AUTOGAS IS VOLGENS HET PLATFORM AUTOGAS GESCHIKT ALS TRANSITIEBRANDSTOF. HET IS IMMERS SCHONER EN HEEFT EEN LAGERE CO2-UITSTOOT DAN VLOEIBARE BRANDSTOFFEN, STELLEN ZIJ. ONDANKS DIT LIJKT ER MINDER AANDACHT VOOR LPG TE ZIJN. SLECHTS ENKELE AUTOFABRIKANTEN BOUWEN VOOR DE EUROPESE MARKT NOG AUTO’S MET AF-FABRIEK EEN GASINSTALLATIE. EN OOK HET AANTAL AUTOGASVERKOOPPUNTEN DAALT GESTAAG. WAT IS DE TOEKOMST VAN AUTOGAS? ZES VRAGEN AAN ANGELIQUE BERDEN HET PLATFORM AUTOGAS.

In 2017 waren er 1.500 verkooppunten van autogas in
Nederland. Hoe ontwikkelt dat aanbod zich?

“Volgens de Europese brancheorganisatie waren er in 2020 nog 1.300 verkooppunten. Dat is dus een lichte afname ten opzichte van 2017. De afname heeft vooral te maken dat tankstations onbemand worden gemaakt en wetgeving de verkoop van LPG zonder toezicht vooralsnog nog niet toestaat. Maar dat wordt straks met de invoering van de
nieuwe omgevingswet wel toegestaan. Maar goed, ook nu is er in onze ogen nog altijd een heel goed landelijk dekkend netwerk. LPG is nog altijd de grootste alternatieve brandstof ten opzichte van diesel en benzine. Het tankstation kan zich er ook mee onderscheiden, met LPG heeft het tankstation namelijk een totaalaanbod. De doelgroep is groter, waardoor ook de carwash c.q. shop profiteert van de extra traffic.’

Er zijn minder auto’s met een gastank, daardoor lijken tankstations het aanbod van autogas af te bouwen. Klopt dit?

“Er is geen direct verband. De vermindering van het aantal auto’s op LPG is vooral veroorzaakt door de stimulering van dieselvoertuigen rond de eeuwwisseling, en de recentere stimulering van elektrisch vervoer. Hierbij is de leasemarkt geheel verloren gegaan voor LPG. Als ik dan de blik werp op de verkooppunten, dan hebben bestaande LPG-tankstations de grootste investering ten aanzien van LPG al gedaan, de operationele kosten zijn beperkt. Je hebt alleen de keuringskosten. Het is in onze ogen daarom ook niet verstandig te stoppen met LPG. De tankstations die nog geen LPG-installatie hebben moeten overigens wel vergunningen aanvragen, die soms te kostbaar zijn voor ze. Ze moeten vaak keuzes maken waar ze in investeren.”

Aan de andere kant kan gas wel een mooie rol vervullen als transitiebrandstof, zo stellen jullie. Is daar wel voldoende aandacht voor?

“Ja, LPG is zeker een brandstof die nu al een goede bijdrage levert, en in de toekomst kan leveren, in het verlagen van de CO2-uitstoot. Met de ontwikkeling en verdere uitrol van bio-LPG heeft LPG nog een mooie toekomst. Bio-LPG kan in bestaande LPG-systemen worden gebruikt, dus auto’s hoeven daar niet verder voor te worden aangepast. Daarmee
is LPG ook een toekomstige brandstof, en niet alleen een transitiebrandstof.”

In 2017 waren er 156.000 auto’s met een autogasinstallaties. Hoe is dat nu?

“Dat aantal is nu gedaald doordat auto’s, die tussen 2006 en 2010 in groten getale gasinstallatie ingebouwd hebben gekregen, nu langzaam uit het straatbeeld verdwijnen. Daarbij komen er relatief minder per jaar bij. Een simpel rekensommetje leert dan dat het totaal aantal auto’s op de markt iets afneemt. Toch zijn de auto’s met een LPG-installatie nog jaren op de weg. Niet iedereen kan elektrisch rijden, een schoner milieu is in mijn ogen eenvoudig te behalen met autogas. En omdat de trend van onbemand doorzet, zal er een hogere concentratie ontstaan van de LPG-afzet bij de overgebleven (bemande) LPG-stations. Kortom, de ondernemers met een LPG-installatie hoeven niet meer te investeren en pakken toch extra marge en meer traffic in de shop en de wasstraat.”

