het kan zomaar zijn dat de onderste ballen er dan weken in blijven liggen. Dat is dus niet de juiste manier.” Zo heeft Versteeg nog tal van voorbeelden. “Wij hebben vooraf contact met manager en na afloop. We willen scherp hebben wat hij of zij verwacht en willen hem of haar terugkoppeling geven. Hij of zij moet er immers voor zorgen dat het ook echt gebeurt. Daarnaast zeggen we ook altijd tegen de medewerkers; praat erover met elkaar en met je manager.”