JE KUNT DE KLOK EROP GELIJKZETTEN DAT ER EENS IN DE ZOVEEL TIJD EEN TELEFOONTJE BINNENKOMT BIJ HET SECRETARIAAT OVER TANKSTATION-MEDEWERKERS DIE SPAARPUNTEN VAN KLANTEN OP HUN EIGEN PAS ZETTEN. DIT IS UITERAARD NIET TOEGESTAAN.

Telefoontje

Enkele maanden geleden kwam er weer een telefoontje binnen van een tankstation-ondernemer die erachter was gekomen dat zijn medewerker veelvuldig spaarpunten van klanten op zijn eigen pas had geladen. Net als alle andere
personen die met deze frauduleuze handelingen worden geconfronteerd was zijn antwoord: ik wist niet dat het niet mocht. ‘Geheel per toeval’ vergat hij iedere keer weer aan de klanten te vragen of zij gebruik wilden maken van het
spaarsysteem. ‘En geheel toevallig’ deed hij dit in een wisselende volgorde op drie verschillende passen. Dat deze manier van handelen niet mag, is duidelijk. Iets toe-eigenen dat een geldelijke waarde vertegenwoordigt valt onder diefstal. Verder is in bijna iedere arbeidsovereenkomst of huishoudelijk reglement een artikel opgenomen over een verbod op het sparen van spaarpunten.

Reden tot ontslag?

Aangezien de werknemer in het voorbeeld hierboven al lang voor het bedrijf van de tankstation-ondernemer werkte, heeft de ondernemer ervoor gekozen om de medewerker een laatste waarschuwing te geven. Iedere volgende
misstap zou leiden tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Soms krijgen we ook de vraag van ondernemers of ze een medewerker om deze reden kunnen ontslaan. Dat hangt af van verschillende factoren, maar als je van tevoren duidelijk met een medewerker hebt gecommuniceerd dat het zelf sparen van spaarpunten tot ontslag zal leiden, en hij of zij doet het vervolgens alsnog, dan kan dit zeker een reden tot ontslag opleveren. Andere factoren die bij zo’n ontslag een rol spelen zijn onder andere; de ernst van de handeling, hoe vaak het voorgevallen is en hoelang iemand in dienst is.

Neem contact op

Gelukkig is het slechts een heel klein groepje personen van de duizenden medewerkers die in de tankstationbranche werken, die dit soort handelingen plegen. Maar mocht je hiermee te maken krijgen, neem dan vooral contact op met het secretariaat. Heeft je nog geen huishoudelijk reglement en/of arbeidsovereenkomst waarin het bovenstaande geregeld is? Download hem via de BETA-website.