HOEWEL SABINE EN FRANC LEUS AANVANKELIJK GEEN PLANNEN HADDEN OM IN HET BEDRIJF VAN HUN OUDERS TE GAAN WERKEN, IS DAT UITEINDELIJK TOCH GEBEURD. ROB EN MARIA LEUS WERKEN DAARDOOR DAGELIJKS SAMEN MET TWEE VAN HUN DRIE KINDEREN. MET Z’N VIEREN RUNNEN ZE VIER TANKSTATIONS EN TWEE WASSTRATEN IN ALMELO EN ÉÉN WASSTRAAT IN ZUTPHEN.

Het bedrijf is opgericht door de vader van Rob Leus, die in 1955 een rijschool begon en een tankstation met één pomp opende. Het gezin woonde naast het tankstation en Rob groeide dan ook op bij het bedrijf van zijn ouders. “Voor mij is het nooit een keuze geweest om de zaak over te nemen, dat gebeurde gewoon in 1980. Mijn broer nam de rijschool over en Maria en ik het tankstation.” Dat tankstation stond aan de Baniersweg in Almelo en die vestiging is er nog steeds. Rob: “Het is een echt buurttankstation. Als ik zeg dat 95 procent van de mensen die er komen vaste klant is, zit ik nog aan de lage kant, denk ik.”

Ook Franc en Sabine Leus groeiden op bij dit tankstation. Zij werden allebei geboren nadat hun ouders het bedrijf van opa en oma hadden overgenomen. Beiden werkten in de weekenden en vakanties al in het tankstation, maar maakten destijds geen plannen om volledig in het bedrijf te gaan werken. De 41-jarige Sabine werkte jarenlang op de afdeling radiologie van een ziekenhuis en Franc was software-engineer. Inmiddels hebben ze afscheid genomen van die carrières. Sabine: “Een paar jaar geleden wilde ik er graag iets bij doen en stelde ik aan mijn moeder voor dat ik haar ging helpen bij zaken als de planning en inkoop. Dat leek me leuk en ik heb het jarenlang gecombineerd met mijn baan in het ziekenhuis en mijn gezin. De laatste tijd werd het steeds lastiger om dat te combineren en daarom heb ik besloten om volledig in het bedrijf van mijn ouders te gaan werken.’’

Eigen keuze en uitbreiding
Haar jongere broer Franc (37 jaar) zette die stap al eerder. Het ondernemerschap, dat blijkbaar ook in zijn genen zit, botste steeds vaker met een baan in loondienst en toen zijn ouders een wasstraat in Zutphen wilden overnemen, vroegen ze hem om dit bedrijf te leiden. “Als je bent opgegroeid met een bedrijf, laat dat je eigenlijk nooit los’’, zegt hij. Maria: “We hebben het nooit vanzelfsprekend gevonden dat onze kinderen in het bedrijf wilden werken. Het moet hun keuze zijn en ze moeten het leuk vinden. Het is bijzonder dat Sabine en Franc er nu toch voor gekozen hebben.” In 1997 begonnen Rob en Maria Leus hun bedrijf uit te breiden. In dat jaar bouwden ze een nieuw tankstation aan de Henriëtte Roland Holstlaan in Almelo, die ze Leus Twentepoort noemden. Het is de grootste vestiging van de familie. De bouw was een logische stap voor het ondernemerspaar omdat aan de Baniersweg de vergunning voor LPG werd ingetrokken vanwege de nabijgelegen woonwijk. “De gemeente had een inspanningsverplichting om ons te helpen bij het voortzetten van ons bedrijf, maar daar hebben we wel veel strijd voor moeten leveren”, vertelt Rob. “Het heeft uiteindelijk zelfs geleid tot strafvervolging omdat ik aan de Baniersweg LPG bleef verkopen zonder vergunning doordat de nieuwe vestiging er nog niet was. Die zaak hebben we gewonnen, maar kostte veel energie.”