Platform Autogas

Platform Autogas is een initiatief van de branche Vereniging Vloeibaar Gas (VVG). Bij dit Platform Autogas zijn aangesloten LPG-leveranciers en ontwikkelaars/producenten van LPG-systemen. Het doel van Platform Autogas is het onafhankelijk informeren en stimuleren van consumenten over de mogelijkheden van het rijden op autogas (LPG)

Bio-LPG

Bio-LPG wordt geproduceerd uit biomassa of anderszins uit grondstoffen met een duurzame oorsprong. Bio LPG kan op verschillende manieren worden gemaakt, soms als bijproduct uit een ander proces en soms als eindproduct. De productie van bio-LPG wordt gekenmerkt als een biobrandstof van de tweede generatie, ook wel geavanceerd genoemd, omdat het niet gemaakt wordt van voedselgewassen. Bio-LPG heeft exact dezelfde toepassingsmogelijkheden als ‘gewone ‘LPG’ en kan op de bestaande infrastructuur worden gebruikt. De maatschappelijke kosten zijn daardoor laag.

Wat raden jullie tankstation-ondernemers met een gasinstallatie aan die worden benaderd door bijvoorbeeld de gemeente (die op zoek zijn naar grond voor woningbouw) voor de verkoop van hun rechten/grond?

“Het belang voor iedere ondernemer ligt heel verschillend per geval, alleen het stoppen met LPG is een definitieve keuze voor de ondernemer. Een LPG-vergunning heeft veel waarde, en kan wellicht een rol spelen als over bijvoorbeeld tien jaar waterstof voet aan de grond krijgt. De vergunning kan dan eventueel als wisselgeld worden ingezet. Daarbij
denken we, hoewel we niet voor een tankstation kunnen beslissen, dat er nog steeds een goede boterham te verdienen is met LPG de komende jaren. Als branchevereniging blijven we het rijden op LPG stimuleren. Een goede infrastructuur is belangrijk, en daarmee hopen we dat het netwerk intact blijft. Ook een gemeente moet weten dat we niet alleen op elektrisch kunnen inzetten. Dan sluiten we heel veel mensen buiten, die het zich niet kunnen veroorloven om bijvoorbeeld een elektrische auto te kopen of om op de dure benzine te blijven rijden. Ook verliezen we banen, en dan gooien we het kind met het badwater weg. Wat dat betreft zitten we nu in een transitiefase, maar dat betekent ook dat we mensen en oplossingen, die bijdragen aan een schoner milieu, niet moeten uitsluiten voor de toekomst. Het zal ook de verdere ontwikkelingen in nog duurzamere LPG (bioLPG) ontmoedigen en dat hebben we juist niet nodig.”

Hoe kan de auto-industrie aan de ene kant en de consument
aan de andere kant worden gestimuleerd om autogas (weer)
te omarmen?

“Het is moeilijk om boven het geluid van elektrificeren uit te komen, maar we blijven aandacht vragen voor het rijden op LPG. Dat doen we onder meer bij de overheid en bij andere partijen. . Zo informeren we op de ‘Dag van het Autogas’ diverse doelgroepen online en offline over de voordelen van rijden op Autogas. Je ziet dat Renault LPG weer heeft opgepakt. Dat doen ze goed, zij zien er heil in. Rijden op LPG is een oplossing met direct resultaat. De 8 miljoen benzineauto’s kunnen vrijwel allemaal worden omgebouwd en op LPG rijden. Met een besparing van tot wel 21 procent CO2, tot wel 95 procent fijnstof en zelfs ook NOx, is dat een niet mis te verstane bijdrage aan een schoner milieu. De overheid zou dat verder mogen erkennen en ondersteunen. Dan zou het behalen van de klimaatdoelstelling net iets makkelijker gaan dan nu het geval is. En dat met weinig inspanningen.