BETA IS UITGEGROEID TOT DE GROOTSTE BELANGENVERENIGING
VAN TANKSTATIONS IN NEDERLAND. EN OM DAT VAST TE HOUDEN, EN OM EEN NOG STERKERE VUIST TE KUNNEN MAKEN TEGEN ACTUELE ONTWIKKELINGEN EN TANKSTATION-ONDERNEMINGEN NOG BETER TE KUNNEN ONDERSTEUNEN, HEEFT DE VERENIGING EEN NIEUWE VISIE ONTWIKKELD.

Directeur Martijn van der Kolk en voorzitter Ewout Klok van BETA nemen er even de tijd voor. Het is ook niet niks. Een nieuwe visie, een nieuwe structuur en een nieuwe marktbenadering. “Wij zijn gestart in 1993 als kleine vereniging die de belangen behartigde van de zelfstandig tankstation-ondernemer. Destijds bedrijven met één tot vijf medewerkers, met een shop en soms een carwash. Maar inmiddels ziet de wereld er heel anders uit. Tankstations zijn volwaardige energiebedrijven met een shop, vaak een grote bakery en tal van autowasfaciliteiten. Ze hebben diverse brandstoffen, zelfs waterstof, hebben laadmogelijkheden, of zijn daarmee bezig, en op de payroll staan niet meer enkele medewerkers, maar vaak tientallen. Dat zijn allemaal ontwikkelingen die ook van invloed zijn op de belangenvertegenwoordiging door BETA. Daarom was het tijd, vond ik, voor een nieuwe BETA-visie”, vertelt Klok. Hij was het zelf die de visie heeft uitgewerkt, met behulp van het secretariaat, en heeft gedeeld met het bestuur van de vereniging. “De huidige markt vraagt steeds meer om maatwerk, ieder station heeft zijn eigen dynamiek. De ene heeft al laadfaciliteiten, de andere zit nog middenin een aanvraag. Op plekken kun je wel met waterstof uit de voeten, op plek B heeft het geen toegevoegde waarde. En het ene station heeft wel voldoende potentie voor een bakery en het andere station niet.” Van der Kolk vult daarbij aan dat de breedte van de dienstverlening van tankstations tegenwoordig de reden is dat BETA ook met andere mensen binnen de onderneming in contact komt. “Het is niet alleen de ondernemer die ons belt, ook de hr-manager, de medewerkers en de administrateur bellen ons.”

De hr-manager?
Van der Kolk: “Ja, je ziet dat er door het toenemende aantal clusters andere, grotere bedrijven ontstaan met onder meer
een hr-afdeling, met category managers en een grote poule van medewerkers. Al deze medewerkers brengen het bedrijf
verder. En met die afdelingen komen wij dan ook geregeld in contact, en voor hen organiseren wij ook interessante events. Zo hebben wij vorig jaar bijvoorbeeld de HR Meet UP! georganiseerd, speciaal voor HR-managers in de branche.”

Klok: “Het geeft aan dat BETA er niet meer alleen is voor de ondernemer, maar voor de hele onderneming. Dat is ook
de kern van de nieuwe visie. Wij als BETA zijn voor heel veel verschillende punten het aanspreekpunt, de vraagbaak, voor de tankstation-bedrijven en hun medewerkers. In 2017 hadden we 338 hoofdleden met in totaal 781 stations. In 2022 hebben we 225 hoofdleden met in totaal maar liefst 1300 stations. De grootste 20 BETA-leden vertegenwoordigen 872 stations, en de bedrijven met 51 tot 100 werknemers binnen onze club nemen hard toe. Dat is de clustering, waarover Martijn het heeft. Als de grootste (75 procent van de bemande stations is bij BETA aangesloten, red.) en meest actieve vereniging binnen de branche moeten we hierop inspelen, en de dienstverlening hierop aanpassen. Met andere woorden; je moet mee met de verandering van de achterban.”

Hoe krijgt die nieuwe visie vorm en inhoud?
Klok: “Wij vinden dat we nu veel tijd kwijt zijn aan het bijpraten over de stand van zaken, terwijl de portefeuillehouder
vaak wel heel goed op de hoogte is. Hierdoor zijn er teveel agendapunten per vergadering, en soms te weinig verdieping. De oplossing? Een kleiner bestuur, dat wordt aangevuld met specifieke kennis en expertise van externe adviseurs en ambassadeurs. Dat zijn bekenden binnen de branche, bijvoorbeeld Wim van Gorsel, Roel Maas en Rob van Herpen (Hanex, red.). Het dagelijkse bestuur bestaat dan alleen nog uit een voorzitter, secretaris en penningmeester.”