Ruimte om te ondernemen
Leus Twentepoort bood het echtpaar de ruimte om te ondernemen die ze aan de Baniersweg misten. Dat eerste tankstation is ze echter nog steeds dierbaar en dat geldt ook voor de klanten die er komen. Aan de Henriëtte Roland Holstlaan verrees in 1997 een tankstation met wasboxen en de mogelijkheid om een bakery te beginnen. “Er speelde in die tijd al wel iets op dat gebied en we hebben daar bij de inrichting rekening mee gehouden door een keuken en een loket te maken zodat er broodjes verkocht konden worden. Dat is een goede zet geweest, want inmiddels trekt de bakery veel klanten.” Deze vestiging is inmiddels al vaak verbouwd en daarmee steeds groter geworden. Zo zijn er onder meer een wasstraat en stofzuigerhal aan toegevoegd. “We blijven altijd bezig”, geeft Maria aan. “Als er iets af is, staat er al vaak iets nieuws op de planning. Nu wordt bijvoorbeeld een nieuw kantoor gebouwd boven de wasstraat en komt er een zonnepanelendak boven de wasboxen.”

Wasstraten en bakery
De familie Leus nam de afgelopen jaren verschillende bedrijven over. Zo kwamen Leus Motel aan de Aalderinksingel en Leus Turfkade aan de Plesmanweg erbij. Daarnaast werden er wasstraten overgenomen in Almelo en Zutphen. Nieuwe overnames worden niet uitgesloten, maar de familie is niet actief op zoek naar uitbreidingskansen. “Het komt soms op je pad, maar moet wel bij je passen”, aldus Rob. “Dat heeft onder meer met de locatie te maken, maar je moet er ook voldoende personeel voor hebben.” Leus Almelo heeft in totaal 93 medewerkers, voornamelijk parttimers. Vooral voor de bakery bij Leus Twentepoort is extra ondersteuning momenteel gewenst. De daar bereide verse broodjes en snacks zijn populair bij scholieren, werknemers van omliggende bedrijven en passanten. Maria: “We bakken de hele dag vers brood en beleggen de broodjes pas als ze besteld zijn. Verder hebben we veel keus, ook in warme snacks, en bezorgen we bij bedrijven. Drie medewerkers zijn daar elke dag druk mee en in de shop zijn rond het middag-tweede kassa hoeven klanten die brandstof willen afrekenen nooit te wachten op klanten die broodjes laten beleggen.

Optimale service als leidraad
Volgens Rob wordt het woord klant bij Leus Almelo met een hoofdletter geschreven en is optimale service de leidraad bij elke beslissing. Er worden regelmatig beurzen in binnen-en buitenland bezocht om inspiratie op te doen om de dienstverlening doorlopend te kunnen verbeteren en mee te gaan met de ontwikkelingen. Leus Twentepoort is 24 uur per dag en zeven dagen per week geopend. Ook ’s nachts is er een medewerker aanwezig. Rob grapt: “We hebben de deuren in 1997 geopend en nooit meer gesloten. Ik zou niet weten waar de sleutel ligt.” Samenwerken met gezinsleden is bijzonder, erkennen Rob, Maria, Sabine en Franc. Het is ook wel eens uitdagend, maar het gezin lijkt daar inmiddels een goede modus voor gevonden te hebben. Sabine: “Ik denk dat als we ergens mee zitten we dat sneller tegen elkaar zeggen, maar daardoor is het ook sneller opgelost.”

Vierde generatie
Sabine en Franc vonden het als scholieren best wel eens lastig om in het bedrijf van hun ouders te werken en zich te verhouden tot collega’s. Franc: “We hadden het gevoel dat we ons moesten bewijzen, zodat niemand kon denken dat we voorgetrokken werden.” Rob en Maria (beiden 68 jaar) zien een uitdaging in het overdragen van hun kennis en het combineren van hun eigen visie met het ruimte bieden aan de opvattingen van hun zoon en dochter. Verder doen de vier hun best om in het bijzijn van de middelste dochter en zus niet altijd over het werk te praten. Of een vierde generatie ooit aantreedt in het bedrijf is nog onbekend. Ook zij mogen zelf hun loopbanen kiezen. Bovendien zijn Rob en Maria voorlopig nog niet van plan om te stoppen met werken. Het doorontwikkelen van Leus Almelo, de samenwerking met de kinderen en het contact met klanten verveelt nog geen moment.