ALS TANKSTATIONS ELEKTRISCH LADEN WILLEN AANBIEDEN DAN IS DAAR VAAK NETVERZWARING VOOR NODIG. IMMERS, EEN GEMIDDELD STATION VERBRUIKT OVERDAG ZO’N 30KW EN EEN BEETJE LAADPAAL MET VOLDOENDE SNELHEID VERBRUIKT ROND DE 120KW. MAAR DIE VERZWARING KOST VEEL GELD. EN TIJD. DE VRAAG ROEPT ZICH DAN OOK OP; KAN DE BENODIGDE CAPACITEIT OOK WORDEN GEREALISEERD ZONDER DE HOGE KOSTEN EN DE LANGE WACHTTIJD? BIJ ATEPS ZEGGEN ZE VAN WEL, EN BIJ HALMA ERVAREN ZE DIT.

Halma Agro heeft recent bij het onbemande Halma-tankstation aan de N357 in het Friese Ferwert een snellaadpaal in gebruik genomen. De oplossing is gevonden in de vorm van een batterij- opslagsysteem ofwel EV-buffer. “Een
batterij-opslagsysteem werkt als de stortbak van een toilet; als het beschikbare water niet wordt verbruikt, dan wordt deze gebufferd tot er wel vraag is”, legt Steven Brouwers van Ateps uit. Volgens hem zou Halma vijf jaar moeten wachten op een netverzwaring. “Maar Halma wilde graag snel een laadfaciliteit realiseren, vandaar dat het batterij opslagsysteem in beeld kwam. Wij hadden al eerder opslagsystemen geplaatst bij tankstation locaties van Total en Tango. Vandaar dat de Chargemakers, die door Halma in de arm was genomen, hiervoor uiteindelijk bij ons kwam. En na wat rekenwerk over de terugverdientijd, kwam het groene licht”, vertelt Brouwers.

De uitdagingen
Toch gaat de realisatie van een dergelijke oplossing gepaard met uitdagingen, erkent Brouwers. “Het is bijvoorbeeld
best ingewikkeld om het maximale vermogen uit de grid te combineren met het maximaal beschikbare vermogen uit
een opslagsysteem. Je overstijgt namelijk de gridaansluiting een aantal keer. Om te voorkomen dat de hoofdzekeringen er in bepaalde situaties uitschieten, is een goede technische softwareoplossing van groot belang. Zo moet bij Halma de Alpitronic-laadpaal van 120kW kunnen communiceren met het opslagsysteem. Dat hebben wij voor onze rekening
genomen.”

Stabiel
Het systeem is in juni in gebruik genomen en draait sindsdien stabiel tijdens de ladingen. “Er wordt veel over opslag
geroepen, maar niet alles is waar”, verzekert Brouwers. De juiste opslagcapaciteit samenstellen is volgens hem goed te doen. “Maar een veilige en betrouwbare setup samenstellen met een krachtig snellaadsysteem in combinatie met opslag en een kleine netaansluiting kan niet iedereen. Natuurlijk, er zijn partijen die een voorschot nemen op de oplossing en roepen dat ze het kunnen. Maar als bij de daadwerkelijke oplevering toch nog kinderziektes aanwezig blijken, dan levert dit alsnog tijdverlies voor de ondernemer op en moet hij opnieuw aan de slag. Mijn advies is dan ook; vraag de potentiele leverancier naar bewezen successen in de markt. Dat scheelt een hoop tijd en ergernis.”