DOOR DE ENERGIETRANSITIE EN TOENAME VAN DE BIJMENGVERPLICHTINGEN NEEMT DE VRAAG NAAR BIOBRANDSTOFFEN KOMENDE JAREN STERK TOE. TWEE GROTE SPELERS IN DIE MARKT BEREIDEN ZICH DAAROP VOOR MET INVESTERINGEN EN GROEIPLANNEN. ZO INVESTEERT VARO ENERGY 3,5 MILJARD EURO IN HET UITBREIDEN VAN DE PRODUCTIEFACILITEITEN VAN BIOBRANDSTOFFEN EN BOUWT OG CLEAN FUELS ONDER MEER AAN EEN LOCATIE VOOR HET MAKEN VAN GROENE WATERSTOF. IN EEN SERIE VAN TWEE ARTIKELEN RICHTEN WE ALS EERSTE DE SPOTLIGHT OP HET LAATSTGENOEMDE BEDRIJF.

Clean Fuels haalt in Beverwijk en Mijdrecht al enige tijd biogas uit slib dat als restproduct overblijft bij het zuiveren van drinkwater. Een andere productielocatie is in aanbouw. Daarbij gaat het niet om groen gas, maar om waterstof. Bij dit zogenoemde Sinnewetterstof-project in het Friese Oosterwolde, wordt straks met reststroom van een zonnepark groene waterstof geproduceerd. OG Clean Fuels wil die gaan aanbieden bij zijn vier waterstoftanklocaties in Nederland. Hoewel het in 2008 in Friesland opgerichte bedrijf een mix aan schone brandstoffen aanbiedt, wordt het nog altijd sterk geassocieerd met bio-CNG, waarvan het vanaf het begin een groot pleitbezorger is. Het door Marcel Borger begonnen bedrijf heette, zoals bekend, tot een paar jaar terug niet voor niets OrangeGas. In een interview met Ondernemend Friesland noemt Borger bio-CNG de centrale pijler onder zijn bedrijf. ‘Met dat als vertrekpunt verbreden we het assortiment van onze tankstations met alternatieven voor fossiele brandstoffen en plaatsen we snellaadpalen voor elektrische voertuigen’, voegt hij er vervolgens aan toe.

OG Dream Stations
Multi clean fuels is de omschrijving die OG Clean Fuels gebruikt voor zijn productaanbod. “Wij bieden bewust een mix van schone brandstoffen aan”, geeft salesmanager Benelux Jort Kooijman aan. “Naast bio- CNG zijn dat HVO100, waterstof, elektriciteit en bio-LNG. Al onze brandstoffen worden 100% schoon geproduceerd en groen gefinancierd. Dat maakt ons uniek in Europa. Wij zijn ervan overtuigd dat het gebruik van meerdere schone brandstoffen essentieel is om de gestelde klimaatdoelen te halen en schone mobiliteit mogelijk te maken voor iedereen. Met alleen elektrisch rijden, denk alleen al aan de netcongestie, en waterstof gaan we het niet redden. Daarom zetten wij in op een multi clean fuels- strategie. Wij streven ernaar locaties te openen waar minimaal drie verschillende schone brandstoffen verkrijgbaar zijn. OG Dream Stations noemen we die. In Zweden hebben we daar nu een aantal van en in Nederland openden we er vorig voorjaar samen met DCB Energy een op Schiphol Trade Park bij Hoofddorp. Daar kun je snel laden en waterstof, HVO100, CNG+ en LNG tanken.”

