HOE DE WERELD ER IN 2035 PRECIES UITZIET, WEET NIEMAND. WEL IS DAAR, OP BASIS VAN TRENDS, ONTWIKKELINGEN EN HET OVERHEIDSBELEID VOOR DE LANGERE TERMIJN, NU AL EEN GOED BEELD VAN TE SCHETSEN VOOR DE BRANCHE. DAT BEELD VERSCHILT PER TANKSTATION. DAT GELDT OOK VOOR DE ACTIES DIE NODIG ZIJN IN AANLOOP NAAR DIE TOEKOMST. HOE DAT BIJ U ZIT, ONTDEK JE MET DE BETA TOEKOMSTSCAN.

De BETA Ledendag op 21 juni stond voor een groot deel in het teken van de transitie die de branche de komende jaren gaat doormaken. Daarmee vormde die dag het ideale podium voor de officiële lancering van de BETA Toekomstscan. “Die is ontwikkeld om leden, die daar behoefte aan hebben, te ondersteunen bij het voorbereiden van hun bedrijf op de toekomst”, vertelt branchespecialist tankstations Chris van der Straaten van BETA. “De scan geeft hen onder meer inzicht in de juiste brandstof- en energiemix van de toekomst, advies over hoe shopexploitatie eruitziet zonder tabaksverkoop en wat de ontwikkelmogelijkheden zijn van hun vastgoed. Het gaat daarbij om maatwerk, dat volledig is toegespitst op de situatie van het individuele bedrijf en zijn tankstation(s). De toekomstscan zelf en het eerste advies zijn gratis. Als de ondernemer daaropvolgend graag een op maat gesneden toekomst- en actieplan ontvangt, wordt daar een vergoeding voor in rekening gebracht.”

Glazen bol

2035 klinkt misschien ver weg, maar dat valt volgens Chris reuze mee. “Over ruim 11 jaar is het al zo ver. Kijk eens 11 jaar terug. Dat voelt voor de meesten waarschijnlijk niet als gisteren, maar ook niet als heel ver weg. Zonder glazen bol weten we dat de wereld er dan voor tankstationhouders heel anders uitziet. De afzet van fossiele brandstoffen zal in 2035 een stuk lager liggen en die van duurzame alternatieven een stuk hoger. Gezien de doelstellingen die de nationale en Europese overheid hebben ten aanzien van de verlaging van de broeikasgassen, is dat een gegeven. Een feit is ook dat in tientallen binnensteden in 2025 een zero-emissiezone wordt ingevoerd. En daarnaast weten we allemaal dat vanaf 2030 geen tabak meer verkocht mag worden in tankstations.”

Landbouwcrisis

Met die gegevens in het achterhoofd, is het volgens Chris heel belangrijk voor pomphouders om nu na te denken over de toekomst van hun bedrijf. “Veel leden doen dat al en bereiden zich inmiddels voor. Een ander deel begint daar nu een beetje mee en er is ook een groep die er nog niet mee bezig is. Mijn oproep aan alle leden is: ga nadenken over de toekomst van uw onderneming. Begin daar, als u dat nog niet doet, vandaag nog mee.” “Hoe belangrijk het is om tijdig in te spelen op wat er in de toekomst aankomt, zie je aan de landbouwcrisis”, zegt Chris met nadruk. “Buiten de vraag wie daaraan schuldig is; de boeren, overheid en politiek, banken, agrarische industrie, landbouworganisaties of allemaal een beetje. Daar zie je wat er kan gebeuren als een sector zich niet op tijd aanpast. Het doel van BETA is dat iedere ondernemer goed nadenkt over de toekomst en daar zijn plannen op afstemt”.

Uitkomsten verschillen

“Maar goed”, gaat Chris verder, “terug naar onze branche. De uitkomst van het denkwerk over de toekomst van uw tankstationbedrijf kan heel verschillend zijn. Als u 58 bent en geen opvolger hebt, zult u daar anders naar kijken dan als u in de dertig bent en nog járen door wil met uw onderneming. Ook andere factoren spelen een belangrijke rol. De geografische ligging bijvoorbeeld. Zijn er veel andere tankstations in de buurt of juist niet, komt het bedrijf midden in een milieuzone te staan. Ook of u huurder of eigenaar bent, is voor een deel bepalend voor de toekomst. Is de grond van u, dan zou verkopen een aantrekkelijke optie kunnen zijn als uw locatie grenst aan een gebied waarin woningbouw gepland staat, of daar middenin ligt. De BETA Toekomstscan neemt al dat soort indicatoren mee in zijn analyse.”

Vier mogelijkheden

Met de scan zijn vier uitkomsten mogelijk. De eerste is dat een bedrijf er in 2035 gewoon goed voorstaat. Het advies zal dan zijn om vooral door te gaan op de ingeslagen weg, uiteraard met inachtneming van de veranderende energiemix. De tweede uitkomst is dat een tankstation in zijn huidige vorm niet levensvatbaar is in 2035, maar dat het dit wel kan worden met de juiste en op tijd ingezette investeringen en exploitatiemodelwijzigingen. Dat er geen toekomst voor het tankstation en sluiting op termijn de beste optie is, is mogelijkheid drie. Chris: “Dat kan zijn door de ongunstige ligging of omdat de winst voor een te groot deel afhankelijk is van tabak. Optie drie is vervolgens onder te verdelen in twee sporen, waarbij alles draait om de alternatieve bestemmingswaarde. Is die laag, dan is saneren eigenlijk de enige optie. Is de ontwikkelwaarde hoog, dan is het van belang om tijdig de planologische procedures in gang te zetten. In beide gevallen kan er met de gemeente gesproken worden over het saneren van het tankstation en, als daar sprake van is, over het oprichten van een nieuwe energie-hub op een betere plek.”

Doe de scan

Wie wil weten hoe zijn/haar bedrijf er in 2035 voorstaat, kan contact opnemen met Chris of een van de andere BETA-adviseurs voor het invullen van de Toekomstscan. BETA-leden kunnen daarvoor bellen het secretariaat, via 085 007 13 61, of mailen naar chris@eendrachtbv.nl. Aanmelden kan ook door de QR-code op pagina 41 in te scannen.