LAADPALEN, WATERSTOF, FOSSIEL, BIOBRANDSTOFFEN, CNG, LNG. MAAR OOK VEEL PRIJSSCHOMMELINGEN, DURE DIESEL, DALING VAN DE AFZET VAN PREMIUM BRANDSTOFFEN EN DAN NOG DE KRAPTE OP DE ARBEIDSMARKT. HOE GAAN CORPORATES EN FAMILIEBEDRIJVEN OM MET DEZE DYNAMIEK? MOVE ON MAGAZINE ONDERVROEG SHELL EN DE HAAN MINERALE OLIËN.

De hoge prijzen zijn uiteraard onderwerp van gesprek tussen onze klanten en onze collega’s op het tankstation. Maar je ziet dat het merendeel van de klanten beseft dat wij dit ook niet in de hand hebben. Dus tot discussie leidt dit meestal niet”, zegt Patrick Vanwersch, Business Development Directeur bij De Haan Minerale Oliën. En als er toch discussie is, dan is het protocol van De Haan; ga er niet tegenin. “Toon begrip en probeer het in de kiem te smoren”, aldus Vanwersch. Hij ziet door de hogere prijzen aan de pomp overigens wel wat verschuivingen in keuzes die tankende klanten maken. “Nee, het aandeel premium loopt bij ons niet terug. Veel consumenten moeten verplicht 98-benzine tanken. Wij zien wel het aandeel benzine ten opzichte van diesel toenemen.” Bij Shell willen ze niet ingaan op de verschuivingen aan de pomp. Uit een rondje langs een aantal Shell-ondernemers blijkt dat zij dezelfde ontwikkeling zien als bij De Haan; minder diesel, meer benzine. Echter een aantal zegt ook een afname te constateren van de premium brandstofafzet. De reden? Klanten downgraden hun keuze, of moeten dat doen van hun werkgever.
Goed doordacht Behalve de ontwikkelingen op fossiel gebied, zijn er op het voorterrein ook sterke veranderingen gaande als het gaat om het aanbod. De Haan is zich volgens Vanwersch goed aan het oriënteren waar zij laders moeten plaatsen. “Op een aantal locaties hebben wij inmiddels snelladers staan, en de komende tijd zal dit aantal toenemen. Dit doen wij wel goed doordacht, op locaties waar het een goede aanvulling is.” De Business Development Directeur denkt daarnaast dat ook waterstof in de toekomst onderdeel zal uitmaken van het aanbod op tankstations. “Niet iedere locatie is echter geschikt en de vraag is nog minimaal. Momenteel hebben wij een aantal locaties in onderzoek.” Shell zegt bij monde van woordvoerder Marc Potma dat zij een leider zijn in smart charging, snelladen langs de snelweg en ook steeds vaker op plekken waar hun klant sowieso geregeld komt, het zogenaamde destination charging. “Onze doelstellingen in Nederland en wereldwijd staan, en we zijn gebrand ze in 2025 en 2040 te halen.” Die doestelling zijn ambitieus. Zo sprak Shell eerder al het doel uit om in 2025 wereldwijd 500.000 eigen laadpunten te hebben. De Shell Recharge-laadpalen worden geplaatst op tankstations (nu al ruim 200 snelladers verspreid over bijna 70 Shell-stations), in de buurt van winkelcentra, hotels en semi-publieke ruimten van vastgoedpartners van het olie- en gasconcern. Deze laders werken op groene stroom en hebben een laadvermogen van 175 kW. Daarmee kan een elektrische auto door de bank genomen in zo’n twintig minuten van 20 naar 80 procent worden opgeladen. Potma: “We zien dat momenteel voor EV-personenauto’s de markt aan het versnellen is. Daarom onze investeringen in deze infrastructuur.”
Drop-in fuels Maar de marktleider kijkt breder. “Omdat er voorlopig nog een behoefte is aan zogenaamde drop-in fuels, investeren wij momenteel in één van Europa’s grootste biobrandstoffenfabriek. Deze fabriek kan biodiesel, bio-kerosine en bio-nafta produceren. Daarnaast investeren wij in de productie en het retailnetwerk van bioLNG voor vrachtvervoer”, legt Potma uit. Shell ziet volgens hem daarnaast een grote toekomst voor hernieuwbare waterstof: als grondstof voor industrie, als brandstof voor de industrie, als ‘brandstof’ voor zwaar transport en op termijn als ‘brandstof’ voor personenauto’s. “Om die reden bouwt Shell in Nederland momenteel een keten voor de productie van groene waterstof. De groene waterstof van die fabriek zal vanaf 2025 het Shell Energy and Chemicals Park Rotterdam bevoorraden. In de raffinaderij vervangt het een deel van het grijze waterstofgebruik, waarmee de productie van energieproducten zoals benzine, diesel en kerosine gedeeltelijk koolstofvrij wordt. Naarmate er meer waterstoftrucks op de markt komen, en het netwerk van waterstofvulpunten voor zwaar vervoer groeit, kan de levering van groene waterstof ook hierop worden gericht om te helpen bij het koolstofvrij maken van het wegvervoer.” Op iets langere termijn voorziet Shell ook een toepassing van waterstof in personenauto’s, vooral in verstedelijkte gebieden. “Daar waar het elektriciteitsnetwerk op termijn niet voldoende zal zijn toegerust om de vloot te laden, zal een waterstofnetwerk welkom zijn om FCEV-auto’s te vullen”, verklaart Potma.
Langer verblijf De nieuwe vormen van mobiliteit zorgen ook voor een ander gebruik van het tankstation. “Niet alleen elektrisch rijden zorgt voor een langer verblijf op tankstations, ook het hybride werken en de veranderde functie van tankstations. Wij hebben hier al een aantal jaren geleden op ingezet met de introductie van Tony’s, ons foodconcept wat een kwalitatief hoogwaardig aanbod van food heeft voor elk type klant”, zegt Vanwersch. Bij Shell eenzelfde geluid. Potma: “Wij spelen in op de veranderende klantbeleving van mobiliteit en passen ons foodaanbod aan op onze retaillocaties, investeren in het aanbod voor shared mobility en mobility hubs.”