HET TEAM VAN BETA OPLEIDINGEN VERZORGDE IN FEBRUARI EEN BIJEENKOMST OVER LEERBEHOEFTES. VERSCHILLENDE HR-MEDEWERKERS VAN BETA-LEDEN WOONDEN DIE BIJ. DE FOCUS LAG OP HET IDENTIFICEREN EN BEGRIJPEN VAN DE LEERBEHOEFTES IN DE ENERGIESTATIONBRANCHE. DUIDELIJK WERD DAT DE ARBEIDSMARKTKRAPTE EN VOORTDURENDE TECHNOLOGISCHE EN ECONOMISCHE VERANDERINGEN GROTE INVLOED HEBBEN OP DIE BEHOEFTES. 

Het was een waardevolle bijeenkomst”, zegt Pauline Forma van BETA Opleidingen. “De HR-medewerkers en wij hebben beiden meer inzicht gekregen in elkaars perspectieven en ervaringen als het gaat om leerbehoeftes in de branche. Die behoeften veranderen voortdurend door de ontwikkelingen in de bedrijfstak. Daarom is het goed om blijvend met elkaar te spreken over de wensen en behoeften die er leven op het vlak van leren en ontwikkelen. Daar willen we graag heel de branche bij betrekken. Met een grotere groep willen we dan ook op korte termijn een vervolg geven aan deze bijeenkomst. Leden of (HR-)medewerkers van BETA-leden die daar graag aan willen deelnemen, kunnen ons dat laten weten via de contactgegevens van BETA Opleidingen op deze pagina’s.”

Klassikaal en online
Bij de bijeenkomst in februari sparden de deelnemers onder andere met elkaar over effectieve leermethodes voor medewerkers in de energiestationbranche. Daarbij passeerden zowel klassikaal als individueel (online) leren de revue. “Vragen als ‘hoe pakken wij dit aan’, ‘past daar nog steeds online leren bij’ en ‘wat wordt de toekomst’ kwamen daarin voorbij”, geeft Forma aan. “De meesten gaven aan dat het steeds meer een ‘blended’ variant wordt, dus een mix van e-learnings en klassikaal. Inzichten in de voor- en nadelen van beide vormen werden vervolgens met elkaar gedeeld. Van de klassikale trainingen werd onder meer de directe interactie als positief gezien. Ook vinden medewerkers die trainingen vaak leuk, gaven de HR-mensen aan. Verder werd als pluspunt genoemd dat bij de klassikale methode het ‘samen zijn’ beter naar voren komt. Online leren wordt daarentegen weer als meer toegankelijk gezien en als effectief middel om in korte tijd veel over de branche te leren. De conclusie was dan ook dat de wens ligt bij een mooie verdeling tussen klassikaal en online.”

Duurzame inzetbaarheid
Een ander belangrijk thema dat op de agenda stond was duurzame inzetbaarheid. Esmee Schrama, die bij De Eendracht consultant duurzame inzetbaarheid en vitaliteit is, hield daar een presentatie over. Forma: “Dat is een hot topic. Veel ondernemingen zijn hiermee al goed op weg, maar zoeken vaak nog naar optimalisatie op dit gebied. In haar heldere presentatie voorzag Esmee de HR-medewerkers van nuttige informatie. Bijvoorbeeld over de MDIEU (Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden) subsidie die bedrijven kunnen aanvragen in het kader van duurzame inzetbaarheid. Ook lichtte zij toe wat je als bedrijf precies kunt scharen onder duurzame inzetbaarheid en hoe je die manier van werken in je bedrijf kunt stimuleren en medewerkers daarvoor kan motiveren. Vanuit De Eendracht bieden we overigens ondersteuning en informatie over dit onderwerp aan de leden van BETA. Na de presentatie van Esmee wisselden de aanwezigen ideeën met elkaar uit over het opzetten van programma’s voor bijscholing en het bevorderen van een leercultuur binnen een organisatie.”

Imago en transitie
Tenslotte gaf senior adviseur André Braakman van De Eendracht een presentatie over de imagocampagne van BETA (zie voor dit onderwerp ook pagina 42 en 43) en de transitie van de vereniging (lees daarvoor ook het artikel op pagina 22 en 23). “In die transitie wil BETA er nóg meer voor de ondernemingen zijn”, aldus Braakman. “Ook op het gebied van HR, met het geven van ondersteuning bij het opleiden en ontwikkelen van medewerkers. Dat willen we onder meer doen met dit soort bijeenkomsten en uiteraard Power Up!. Daarom zullen de bijeenkomsten in het vervolg breder van opzet zijn en te bezoeken voor alle belangstellende leden.”

Kennis uitwisselen
Een van de HR-professionals die bij de bijeenkomst bezocht is Mariëlle Vissers. Zij is senior HR-functionaris bij Vissers Energy Group. “Het was een interessante bijeenkomst met informatieve presentaties”, zegt zij. “Duurzame inzetbaarheid en het gebruik van verschillende leermethodes zijn belangrijke thema’s in ons vakgebied. Daar zijn we allemaal mee bezig. Met elkaar daarover praten en kennis uitwisselen maakt dit soort bijeenkomsten extra boeiend en waardevol. Het is heel fijn om zo nu en dan met vakgenoten te kunnen praten en te horen hoe zij bepaalde zaken oplossen. Daar neem je altijd wat van mee. Wij zijn heel blij met Power Up!. Ik zou niet weten hoe we het zonder dat leerplatform zouden moeten doen. Vanwege het grote gebied waarin ons netwerk ligt, bieden we vooralsnog alleen de e-learnings aan onze medewerkers aan. Door de positieve verhalen, die ik bij de bijeenkomst over klassikale trainingen hoorde, ga ik zeker bekijken in hoeverre die in te passen zijn in onze organisatie en wat de meerwaarde daarvan kan zijn.” Wie graag wil deelnemen aan een volgende bijeenkomst van BETA Opleidingen, kan zich daarvoor aanmelden door te bellen naar 085 00 71 362 of een e-mailen te sturen naar opleidingen@beta-tankstations.nl.