ORANGE PEAK COMPANY DEELT IN IEDERE UITGAVE VAN MOVE ON MAGAZINE BELANGRIJKE SHOPINSIGHTS. VIA DEZE INSIGHTS KRIJGEN LEZERS INZICHT IN ALGEMENE ONTWIKKELINGEN. OOK KUNNEN DE CIJFERS ONDERNEMERS HELPEN IN HET MAKEN VAN DE JUISTE ASSORTIMENTSKEUZES. DAARNAAST HELPEN DE CIJFERS MOVE ON IN HET DUIDEN VAN BEPAALDE ONTWIKKELINGEN. DEZE KEER: WAT ZIJN DE EFFECTEN VAN DE CORONACRISIS OP DE OMZETTEN EN BEZOEKERSAANTALLEN VAN TANKSTATIONS.

“Voorzichtig positief nieuws. De tankstations zien een licht herstellende markt. Door de versoepelingen van de coronamaatregelen door het kabinet neemt het totaal aantal transacties weer toe. Van een index die beneden de 50 lag zien we nu weer waarden van hoog in de 60 tot aan halverwege de 80. Dit geldt zowel voor de transacties in de shop als voor het aantal transacties met brandstof. Het is een licht herstel. De markt heeft immers nog een lange weg te gaan voordat het oude niveau weer wordt bereikt. Dat ligt nog pakweg 20 tot 30 procent van de markt vandaan. Er zijn grote verschillen te zien in de markt. Dit heeft vooral betrekking op de ligging van de tankstations. Doordat het zakelijke verkeer nog lang niet zo intensief is als voor 16 maart, er wordt nog veel thuis gewerkt, is het negatieve effect van de coronacrisis van snelweglocaties veel hoger dan voor de niet-snelweglocaties. Gemiddeld lag de omzetdaling bij snelweglocaties 25 procent hoger in vergelijking met niet-snelweglocaties. De reden? Het uitstapje naar het buurtstation werd veel gemaakt. Enkele buurtstations werden zelfs gezien als de buurtsupermarkt. Gevolg? Die stations hadden hoge indexen op alle categorieën. De lokaliteit en de veiligheid speelden hierin een belangrijk rol.

Stijgende omzetten

De lokaliteit en de veiligheid spelen ook een belangrijke rol in het herstel van de markt. De niet-snelweglocaties zullen sneller weer op het oude niveaus komen dan snelweglocaties. Over de gehele markt zien we overigens wel stijgende omzetten. Door het wat geringere effect van de coronacrisis op niet-snelweglocaties kan deze groep ook iets sneller herstellen, zo is de verwachting. Voor snelweglocaties zal dit langer duren aangezien er nog een behoorlijk aantal grote ondernemingen het beleid van thuiswerken handhaaft. Dit heeft zijn beslag op de verkeersintensiteit en daardoor op het herstel.

“De vraag roept zich dan ook op: gaan mensen door de crisis meer roken?”

Alle Hans Hiemstra

Directeur, Orange Peak Company

De categorieën

Als we dieper de cijfers induiken, dan blijkt dat de broodcategorie binnen de bakery het zwaarst is getroffen. Hier zien we omzetdalingen tot wel 75 procent. Er waren bakery’s gesloten tijdens de coronacrisis, maar deze gaan langzaamaan weer open. Hierdoor zien we voor stations in woonwijken de oude omzetniveaus, en zelfs hoger dan voor de crisis, terugkomen. Dit is een prachtige voorbode voor de markt en haar herstel; de consument wil ook weer naar buiten en buitenshuis consumeren. Een andere belangrijke categorie, tabak, heeft zich weinig aangetrokken van de coronacrisis. Na een daling van 2 tot 5 procent, zien we de verkopen behoorlijk aantrekken tot boven het niveau van begin dit jaar. De vraag roept zich dan ook op: gaan mensen door de crisis meer roken? Zoetwaren is een categorie die zich redelijk snel lijkt te herstellen naar de oude niveaus van begin 2020. De dranken herstellen zich goed. De
beginnende warme zomer draagt ook bij aan dit succes.