TANKSTATION-EIGENAREN VAN HET EERSTE UUR; WIM VAN
GORSEL EN WILLEMJAN VAN GOLSTEIN BROUWERS. BEIDEN
ECHTE ONDERNEMERS. EN BEIDEN HEBBEN INMIDDELS EEN
EIGEN ENERGY HUB IN DE REGIO MET NAAST DE FOSSIELE
BRANDSTOFFEN OOK LAADFACILITEITEN VOOR AUTO’S EN
VRACHTWAGENS, HVO100 EN TRAXX-DIESEL. EN OOK OVER
WATERSTOF WORDT VOLOP NAGEDACHT WAT BEWEEGT
DEZE ONDERNEMERS?

Het gaat eigenlijk heel geleidelijk”, zegt Wim van Gorsel over de transitie van zijn bedrijf. “We zijn hier altijd al wel mee bezig geweest. De eerste stap naar verduurzaming en schonere brandstoffen begon voor mij zo’n twintig jaar geleden.” Van Gorsel doelt op hetidee om met zijn eigen koolzaadolie in de verplichte bijmenging te voorzien. Hiervoor startte hij met het verbouwen van koolzaad op de Rillandse velden. Voor deze bijmenging was het volgens de EU-regels wel nodig een duurzaamheidscertificaat te behalen. Ná een ingewikkeld en langdurig traject, kreeg hij in 2011 als eerste in Nederland het duurzaamheidscertificaat NTA8080 uitgereikt. Het waren de eerste stappen voor de ondernemer in het verduurzamen van het aanbod op zijn station, daarna kwam al snel AdBlue en werd er geïnvesteerd in een bovengrondse tank en een truckopstelpunt. Niet veel later daarna ging hij aan de slag met GTL.

Betrokkenheid door RES
Van Gorsel was hiermee vooruitstrevend, en greep daarna kansen als ze zich aandienden. “Zeeland was de eerste van
de dertig RES regio’s in Nederland die haar Regionale Energiestrategie (RES) presenteerde. In de RES staat hoe
een regio als bijvoorbeeld Zeeland in de komende decennia overschakelt op schone energiebronnen, energie bespaart,
waar en hoe het best duurzame elektriciteit op land (wind en zon) kan worden opgewekt en hoe mobiliteit kan worden verduurzaamt.” Van Gorsel was mede betrokken bij de totstandkoming van de RES in Zeeland voor wat betreft de
mobiliteit, samen met Zeeuwse maatschappelijke instellingen,andere bedrijven, overheden en burgers. “Deze ZeeuwseRES, waarin tankstations expliciet worden genoemd alsbranche die een rol wil spelen in de transitie, is later doorBETA als voorbeeld ingebracht bij de totstandkoming vande RES in andere regio’s”, glundert Van Gorsel. Een projectals ‘Zero Emissie Transport’ van Zeeland Connect is uit deZeeuwse RES voortgekomen, en dat biedt het MKB de mogelijkheidom zelf procesinnovaties te identificeren en verderuit te werken. “Daarmee ben ik aan de slag gegaan”, aldusVan Gorsel. “De kenmerken van de Zeeuwse logistiek vragen om andere oplossingen dan de stadlogistiek, die nu centraalstaat in veel onderzoek en ontwikkeling. Het is nodig om ook goed te kijken naar de laad- en tankinfrastructuur
in de regio. De behoefte aan laadvoorzieningen voor personen- en vrachtvervoer neemt de komende jaren namelijk flink toe.”

Het trafohuisje
Voordat het allemaal zo ver was moest Van Gorsel zelf nog wel even flink wat werk verzetten op zijn station. “Mijn
stroomvoorziening moest worden verzwaard. Dus een nieuw transformatorhuisje was nodig, een verzwaring van de aansluiting en natuurlijk snelladers. En omdat dit allemaal nieuwe materie is, kost dit tijd. Ik heb het geluk dat we hier
in Zeeland nog niet te maken hebben met netcongestie, zoals in andere delen van het land. Maar aan de andere kant; de keuze voor de laadpalen was wel weer heel lastig. Wat kies je? Wat is raadzaam? Met andere woorden; wat is over vijf jaar ook nog functioneel. Je kunt wel klein instappen, maar dan zijn die voorzieningen straks al achterhaald. Dat wilde ik niet. Dus daarom heb ik gekozen voor een hogere initiële investering, zodat de palen lang mee kunnen.” Van Gorsel heeft nu de Alpitronic hypercharger 300 kWh. “Het gekke is dat er nul-komma-nul ondersteuning is vanuit de overheid als het gaat om de aanleg van de infrastructuur voor elektrisch laden. Je doet een groene investering, niet wetende wat het oplevert en je kunt nergens voor subsidie aankloppen. En als je een elektrische auto gaat rijden, dan stoppen ze je drieduizend euro toe. Vreemd.”

