NU DE DELTAVARIANT ACHTER DE RUG LIJKT EN DE ZOMER BIJNA VOORBIJ IS, KUNNEN WE VOORZICHTIG DE BALANS GAAN OPMAKEN. WAT IS DE ERFENIS VAN CORONA VOOR ONZE BRANCHE, EN HOEVEEL IMPACT HEEFT HET OP DE NABIJE TOEKOMST?

Bovendien komt er ook nog een energietransitie op ons af die de wereld behoorlijk schijnt te gaan veranderen. En omdat de cao-onderhandelingen er binnenkort weer aankomen, zou een glazen bol mij wel handig lijken. Aangezien ik geen waarzegger ben, ga ik voor de op één na beste optie: praten over deze thema’s met zoveel mogelijk verschillende bedrijven. We rijden het hele land door en spreken tegenwoordig ook via Teams heel veel verschillende mensen. Alles passeert de revu, van Zeeland tot Groningen, grote en kleine bedrijven en alle brandstofmerken. Zo krijgen we een heel goed beeld van wat er leeft in de verschillende regio’s met maar één doel: uw wensen en behoeftes in de praktijk. Gezamenlijk bepalen de BETA-leden onze inzet voor de cao. Ook gedurende de onderhandelingen overigens, want het traject kan soms lang duren.

Het grootste onderwerp dat telkens op tafel komt zijn de enorme aantallen vacatures. De vraag naar personeel is gigantisch op dit moment. Het is voor veel tankstations een uitdaging om de roosters rond te krijgen, en er zijn ook locaties waarbij het tekort zo groot is dat zelfs de openingstijden aangepast moeten worden. De aantrekkende vraag vanuit de horeca (die maandenlang gesloten was) en personeel dat gemakkelijk ander werk vindt, waarbij de werktijden en salarissen beter passen, zijn hier de grootste reden voor.

‘Verbeter de instroom’, heet dat dan in cao-termen. Maar hoe doe je dat? Met een cao-akkoord kun je natuurlijk niet de hele arbeidsmarkt beïnvloeden, laat staan de economische ontwikkelingen. Om nog maar te zwijgen van een volgende variant op dat vervelende virus. Dus wat kan je wel beïnvloeden via een cao? Helpt het om een grote
campagne te voeren op tv en via social media? Dan kunnen we misschien het achterhaalde imago van het werken op de ‘pomp’ een beetje oppoetsen. Of zouden we de lonen met 5 procent moeten verhogen? De bonden vragen al jaren om zo’n verhoging, en het zou dan wel voor eens en altijd duidelijk zijn dat het echt loont om in een tank- of wasbedrijf te komen werken. En er komt ook nog eens een enorme inflatie op ons af, althans dat verwachten de economen. Misschien dat zij wél een glazen bol hebben. Ik niet in ieder geval, dus ik blijf me maar zoveel mogelijk richten op onze leden. Zij kunnen gezamenlijk het beste bepalen wat wel en wat niet werkt. Zoals het bij BETA al vanaf het begin van deze cao in 1997 gegaan is.

We zijn benieuwd naar uw mening. Reageer gerust via tim@eendrachtbv.nl