BETA STAAT AAN DE VOORAVOND VAN EEN INGRIJPENDE TRANSITIE. OP DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN WOENSDAG 12 JUNI MAAKT HET BESTUUR DAAR ALLES OVER BEKEND. MET EWOUT KLOK, TIM SCHOENMAKERS EN ANDRÉ BRAAKMAN BLIKT MOVE ON TERUG OP 31 JAAR BETA EN KIJKEN WE VOORUIT. ZONDER AL TE VEEL WEG TE GEVEN OVER WAT ER OP DE ALV STRAKS ALLEMAAL GEPRESENTEERD WORDT.

De begintijd van BETA leest als een schelmenroman. “Een vechtersclub waren we”, zegt Ewout Klok. “Het was wij tegen de rest van de wereld. Met als onze voornaamste opposanten de overheid en de oliemaatschappijen.” Klok kan er prachtige anekdotes over vertellen. Met koeien op pad (‘Van heilige koe naar melkkoe’) om te pleiten voor accijnsverlaging, verkleed als Herr Flick en Helga (uit de toenmalige populaire tv-serie ‘Allo ‘Allo!) in actie voor hetzelfde doel en het uitbrengen van de cd ‘De prijs van het tanken moet omlaag’. Met ludieke acties aandacht zoeken voor de goede zaak, op de trom slaan om gehoord te worden. Klok: “Zo hebben we onze plek veroverd. Ik was al vroeg actief in de vereniging en kwam in 1998 in het bestuur. In 2005 werd ik voor het eerst voorzitter, tot 2012. In 2016 werd ik dat opnieuw en op 12 juni leg ik definitief de voorzittershamer neer en doe ik een paar grote stappen terug om de nieuwe voorzitter en het nieuw bestuur alle ruimte geven.”

Edsko Schuitema
Met de ludieke acties wist BETA veelvuldig de media te halen. Die initiatieven bepaalden in die tijd voor velen het beeld van de vereniging. Ondertussen werden er serieuze successen geboekt. “Een van de garagewereld losgekoppelde eigen cao, gezamenlijke brandstofinkoop, een eigen opleidingshuis voor de branche, het aanpassen van de winkelsluitingstijden en nog veel meer. We groeiden in korte tijd uit tot de grootste vereniging voor zelfstandige tankstationondernemers in Nederland. Eén naam kan niet ontbreken als het om de historie van BETA gaat en dat is die van Edsko Schuitema. Hij nam begin jaren ’90 het initiatief om onze belangenvereniging op te richten en heeft zich tot zijn plotselinge overlijden in 2015 onvermoeibaar voor onze zaak ingezet. We waren toen nog vooral ‘éénpitters’. Het aantal tankstations dat door BETA vertegenwoordigd werd, was ongeveer net zo groot als het ledenaantal. Inmiddels is dat veranderd. De hoeveelheid tankstations nam toe, maar is nu verdeeld over minder leden. Ook zijn de wilde jaren verdwenen. Van rebellenclub zijn we een gerespecteerde gesprekpartner geworden in onder meer Den Haag en de boardrooms van de oliemaatschappijen.”

Energiestations
“Door het clusteren van tankstations zijn we van een vereniging van tankstationondernemers steeds meer veranderd in een vereniging van tankstationondernemingen”, geeft senior adviseur André Braakman van BETA aan. “En de energiestations. Met laadpalen, snelladers en waterstof zie je het aanbod verbreden en bereiden de bij ons aangesloten ondernemers en ondernemingen zich voor op de toekomst. Wij zijn ervan overtuigd dat de sector in die toekomst een belangrijke rol kan blijven spelen als leverancier van energie voor mobiliteit. Het netwerk is er en is volledig dekkend met locaties op alle plekken die er in de mobiliteit toe doen; langs snelwegen, provinciale wegen, in steden, bij dorpen, op bedrijfsterreinen. We zouden in ons land wel gek zijn als we dat niet zouden benutten voor het opladen van personenauto’s en vrachtwagens, het tanken van waterstof en wellicht het aanbieden van een brandstof die we nu nog niet kennen. Toch zullen onze leden voorlopig nog volop fossiele brandstoffen blijven aanbieden. En misschien wel veel langer dan nu gedacht en door de overheid gewenst en bepaald is. Het op peil brengen van de elektriciteitscapaciteit blijkt een grotere en langduriger opgave dan eerder gedacht. Om het land in beweging te houden, zullen andere brandstoffen de komende jaren nodig blijven. Of dat bijvoorbeeld fossiel blijft of bio wordt, zal de overheid met onder meer haar prijsbeleid hoofdzakelijk bepalen. Wat het ook wordt, onze ondernemers zullen ervoor zorgen dat burgers en bedrijven niet stil komen te staan.”

Springlevende bedrijfstak
Tim Schoenmakers werkt al 15 jaar voor BETA en maakte zodoende bijna de helft van de historie van de vereniging van dichtbij mee. “Veranderingen zijn van alle tijden”, vertelt hij. “Onze leden zijn er altijd goed in geslaagd om zich succesvol aan veranderingen aan te passen. Ik heb daar grote bewondering voor. Ook als vereniging hebben we ons in de loop van de tijd aangepast. BETA is inderdaad begonnen als een ‘rebellenclub’. Dat paste in die tijd en bij de positie die de sector toen had. In plaats van buiten roepen voor de deur schuiven we nu al jaren aan bij de gesprekstafels. Onze stem wordt gehoord, maar we worden vaak nog wel volledig geassocieerd met fossiele brandstoffen. Dat wordt gezien als het verleden terwijl onze sector weldegelijk een belangrijke rol kan spelen in de toekomst. Daarom is het noodzakelijk dat onze vereniging een transitie doormaakt. Zodat we niet langer gezien worden als een branche die op termijn uitsterft, maar als een springlevende, innovatieve en energieke bedrijfstak die volop toekomst heeft. Daarnaast is er bij onze leden, zoals André al aangaf, ook veel veranderd. In de afgelopen vijf jaar is het heel snel gegaan met de verclustering. Ook dat vraagt om een aangepaste organisatie om zo in de komende jaren optimaal de belangen van de leden te kunnen blijven behartigen. En nee, we hangen onze ‘fossiele jas’ op 12 juni niet weg aan de kapstok. Zolang die brandstoffen een rol blijven spelen in de bedrijfstak zal daar volop aandacht voor blijven. Wil ik tenslotte nog graag mijn complimenten uitspreken aan het bestuur en de ambassadeurs van BETA omdat zij de moed en visie hebben om te kiezen voor verandering.” tankstations zelf veranderen door de transitie steeds meer in