Van der Kolk: “Ook zoeken we al jaren nadrukkelijk samenwerkingen op. Zo hebben we voor een aantal dossiers een nauwere samenwerking tussen BETA en de Vemobin (voorheen de VNPI). Er zijn diverse gezamenlijke werkgroepen, onder meer op het gebied van retail en tabak. We doen dat omdat we dan samen een vuist kunnen maken en veel meer kunnen bereiken richting bijvoorbeeld de politiek. Denk aan de discussies over verkoop van tabak. Maar denk ook aan het idee van het verhogen van de leeftijdsgrens ten aanzien van de aankoop van tabak. Daarover iets beslissen en vorm geven kan echt alleen met elkaar . Zo zijn er veel meer onderwerpen waar we gezamenlijke belangen hebben, bijvoorbeeld op het gebied van andere shopgerelateerde zaken, het betalingsverkeer en safety en security (doorrijders, overvallen etc., red.). En bij de cao helpt het als we richting de vakbonden dezelfde standpunten innemen. Maar ook als het gaat om de energietransitie is het van belang dat we vanuit een netwerkgedachte een sectorbreed geluid kunnen laten horen.”

Hoe weten jullie wat de behoeftes zijn bij de leden?
Klok: “Het secretariaat inventariseert momenteel bij de leden wat zij verwachten van BETA. Zo weten we inmiddels
dat men graag per onderwerp gerichter contact wil hebben met experts binnen onze vereniging. Daarom zullen we meer sessies en bijeenkomsten organiseren voor de verschillende niveaus en doelgroepen binnen bedrijven. Zo ontstaat op expertise-niveau meer verbinding en uitwisseling van kennis en ervaring onderling. Vroeger gebeurde dit alleen op ondernemers- niveau.”

Van der Kolk: “Het voordeel van deze aanpak is dat meer mensen binnen een onderneming worden geïnformeerd en dat de druk op de ondernemer om zijn medewerkers constant te moeten informeren over alle ontwikkelingen wat afneemt. Ook kunnen wij, en de bedrijven, sneller schakelen en effectiever met elkaar communiceren.”

Het klinkt wat zakelijker dan we gewend zijn van BETA. Jullie waren toch ook vooral belangenbehartiger die geregeld met ludieke acties aandacht vroeg voor belangrijke
onderwerpen?
“Dat klopt wel, we professionaliseren. Dat gebeurt op het gebied van belangenbehartiging, onder meer dankzij de samenwerking met ONL voor Ondernemers. Zij hebben bijvoorbeeld namens BETA de positionpaper van BETA ingediend ten behoeve van BETA’s standpunten voor het Commissiedebat Duurzaam Vervoer. De positionpaper heeft als titel ‘Uniek netwerk van tankstations onmisbare schakel in huidige energietransitie’ en opent voor ons deuren om in gesprek te gaan en te blijven met de politiek. Kortom, we zijn en blijven resultaatgericht en als we de bres op moeten, en aandacht willen voor een bepaald onderwerp, dan zullen we dat niet nalaten. Echt niet.”

Van der Kolk: “Belangenbehartiging is één, maar BETA wil de komende jaren ook de bepalende vereniging voor de
tankstation-retail zijn. Immers, er gebeurt nogal wat en daarbij is 2030 een bepalend jaar. Dan valt de tabaksverkoop weg, moeten de klimaatdoelen van het kabinet zijn gehaald en vanaf 2035 mogen er geen auto’s met een fossiele verbrandingsmotor meer worden geproduceerd. In onze nieuwe structuur pakt het secretariaat de rol op richting 2030 en gaat leden helpen te veranderen waar nodig, ontwikkelt daar initiatieven voor en neemt die verantwoordelijkheid op zich. Hoe zorg je voor een toekomstbestendige shop? Hoe ga je om met de stijgende verkoop van tabak en daarna de tabaksban in de shop vanaf 2030? Hoe richt je het voorterrein in met onder meer elektrisch laden en waterstof? Veel leden worstelen met dergelijke vragen. Wij hebben specialisten in huis die ze kunnen adviseren. Daarnaast zullen we de leden op maat bedienen met bijvoorbeeld interessante events. Maar ook met kennis en expertise, die in huis is op verschillende vlakken. Daarbij ligt de focus op de breedte van de bedrijven; BETA verandert van ondernemersvereniging naar ondernemingsvereniging.”