POWER UP! BESTAAT EEN JAAR. EEN JAAR WAARIN HET LEERPLATFORM VAN BETA OPLEIDINGEN AL RUIM 8.000 GEBRUIKERS BINNEN DE PETROLBRANCHE AAN ZICH HEEFT GEBONDEN. EN DAT AANTAL GROEIT DOOR, NET ALS DE MOGELIJKHEDEN DIE HET PLATFORM BIEDT. EEN GESPREK HIEROVER MET LILLY TER BEEK VAN BETA OPLEIDINGEN.

Power Up! is de opvolger van OOTW, het opleidings- en ontwikkelingsfonds voor tankstations en wasbedrijven, dat per 31 december 2020 met alle activiteiten stopte. In de tien jaar van haar bestaan heeft het OOTW vele honderden webinars, cursussen en campagnes voor de tankstation- en carwashbranche georganiseerd.

Power Up! startte in januari 2021, het leerplatform was destijds de opvolger van het OOTW Branchepaspoort. BETA heeft Power Up! in huis ontwikkelt voor alle medewerkers in de tankstation- en carwashbranche. “Via Power Up! kunnen zij online cursussen en trainingen volgen, op elk gewenst moment. Daarnaast biedt het platform ook tools voor werkgevers. Zij kunnen bijvoorbeeld rapportages uitdraaien, zien hoelang certificaten geldig zijn en wanneer bepaalde herhaaltrainingen nodig zijn”, vertelt Lilly ter Beek.

Moderner en anders dan OOTW
Hoewel er veel aandacht en tijd aan de ontwikkeling van het leerplatform wordt besteed door BETA, was het vanaf de start voor werkgevers en medewerkers in de tankstationbranche ‘best wennen’. “Logisch, het platform is moderner en iets heel anders dan OOTW. Het heeft een andere look en feel, een ruimer aanbod en meer mogelijkheden. De branche heeft het omarmd. We zijn erg tevreden met het aantal actieve deelnemers. Dat zijn er 8.000, en zij hebben in totaal 67.948 modules afgerond. En de aantallen, zowel deelnemers als aantal afgeronde modules, groeien natuurlijk nog flink door”, aldus Ter Beek. Dat is volgens haar ook te danken aan de enorme dynamiek op het platform; Power Up! is constant in ontwikkeling. “Eigenlijk maken wij het platform steeds een beetje gebruiksvriendelijker. En er worden steeds weer nieuwe e-learnings ontwikkeld om aan de vraag van de branche te voldoen en alle (nieuwe) medewerkers zo goed mogelijk op te leiden”, legt Ter Beek uit.

Agressie en geweld
Eén van de onderwerpen waar BETA Opleidingen op dit moment een e-learning voor ontwikkeld,is het omgaan met agressie en geweld op een tankstation. “Helaas komt het nog vaak voor dat klanten van tankstations agressief worden en soms zelfs geweld gebruiken tegen een medewerker. Daarnaast hebben sommige stations ook te maken met overvallen of diefstal. Daar spelen we op in via verschillende trainingen, zoals ‘Overvalpreventie bij tankstation en wasbedrijf’ en ‘Omgaan met emotie en agressie van klanten’. In de e-learning ‘Omgaan met emotie en agressie’ wordt de medewerker meegenomen in het ontstaan van emoties en de soorten, hoe je omgaat met spanning en hoe je zelf agressie kunt voorkomen. Nieuw is de training voor de stationsmanagers. Zij kunnen nu de module overvalpreventie en agressie volgen. Hierin leren ze onder meer medewerkers te begeleiden bij agressieve klanten en ook weten ze na de cursus hoe ze zelf moeten handelen bij een overval. Onderdeel van de module is een toolboxmeeting, waarbij de manager samen met het team wordt getraind. In de toolbox kan de manager allerlei informatie terugvinden die hem helpen zoals handleidingen, formulieren en ook tips hoe dit onderwerp te bespreken” Om de nieuw te ontwikkelen e-learning zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de praktijk heeft Beta Opleidingen goed geluisterd naar de branche. Er is ondernemers gevraagd om situaties op het station, waarbij er sprake was van agressie of geweld en hoe hier mee is omgegaan, te delen. “Het is praktijkgericht, en heel leerzaam”, verzekert ter Beek.

Wet- en regelgeving
Naast agressie en overvalpreventie is ook het naleven van wet- en regelgeving (compliancy) een onderwerp dat in de tankstationbranche niet onbekend is. Voorbeelden zijn LPG-veiligheid en tabaksverkoop. “Het is belangrijk voor de werkgever dat werknemers zich houden aan de wet- en regelgeving bij tabaksverkoop, dat lukt niet altijd”, weet Ter Beek. Zo gaat het volgens haar in de uitvoering bij de tabaksverkoop nog vaak fout. “Verhalen over boetes en stilleggen van de verkoop ziet we nog te vaak voorbijkomen. Daarom zeggen we ook tegen werkgevers; verwijs werknemers naar het leerplatform om te oefenen met de nieuw toegevoegde modules. Als ze alle onderdelen hebben gevolgd dan mogen ze zich expert tabaksverkoop noemen.” Daarbij is er ook een extra tool voor de werkgevers toegevoegd aan het leerplatform. Ter Beek: “We hebben een betere rapportagefunctionaliteit ingevoegd met de mogelijkheid voor het versturen van een notificatie en deadlines. Zo kunnen stations- en regiomanagers vanaf nu zowel een afrondingsdatum als verloopdatum zien in hun rapportagefunctie in het platform zelf. Heeft een medewerker een module nog niet afgerond, dan kan de manager hem/haar daar een notificatie in het platform zelf over sturen met een deadline. Dat kon voorheen niet, en hiermee is een belangrijke wens van de werkgever ingevuld.”

Brancherapport 2.0
Werkgevers kunnen het platform overigens sinds kort ook bedrijfsmatig inrichten doormiddel van een eigen banner met daarop hun logo en een achtergrond. “Dat maakt het platform herkenbaar voor de medewerkers”, verklaart Ter Beek. Voor diezelfde medewerkers is bovendien het branchepaspoort 2.0 ontwikkeld binnen het platform. Dit is de plek voor de medewerker om zijn/haar voortgang te bekijken en om badges te behalen. Is een badge behaald? Dan staat hier een groen vinkje bij. Is een badge verlopen? Dan zien medewerkers dit met een rood kruisje. Bovendien staat de module dan opnieuw op de actielijst”, zegt Ter Beek. Met alle nieuwe initiatieven wordt het platform volgens haar steeds gebruiksvriendelijker, uitgebreider en dynamischer. “En we hopen, als corona weer wat ruimte biedt, ook de klassikale lessen te kunnen hervatten. Dat gecombineerd met de online modules maakt het leren nog aantrekkelijker binnen de branche.”