Grote groeiambities
Als het om het openen van nieuwe tanklocaties gaat, heeft OG Clean Fuels grote ambities. Vorig jaar juni, bij het 15-jarig bestaan van het bedrijf, maakte Marcel Borger bekend dat zijn onderneming tegen 2030 een netwerk wil hebben van meer dan 1.000 locaties in 10 verschillende Europese landen. Nu zijn dat er 284. Tegen die tijd moet de omzet gegroeid zijn van 200 miljoen euro naar 1 miljard. Daarmee wil OG Clean Fuels uitgroeien tot de grootste onafhankelijke schone brandstoffenleverancier van Europa. Het bedrijf is nu al de enige Europese leverancier die uitsluitend een mix van 100% schone brandstoffen levert. Buiten Nederland is de onderneming actief in Duitsland, Zweden en Italië. Volgens Borger komen daar nog 6 à 7 landen bij, waaronder het Verenigd Koninkrijk en een aantal Oost-Europese landen. “In Italië zijn we sinds oktober actief”, vertelt Jort Kooijman. “Daar bieden we nu op twee plekken het groene gas bio-methaan aan als brandstof voor lichte en zware vrachtwagens en personenauto’s. In Duitsland hebben we met 135 stations de meeste tanklocaties op dit moment. Gevolg door Nederland met ruim 103 stations en Zweden met 45. Die aantallen willen we in de komende jaren sterk uitbreiden met als inzet nog meer impact te maken met schone mobiliteit.”

Verschillen in beleid
Net als VARO Energy wordt OG Clean Fuels als multinationale onderneming geconfronteerd met verschillen in beleid in Europa met betrekking tot de brandstoftransitie. Kooijman: “In Nederland zet de overheid sterk in op elektrisch rijden en waterstof. Als alternatieve voertuigbrandstof is bio- CNG altijd grotendeels genegeerd door Den Haag. Inmiddels wordt er door onze lobby in de Tweede Kamer gelukkig wel gesproken over de inzet van bio brandstoffen bij de transitie. In Brussel groeit dat inzicht eveneens. En dat is gunstig, want wij zijn ervan overtuigd dat groen gas een belangrijk onderdeel kan zijn van de schone brandstofmix die nodig is om de klimaatdoelen te halen. Voor iedereen die milieubewust wil rijden, maar waarvoor elektrisch of op waterstof rijden (nog) niet haalbaar is, is bio-CNG een uitstekend alternatief. Het stoot van tank to wheel tot 90% minder CO2 uit dan diesel of benzine – bij van well to wheel is dat 97% en met uit mest geproduceerde bio- CNG, wat we in Duitsland doen, zelfs 100% – en veroorzaakt geen stikstof, fijnstof en NOx-uitstoot. Doordat het gemaakt wordt uit biologisch afbreekbare restmaterialen is het een circulaire brandstof. In Nederland is een overvloed aan dat soort afval. Wij hebben berekend dat je met al dat beschikbare organische materiaal in ons land 1,4 miljard kubieke meter aan bio-CNG kan produceren. Daarop kunnen 1,3 miljoen personenauto’s een gemiddelde afstand van 14.000 kilometer mee afleggen. Vergeleken met fossiele brandstoffen levert dat een vermindering van ongeveer 16,5 miljoen ton CO2 op. Dat zijn indrukwekkende cijfers, nietwaar?”

Snel grote stappen zetten
“Vanwege die cijfers begrijpen wij ook niet goed waarom de Nederlandse overheid groen gas nog niet omarmd heeft als voertuigbrandstof en er geen beleid is dat het gebruik daarvan stimuleert. Want met bio- CNG kun je heel snel grote stappen zetten bij het verlagen van de CO2-uitstoot van het verkeer. In bijvoorbeeld Duitsland is de situatie heel anders en stimuleert de overheid het gebruik van bio-CNG wel. Bijvoorbeeld door het vrijstellen van vrachtwagentol voor truck die op bio-CNG rijden. Dat dit werkt, blijkt onder meer uit de samenwerking die wij eind vorig jaar zijn aangegaan met de DHL Group voor het opzetten en exploiteren van een eigen tankstationnetwerk met bio-CNG bij hun pakketcentra in Duitsland. Ook bedrijven als Amazon, Transgourmet en PostNL maken met hun bussen of trucks gebruik van onze bio-CNG-netwerken in Duitsland en Nederland. Die ondernemingen zien dat we naar een mix toegaan van elektriciteit, waterstof en bio-CNG. Waarbij elektrisch rijden bij de last mile een belangrijke rol gaat spelen.”