De logistiek op het terrein
Naast de investering in een trafohuis en laadpalen is het ook belangrijk om goed na te denken over de logistiek en
de inpassing van het laden op je terrein, dit is namelijk ook een belangrijk onderdeel van de totale investering, weet van Gorsel. “Je kunt niet zomaar wat palen neerzetten. Wij hebben bovendien één opstelplek geschikt gemaakt voor vrachtwagentrekkers, die breder en langer zijn. Daarbij heb ik het geluk dat ik veel ruimte heb, maar je wilt ook wel dat het geheel compact blijft. Dat de chauffeur of automobilist niet over te grote afstand naar de shop moet lopen. Hier zijn we volgens mij goed in geslaagd; het is compact, overzichtelijk, ruim opgezet met oog voor de veiligheid. En daarbij heb ik nu een compleet verhaal. Fossiel tanken, groen fossiel (GTL & LPG, red.), HVO-100, snelladen en de weggebruiker
kan hier wat eten, wat drinken en eventueel douchen. Het totaalplaatje maakt dat je een clean energy hub bent.” Ook wordt er nagedacht over waterstof. “Maar dat is wel echt een heel ander verhaal”, erkent Van Gorsel. De investering en de exploitatiekosten zijn volgens hem enorm. “Bovendien zijn de meningen heel erg verdeeld, óók bij de beleidsmakers; de één is er van overtuigd dat waterstof de toekomst is, terwijl anderen daar absoluut niet in geloven. Zelf geloof ik ook in waterstof zeker voor ‘heavy duty’. Als ondernemer ben je echter heel erg afhankelijk van de richting, die een overheid op wil of gaat. Maar goed, om toekomstbestendig te zijn zullen we sowieso alert moeten blijven.”

NOORD-BRABANT. ASTEN OM PRECIES TE ZIJN. VLAK BIJ DE OP- EN AFRIT VAN DE A67 STAAT HET
GREENPOINT-TANKSTATION VAN WILLEMJAN VAN GOLSTEIN BROUWERS. SPLINTERNIEUW. VOORZIEN VAN
VIER VOLWAARDIGE OPSTELPLAATSEN VOOR ELEKTRISCHE (VRACHT)WAGENS ONDER DE LUIFEL EN VIER
INSTEEKPLEKKEN VOOR (ELEKTRISCHE AUTO’S) MET IN TOTAAL ZES SNELLADERS EN TWEE AC-LADERS.
“HET WERKT, WE ZIEN AL GEREGELD VRACHTWAGENS LADEN.”

Van Golstein Brouwers heeft twee tankstations; Shell Peelland en een Greenpoint. ”Onze Shell is in het centrum gevestigd en is bemand, het Greenpoint-station staat net buiten het dorp en is onbemand. Tenminste, nu nog. Er komt nog een volwaardige shop bij, waarmee het plaatje nog completer wordt. En natuurlijk waterstof, waarvoor de aanvragen al zijn ingediend. Het is hiermee een clean energy hub waar je kunt tanken, fossiel en waterstof, kunt laden en een broodje kunt eten”, legt de ondernemer uit. Van Golstein Brouwers is al jaren erg actief met de ‘nieuwe brandstoffen’. Zo heeft hij op zijn Shell-station in Asten al enige tijd laadpalen. “We hebben hier twee snelladers en vier AC-laders. En op termijn komen er nog meer laadfaciliteiten bij.”

