EIGENLIJK WEET IEDERE WERKGEVER WEL WAT EEN RI&E (RISICO, INVENTARISATIE EN EVALUATIE) IS, EN DAT HET HEBBEN VAN EEN RI&E WETTELIJK VERPLICHT IS. ALLEEN IN DE UITVOERING GAAT HET VAAK MIS. HET OPSTELLEN VAN EEN RI&E WORDT VOORUITGESCHOVEN EN ER WORDT GEDACHT; ‘MORGEN GA IK ECHT DE RI&E OPPAKKEN’. EN ALS HET DAN ‘MORGEN’ IS, DAN KOMT HET ER OOK NIET VAN. HET RESULTAAT? GEEN RI&E. WAT ZIJN DAN DE CONSEQUENTIES ALS ER WORDT GECONTROLEERD DOOR DE ARBEIDSINSPECTIE OF ER EEN ARBEIDSONGEVAL PLAATSVINDT IN HET BEDRIJF?

Wanneer ondernemers te maken krijgen met de Arbeidsinspectie, zal er als eerste worden gevraagd of er een RI&E en ‘plan van aanpak’ aanwezig is. Als dit niet het geval is, kan het op verschillende manieren niet goed uitpakken voor de ondernemer. Er volgt een flinke boete van de Arbeidsinspectie, de werknemer stelt bij een arbeidsongeval de werkgever aansprakelijk en eist een schadevergoeding of de verzekering keert niet uit. In vrijwel iedere verzekeringspolis is namelijk opgenomen dat de ondernemer aan de wettelijke verplichtingen moet voldoen. Door het niet hebben van een RI&E en plan van aanpak, voldoet men niet aan de wettelijke verplichting en kan een verzekering beslissen om niet uit te keren.

In een klein hoekje
Onlangs heeft een ondernemer ervaren dat een ongeluk in een klein hoekje zit. Een werknemer liep met een pan kokend water in haar handen, is uitgegleden en heeft het kokende water over zich heen gekregen. En tot overmaat van ramp brak zij door haar val haar heup. Je kunt dan denken; waarom loopt iemand met kokend water, maar iedereen weet dat dit soort dingen gebeuren. Kun je dit soort dingen als ondernemer voorkomen? Het antwoord is nee. Maar wat wel van belang is, is dat ondernemers medewerkers goed instrueren aan welke (veiligheids)regels zij zich moeten houden. Denk hierbij aan regelmatig overleg met alle medewerkers, zet instructies op papier en zorg dat alle medewerkers deze ontvangen of kunnen inzien. En laat de medewerkers de e-learnings in Power Up! maken. Nogmaals; een ongeval kan niet altijd worden voorkomen, maar ondernemers kunnen er wel voor zorgen dat door middel van een RI&E alle bedrijfsrisico’s goed in kaart zijn gebracht. En uit onderzoek blijkt dat werkgevers, die actief met deze documenten werken, de risico’s in hun bedrijf beter beheersen. Dat leidt tot minder uitval, minder ongevallen en lagere kosten. Dit heeft een positief effect op de veiligheid en gezondheid van de medewerkers.

Gratis digitale RI&E beschikbaar
Om het voor ondernemers makkelijker te maken heeft BETA meegewerkt aan de ontwikkeling van een digitale RI&E. Deze is gratis beschikbaar. Ondernemers hoeven dus geen hoge kosten te maken om door een externe partij de RI&E op te laten stellen, het kost alleen wat tijd. Via de website www.sftw.nl kan er gebruik worden gemaakt van de branche RI&E. Wanneer de link ‘direct naar de RI&E’ wordt aangeklikt, wordt meteen het arbomanagementsysteem (AMS) geopend. Er wordt gevraagd naar het MN-nummer (dit nummer is te vinden op de nota’s van de pensioenafdracht), wanneer dat nummer wordt ingevuld komt men in het systeem terecht en kan men starten met het maken van de RI&E. De branche RI&E Tank en Was is erkend voor toetsingsvrijstelling. Bedrijven met 25 werknemers of minder die gebruik maken van dit instrument en onder deze branche vallen, hoeven de RI&E niet te laten toetsen door een gecertificeerde arbodienst of arbodeskundige. Met deze RI&E voldoen ondernemers aan de wettelijke verplichting.