VEILIGHEID BLIJFT EEN BELANGRIJK ONDERWERP IN DE BRANCHE. TANKSTATIONS HEBBEN TE MAKEN MET DOORRIJDERS, AUTOMOBILISTEN DIE HUN FRUSTRATIE AFREAGEREN OP EEN SHOPMEDEWERKER EN SOMS ZELFS EEN OVERVAL OF EEN INBRAAK. DE AANWEZIGHEID VAN HANDHAVING EN POLITIE IS ALTIJD WELKOM, EN ZAL NIET SNEL WORDEN AFGESLAGEN. MAAR WAT ALS DE AANWEZIGHEID VAN ORDEHANDHAVERS JUIST EEN NEGATIEVE UITWERKING HEEFT OP HET STATION?

Het overkwam een ondernemer die een tankstation exploiteert aan de grens met onze oosterburen. De Koninklijke Marechaussee is regelmatig actief in dit grensgebied. De ondernemer in kwestie merkte dat staande houdingen door de militaire politie steeds plaatsvonden op een stuk braakliggend terrein, naast zijn station. En dat braakliggende terrein was zijn eigendom. In eerste instantie was er weinig aan de hand, ze handelen immers voor de goede zaak. Maar het werd van kwaad tot erger, en dit leidde tot ergernis bij de ondernemer. Als de Marechaussee constant vlak naast zijn station controles uitvoert, zullen automobilisten wellicht kiezen voor een andere route. En hierbij zullen ze niet meer langs zijn station komen.

De rechten van de ordehandhavers

De ondernemer wendde zicht tot het BETA-secretariaat voor advies. Hij kwam zodoende in contact met mij. Ik heb eerst gekeken wat de rechten zijn van ordehandhavers. Mogen zij zomaar gebruikmaken van iemands eigen terrein? Er bestaan immers voor deze diensten uitzonderingen. Uit een kort juridisch onderzoek bleek al snel dat een vrij toegankelijk eigen terrein voor dergelijke geplande activiteiten mag worden gebruikt. Dit is echter niet toegestaan als er bordjes zijn geplaatst met ‘Verboden Toegang voor onbevoegden (art. 461 wetb. v. strafrecht)’. Na hem hierover te hebben geïnformeerd, deelde hij zijn bevindingen direct met de Marechaussee bij de eerst volgende controle. Helaas zonder succes, de controles bleven zich voordoen.

Dicht bij de bron

Om zeker te weten wat de militaire politie in Nederland wel en niet mag, besloot ik contact op te nemen met de Koninklijke Marechaussee zelf. Op zo’n moment zoek ik het liefst zo dicht mogelijk bij de bron. Na een aantal
minuten aan de desbetreffende brigadier uit te hebben gelegd wat BETA precies is en waarom ik belde, kreeg ik een antwoord. Voor dit soort controles en fuiken mag óók de Marechaussee niet zomaar gebruik maken van een eigen
terrein, dat mag slechts met toestemming. Een ondernemer die hier last van ondervindt kan een klacht indienen bij het Ministerie van Defensie. In dit geval kwam het gelukkig niet zo ver, de controles vinden inmiddels niet meer plaats. Jammer? Aan de ene kant misschien wel. Want zoals de brigadier al aangaf: “Ik zou het wel fijn vinden als er elke dag marechaussee beveiliging bij mijn bedrijf aanwezig was.”