ONDERNEMERS IN DE TANKSTATIONBRANCHE MOETEN VAN VEEL MARKTEN THUIS ZIJN: BRANDSTOFPRIJZEN, INKOOP, SHOPINRICHTING, PERSONEELSBELEID, RELEVANTE WET- EN REGELGEVING. HET BETA-SECRETARIAAT ONDERSTEUNT DE LEDEN GRAAG BIJ HET UP-TO-DATE HOUDEN VAN ALLERLEI ZAKEN EN DE BETA-JURISTEN VOORZIEN HEN ONDER MEER VAN INFORMATIE OVER HET LAATSTGENOEMDE PUNT. OVER EEN BELANGRIJK EN ACTUEEL ONDERWERP OP DAT VLAK, TABAK, KUNNEN ONDERNEMERS UITERAARD OOK GEDEGEN ADVIES EN INFORMATIE VERWACHTEN VANUIT BETA.

Verschillende maatregelen hebben impact op de verkoop van tabak bij tankstations. Zo geldt er sinds een poos de verplichting om tabak vanuit een zogeheten ‘tabakskast’ te verkopen en treedt later dit jaar een verkoopverbod voor supermarkten in werking. Dat zorgt ervoor dat er een stuk minder verkooppunten beschikbaar zijn en de druk op tankstations toeneemt. Hierbij gaat het niet alleen om fysieke drukte, maar ook om de druk om de regels na te leven. Die zal flink toenemen. De grootste druk voor de ondernemers ligt bij het controleren van de leeftijd. Voor het verkopen van tabaksproducten geldt een minimumleeftijd van 18 jaar. Als niet onmiskenbaar kan worden vastgesteld dat een persoon die leeftijd heeft bereikt, moet een leeftijdscheck worden uitgevoerd. De naleving van die regel controleert de NVWA. Die controles kunnen verregaande gevolgen hebben omdat daarmee, bij overtreding, hoge boetes gemoeid zijn. Bij drie overtredingen binnen twaalf maanden kan zelfs een tijdelijk verkoopverbod worden opgelegd.

Rotte appels
Op een tankstation werken mensen en die maken soms fouten. Met alle facetten op het tankstation kan het voorkomen dat een werknemer per ongeluk geen check uitvoert of zich in jaartallen vergist. Er zijn echter ook rotte appels, die de regels aan hun laars lappen en het vertikken om de regels omtrent de leeftijdscheck goed uit te voeren. Kan je daar iets tegen doen? Kun je de rekening bij die werknemer neerleggen? Dat was de vraag die een ondernemer bij het BETA-secretariaat neerlegde. Helaas valt een overtreding van een werknemer op de werkvloer in eerste instantie altijd binnen de werkgeversverantwoordelijkheid. Een werknemer doet het over het algemeen niet expres en de boetes zijn vaak ook niet van een dusdanige proportie dat je ze een-op-een bij de werknemer kunt neerleggen. Als een werknemer bewust roekeloos handelt of steevast instructies in de wind slaat, dan kunt u wel actie ondernemen. Zo kunt u als werkgever een officiële waarschuwing geven en zijn bij aanhoudende problematiek zelfs verderstrekkende beslissingen mogelijk. Elke situatie is echter wel een zaak op zich. Informeer daarom bij een van onze juristen als u vragen rondom zo’n situatie heeft.

Verstrekkende gevolgen
Wat betreft tabaksverkoop is één ding van levensbelang: check de leeftijd van de koper. Vraag bij twijfel áltijd om legitimatie. Helaas gaat dit vaak gepaard met ergernis en soms zelfs agressie. Laat uw werknemers daarom de e-learnings van Power Up! over tabaksverkoop én omgaan met agressie volgen. Blijf dit herhalen en informeer uw personeel over de verstrekkende gevolgen die missers kunnen hebben.