Opnieuw inrichten
Van Golstein Brouwers is namelijk bezig om zijn station te verbouwen. “Nou verbouwen, opnieuw inrichten. We
hebben het terrein van de buurman gekocht en daardoorhebben we de route van de tankwagen kunnen verleggen.Hierdoor ontstaan er ook mogelijkheden om één van dewashallen te verplaatsen en uit te breiden. Verder voegenwe parkeerplekken toe, bouwen we de laadfaciliteiten uit,komt er een bakery in de shop en kijken we waar we extraafrekenmogelijkheden kunnen realiseren. We zullen veelextra tabaksklanten vanaf 2024, het moment dat supermarktengeen sigaretten en shag meer mogen verkopen,verwelkomen. Maar hoe zorg je ervoor dat de wachttijden
niet te lang oplopen? Met een snelkassa, denken wij. En met pinnen aan de pomp”

Extra hoge luifel
Van Golstein Brouwers hoopt de herinrichting van zijn station in 2024 te hebben afgerond. Daar focust hij zich nu dan
ook volledig op nu het Greenpoint-station, dat hij samen met Van Kessel exploiteert, operationeel is. “We hebben HVO100, HVO20, Traxx-diesel en het laadplein is uniek. Deze is namelijk ruim opgezet en heeft een extra hoge luifel, waardoor ook vrachtauto’s en bestelbusjes er kunnen laden. Dat is nog niet op veel plekken mogelijk, bij ons wel. We hebben een powerunit geplaatst van 600 kW, die als extra boost fungeert voor het laden van vrachtauto’s. Zo kunnen vrachtwagens en auto’s hier op dit moment met 240 kWh laden. Dit hopen we op korte termijn te kunnen verhogen naar 400 kWh, maar we zijn daarvoor afhankelijk van het netbedrijf Enexis. Niet dat devoertuigen dit altijd aan kunnen, vaak is dat maar een korte periode. Iedere twee seconden is er namelijk contact tussen de laadpaal en de auto, wordt de accu te warm dan schaalt het systeem het vermogen dat wordt geleverd automatisch af.”

Zes volwaardige opstelplaatsen
Er zijn in totaal vier volwaardige opstelplaatsen onder de luifel en vier insteekplekken met in totaal zes snelladers en
twee AC-laders. “In nog geen kwartier laden autorijders hier hun accu voor 80 procent op. Bij vrachtwagens duurt het iets langer.” Die vrachtwagens ziet Van Golstein Brouwers overigens al regelmatig zijn terrein op rijden om te laden. “Een busbouwer in Deurne heeft ook al geïnformeerd om met prototypes te komen laden. Hartstikke leuk. Maar ook transporteurs hoor, die rijden ook al met elektrische vrachtwagens en weten ons inmiddels goed te vinden.” De ondernemer spreekt van een weg van de lange adem. “Wij zijn hier al vanaf 2015 mee bezig, en ik ben zo verstandig geweest om meteen de netverzwaring en een nieuw trafohuisje aan te vragen. Dat was toen nog redelijk snel geregeld, nu kost het je het minimaal vijf jaar. Het net zit vol, zeker hier in de regio.”

Ups en downs
In die zeven jaar heeft Van Golstein Brouwers ups en downs gekend. “De trafo was dan wel snel klaar, maar omdat ik
op een industrieterrein zit mocht ik in eerste instantie geen brandstoffen verkopen aan particulieren. We zijn gestart met slagbomen voor het station, maar gelukkig is de gemeente tot inkeer gekomen. Ook omdat zij zien dat dit soort tankstations nodig zijn om de energietransitie tot stand te laten komen.” Daarbij vindt Van Golstein Brouwers het belangrijk om voor de troepen uit te lopen. “Mijn overgrootvader is ooit begonnen met stookhout en kolen. Dat eindigt, iets dat ook geldt voor fossiele brandstoffen. Al duurt dat nog wel even, ik zal niet meemaken dat wij geen fossiele brandstoffen meer verkopen. En ik ben nu 59 jaar. Maar goed, wij wachten niet tot wij de laatste druppel brandstof hebben verkocht en daarom hebben wij nu ook de aanvraag voor waterstof al ingediend. Wat ik merk? De instanties hebben er nog geen kaas van gegeten. Ze weten niet hoe ze de regelgeving moeten toepassen. Niet gek, het is allemaal niet eenvoudig. Ook voor de gemeente, die de regionale omgevingsdienst moet inschakelen voor het vergunningen traject. En de gemeente is echt welwillend, maar ze vinden het complex.” Toch denkt Van Golstein Brouwers dat het er wel snel van gaat komen. “Zou de vergunning nu op de mat vallen, dan kunnen we eind dit jaar draaien met waterstof.”