‘DENKT IN OPLOSSINGEN’ EN ‘STAAT VOOR UW KLAAR’. DAT ZIJN TWEE VAN DE MEERDERE KENMERKEN DIE TEEUWISSEN RIOOLREINIGING VERMELDT OP ZIJN WEBSITE. DIE WOORDEN BRENGT HET BEDRIJF OP VELE MANIEREN IN DE PRAKTIJK. ONDER MEER ALS HET GAAT OM DE NIEUWE OMGEVINGSWET EN WAT DIT BIJVOORBEELD VOOR POMPHOUDERS BETEKENT BIJ DE INSPECTIES VAN DE BEDRIJFSRIOLERING, OLIEAFSCHEIDERS EN VLOEISTOFDICHTE BODEMVOORZIENING

Zoals het er nu voorstaat, treedt de nieuwe Omgevingswet per 1 januari 2024 in werking. “Die wet is nu al meerdere keren uitgesteld en het lijkt erop dat die nu echt van kracht gaat”, vertelt commercieel adviseur Robert Kos van Teeuwissen Rioolreiniging. “In de Omgevingswet bundelt de overheid veel van de bestaande wetten en regels met betrekking tot de omgang met de fysieke leefomgeving. Daar vallen onderwerpen onder als natuur, milieu, water, wonen en infrastructuur. Daarnaast zou die wet regels eenvoudiger moeten maken en heeft die als inzet dat bijvoorbeeld (bouw)projecten sneller kunnen starten en eerder klaar zijn. Al die veranderingen hebben consequenties en die pakken niet voor iedereen, en iedere branche, even gunstig uit, zo lijkt het. Daarom zijn verschillende partijen, waaronder BETA, nog druk bezig om zaken gewijzigd te krijgen. Dat BETA zich inspant voor het aanpassen van de Omgevingswet heeft als reden dat er voor tankstationondernemers dingen veranderen die als kostenverhogend worden beschouwd.”

Besluit Activiteiten Leefomgeving (BAL)
Aan de nieuwe wet zijn vier Besluiten verbonden waarbij in het Besluit Activiteiten Leefomgeving (BAL) de regels voor bedrijven en burgers zijn opgenomen. Daarin staat onder meer beschreven hoe het met vergunningen zit. Met de BAL vervalt het huidige Activiteitenbesluit en de onderverdeling van type A-, B- en C-bedrijven voor het vaststellen van de vergunningplicht. Die veranderingen kunnen invloed hebben op het onderhoud van de bedrijfsriolering en olie-afscheiders. Het uitvoeren van dat onderhoud is een van de diensten die Teeuwissen Rioolreiniging aanbiedt. “Op basis van het Activiteitenbesluit is de situatie nu zo dat de olieafscheider halfjaarlijks geïnspecteerd moeten worden, inclusief een laagdiktemeting”, zegt technisch commercieel adviseur Wim Lustig van Teeuwissen. “Een keer in de vijf jaar moet, conform NEN-EN 858-2, onderhoud plaatsvinden aan de olieafscheidingsinstallatie. In het BAL blijft dat in grote lijnen hetzelfde. Daarin is opgenomen dat die installatie elk half jaar moet worden geïnspecteerd, inclusief een laagdiktemeting, dat de slibvangput dient te worden geleegd als de maximale vervuiling van 50% slib of in de olieafscheider 80% van het olieverzameldevermogen bereikt is en dat een keer per jaar de olieafscheider geïnspecteerd moet worden in combinatie met het legen van de installaties. Dat zijn allemaal werkzaamheden die wij als bedrijf zelfstandig kunnen en mogen uitvoeren aan de hand van NEN-EN 858-2.”

Inspectie bedrijfsriolering en vloeistofdichte bodemvoorziening
“Anders is dat bij de inspectie van de bedrijfsriolering en vloeistofdichte bodemvoorziening conform SIKB 6700”, vertelt Wim Lustig verder. “Dat moet plaatsvinden onder de auspiciën van een deskundig inspecteur, een DI, waarbij een bedrijf als het onze dan dienst doet als uitvoerende partij. Voor de Verklaring Vloeistofdichte Voorziening (VVV) op een vloeistofdichte bodemvoorziening met DI (protocol 6701) moet de vloeistofdichte voorziening van een bedrijf één keer in de zes jaar geïnspecteerd worden. Diezelfde termijn wordt in het BAL aangehouden voor de inspectie van de bedrijfsriolering met DI (protocol 6703) in combinatie met het ledigen van de olieafscheider. Als optie hoort daar nog bij de inspectie van de olieafscheider conform NEN-EN 858/2 door de DI.” “Dat betekent dat straks de inspectie van de olieafscheider (blijft één keer in de vijf jaar) niet gelijkloopt met de inspectie van de bedrijfsriolering en vloeistofdichte bodemvoorziening door de DI. In de praktijk betekent dit dat bedrijven of voortijdig de bedrijfsriolering en vloeistofdichte bodemvoorziening laten inspecteren, zodat beide inspecties gelijk kunnen worden uitgevoerd, of de twee inspecties apart laten doen. In beide gevallen nemen de kosten toe en dat is de reden waarom BETA en andere branchepartijen dit proberen aangepast te krijgen in het BAL, bij voorkeur naar één keer per zes jaar.”

Tankstation Vakbeurs
“Een en ander met die inspecties is afhankelijk van de milieubelastende activiteit en of een bedrijf vergunningplichtig is of niet”, geeft Kos aan. “Omdat daar ook veranderingen in plaatsvinden, raden wij bedrijven aan dat eerst helder te krijgen zodat ze weten aan welke plichten zij moeten doen. Op het website van het Informatiepunt Leefomgeving (www.iplo.nl) staat daarvoor een stappenplan. Ons advies is om daar eerst naar te kijken. Omdat het een complex en specialistisch onderwerp is, leven er veel vragen bij bedrijven. Zij kunnen bij ons terecht voor meer informatie en daarvoor contact opnemen met de afdeling Service OWS via 035 – 52 52 319 of serviceows@teeuwissen. com. Uiteraard staan we 15 en 16 november ook op de Tankstation Vakbeurs in Jaarbeurs Utrecht. Op onze stand kunnen ondernemers met al hun vragen terecht bij Wim Lustig en mij. Ook hebben we flyers gemaakt waarop alles helder wordt uitgelegd. We zien u graag in Utrecht op onze stand.”

Bedrijfskenmerken
Zo brengt Teeuwissen Rioolreiniging, ook als het om de nieuwe Omgevingswet gaat, denken in oplossingen en klaar staan voor zijn klanten in de praktijk. Bij dat overzicht met kenmerken van het in Huizen en Barneveld gevestigde bedrijf hoort overigens ook nog: dag en nacht beschikbaar, alles in eigen beheer, denkt mee, levert maatwerk, heeft representatief en modern materieel en kwaliteit staat voorop