EEN LEIDINGGEVENDE FUNCTIE, VELEN AMBIËREN DIE, MAAR IN DE PRAKTIJK VALT DAT LEIDINGGEVEN LANG NIET ALTIJD MEE. VEEL LEIDINGGEVENDEN LOPEN DAAR TEGENAAN EN KUNNEN BIJ HET UITOEFENEN VAN HUN FUNCTIE WEL WAT ONDERSTEUNING EN ADVIES GEBRUIKEN. POWER UP! BIEDT DAT AAN IN DE VORM VAN DE KLASSIKALE TRAINING SUCCESVOLLER LEIDINGGEVEN VOOR (ASSISTENT-)MANAGERS VAN TANKSTATIONS. ONDER MEER GP GROOT MAAKT DAARVAN GEBRUIK.

Vroeger was het een stuk makkelijker. Nou ja, wat overdreven gesteld dan. Degene die de leiding had was de baas en je had maar te doen wat hij of zij zei. Die tijd is voorbij. Medewerkers zijn veel mondiger en voeren lang niet altijd meer klakkeloos uit wat hen gevraagd wordt. De skills die leidinggevenden vroeger nodig hadden, voldoen nu niet meer. “Leiderschap van tegenwoordig vraagt om andere vaardigheden”, geven Pauline Forma en Lilly ter Beek van BETA Opleidingen aan. “Op de speciaal op stationmanagers en assistent-managers gerichte klassikale training Succesvoller leidinggeven staan die centraal. Die training helpt hen om zich verder te ontwikkelen als leidinggevende en hun functie succesvoller uit te oefenen. Dat gebeurt onder meer door middel van gespreksvoering – slechtnieuws-, feedback- en sollicitatiegesprekken – en de invulling van de vraag hoe je een goede manager bent of wordt. Uit hoeveel sessies de klassikale training bestaat, bepaalt het deelnemende bedrijf zelf, in overleg met het trainingsbureau. En dat geldt ook voor de locatie waar ze gehouden worden.”

Sturen op gedrag
De organisatie die de trainingen verzorgt, is Breaking Habits in Utrecht. Ties van Dijk is daar de oprichter/eigenaar van: “Wij geven trainingen op het gebied van onder meer gastvrijheid, leiderschap, verkoop en persoonlijke ontwikkeling. Als organisatie werken we al tien jaar samen met BETA. In de klassikale training Succesvoller leidinggeven draait het voor een groot deel om gedragsverandering. We leren de deelnemers hoe ze storen aan gedrag kunnen omzetten in sturen op gedrag. En met storen bedoel ik: ‘Ik heb hem nu al zo vaak gevraagd om die werkzaamheden op die manier uit te voeren en hij doet het maar niet.’ Dat frustreert, verstoort de onderlinge verhoudingen en heeft een negatief effect op de werksfeer. Veel managers die wij trainen hebben te maken met dat soort voorbeelden. Ik wil iets van mijn team en hoe krijg ik de mensen zover dat zij mij daarin volgen. Wij leren hen dat zij hun leiderschapsstijl en manier van communiceren moeten aanpassen aan degene die tegenover hun staat. Ieder mens is weer anders en dat geldt voor medewerkers ook. Wat bij de een werkt, werkt bij de ander niet en daar moet je je als leidinggevende van bewust zijn. Met de juiste benadering voorkom je de hierboven genoemde frustraties. En hoe je erachter komt wat de beste manier van communiceren is met een bepaald persoon, is een van de dingen we op de training behandelen.”

Interactie met trainer en groep
Gespreksvoering is het tweede belangrijke onderdeel van de training. Van Dijk: “Veel leidinggevenden vinden het moeilijk om slechtnieuws- en feedbackgesprekken te houden. In de training besteden we aandacht aan de voorbereiding, hoe je de regie houdt en reiken we handvaten aan voor een zo goed mogelijk verloop van dat soort gesprekken. Ook houden we oefeningen in gespreksvormen waarbij we de deelnemers feedback en advies geven. Dat is ook de grote meerwaarde van het klassikale aspect, de interactie met de trainer en de groep en het delen van elkaars ervaringen. E-learnings zijn voor bepaalde doeleinden een prima leermiddel, maar waar het om gedragsverandering en communicatie gaat, heeft bij elkaar komen veel meerwaarde. Een beeldscherm geeft nu eenmaal geen feedback.”

Merkbaar positief effect
De operationeel managers retail Myra Kleine en Richard Buur van GP Groot delen de mening van Van Dijk als het om de training Succesvoller leidinggeven gaat. “Wij kiezen daar bewust voor en zien absoluut de voordelen van de klassikale aanpak. Al onze tankstationmanagers en assistent- managers volgen die training. Die functiegroepen doen dat overigens wel apart van elkaar. Anders volg je met je leidinggevende of assistent zo’n training en dan kan het zijn dat men minder open is. Omdat het opfrissen van de zaken die op de training aan de orde komen belangrijk is, hebben we jaarlijks een ‘herhaaltraining’ gesprekstechnieken. Wij merken zeker dat de trainingen effect hebben. Het helpt de managers beter met de verantwoordelijkheden die bij hun functie horen om te gaan, het maakt hen zelfstandiger en zekerder. Lastige gesprekken voeren met medewerkers vinden veel van hen moeilijk. Door de oefeningen en gereedschappen die ze meekrijgen, gaan ze dat soort gesprekken meer ontspannen en zelfverzekerder aan.”

Minder verloop en verzuim
De stationmanagers en assistent-managers van GP Groot zijn volgens Kleine zelf ook positief over de training. “Uit de feedback van hen blijkt dat zij er echt iets aan hebben in de praktijk. De ontwikkeling, die zij daardoor als leidinggevende doormaken, werkt ook positief door naar het team. Door het verbeteren van de onderlinge verhoudingen en de werksfeer wordt bovendien het verloop lager en neemt het ziekteverzuim af. Alleen dat al maakt deze klassikale training meer dan de moeite waard.”