De gemiddelde klant zal zich bij het vullen van zijn tank niet direct realiseren dat de meest uitgebreide techniek zich onder zijn voeten afspeelt. Tanks, leidingen, kabels, sensors, lekdetectie, niveaumeetsystemen, peilbuizen, damp retouren, afvoeren, putten en ga zo maar door.

De technische vernieuwingen uit het verleden tonen hun tekortkomingen echter vaak pas na vele jaren of worden ingehaald door betere oplossingen en innovaties. Problemen worden vaak pas zichtbaar wanneer er bijvoorbeeld nieuwe pompen komen of bij tankkeuringen.

In het recente verleden zijn er veel tankstations gerealiseerd waarbij gebruik werd gemaakt van toen nieuwe leidingsystemen zoals o.a. Flexwell en Geoflex. Na verloop van tijd werd duidelijk dat er ook een aantal minpunten waren. Bij Flexwell lieten er op termijn minuscule koperdeeltjes los die een steeds groter probleem gingen vormen bij nauwkeurige en gevoelige brandstofpompen en ook was uitbreiding en aanpassing moeilijk. Bij Geoflex trad vaak een binnenwand loslating op waardoor deze werd plat gezogen en de doorlaat geheel of gedeeltelijk werd geblokkeerd.

Vervanging van een leidingsysteem is niet alleen kostbaar maar vaak ligt het station er dan lange tijd uit met grote omzetderving ten gevolge.

Een van de specialisaties die Mokobouw toepast is wellicht wat minder bekend. Het zogenaamde Retubing, een techniek waarbij  in de bestaande leidingen een geheel nieuwe leiding wordt getrokken, schoon en betrouwbaar. Zonder grote kostbare breek- en vervangingswerkzaamheden, een innovatieve en snelle aanpassing van uw leidingwerk. Niet alle leidingsystemen komen hiervoor in aanmerking, maar weet dat Retubing ook voor u een oplossing kan zijn.  Mokobouw heeft deze werkzaamheden al vaak mogen uitvoeren voor o.a. oliemaatschappijen als BP en Shell. Het verlies van debiet is meestal niets of verwaarloosbaar als we bijvoorbeeld een 1 ¼”  leiding in een 2” leiding trekken.

https://www.mokobouw.nl/projecten