DE ‘STEKKERAUTO’ IS BEZIG MET EEN GESTAGE OPMARS IN NEDERLAND. EN HOEWEL HET AANTAL (NOG) VERWAARLOOSBAAR IS OP HET TOTAAL VAN BIJNA 9 MILJOEN AUTO’S IN NEDERLAND, SORTEREN OOK DE GROTE OLIEMAATSCHAPPIJEN VOOR OP DE DOORBRAAK VAN ELEKTRISCHE MOBILITEIT. SHELL, BP EN TOTAL HEBBEN DAARBIJ ZO HUN EIGEN STRATEGIE. “HET GEMAK VAN DE LAADPLEK VLAK BIJ DE SHOPS GEEFT EEN PRETTIG EN VEILIG GEVOEL.”

Eerst de feiten; in Nederland rijden er momenteel volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) bijna 175.000 elektrische auto’s rond en ruim 105.000 hybride auto’s (cijfers tot en met februari 2021). Nog een feitje: van het totaal aantal verkochte auto’s in februari 2021 is 5,3 procent elektrisch en 8,4 procent hybride. En de verkopen van die laatste groep, de hybride auto, steeg in diezelfde maand fors, terwijl het aantal verkochte elektrische auto’s stevig daalde in vergelijking met februari 2020. Maar overall kan worden gesteld dat er steeds meer elektrische auto’s op de weg belanden, onder meer dankzij het huidige aanbod, dat steeds beter aansluit bij de behoefte van de consument. Zo stijgt het aantal modellen in de populaire prijsklasse tot 50.000 euro en ook neemt de gemiddelde actieradius sterk toe. Verder is de snellaadinfrastructuur in Nederland fors vergroot. Inmiddels zijn er bijna 69.000 publieke laadpunten en bijna 2.200 snellaadpunten. Als het om die laatste groep gaat, dan spelen de tankstations hierin de hoofdrol. Neem Shell. Onder het merk Shell Recharge breidt de oliemaatschappij haar snellaadnetwerk voor onderweg verder uit. Op dit moment heeft Shell Recharge een landelijk dekkend netwerk van ruim 160 snelladers, en daar komen er dit jaar nog zo’n 90 bij. Alle oudere snelladers van 50 kW worden vervangen. De laadpalen die nieuw worden geplaatst, zijn ‘High Power Chargers’ met een laadvermogen van 175 kW, voorzien van een CCS- en CHAdeMO-stekker. Met een 175 kW-snellader kunnen klanten met een elektrische auto zo’n 18 km per minuut bijladen. De snelladers werken op 100 procent groene stroom afkomstig van Nederlandse windparken. Hilmar van den Dool, General Manager Retail, is trots op de verdere uitbreiding van het snellaadnetwerk. “Hoe meer snelladers er zijn, hoe makkelijker de overstap naar elektrisch rijden voor mensen wordt. En dat is wat we willen bereiken. Daarom investeren we voor de markt en de huidige capaciteitsvraag uit. We merken dat ook klanten de toegevoegde waarde van Shell zien. Wij bieden niet alleen lekkere koffie, snacks en verse broodjes, maar ook het gemak van de locatie vlak bij de shops. Dat geeft een prettig en veilig gevoel.”

BP; focus op UK en Duitsland

Bij BP werken ze ook hard aan diensten voor de groeiende groep elektrische rijders. Maar dat gebeurt vooral nog mondiaal, in Nederland zijn de stappen op dit vlak beperkt. Dat heeft redenen, zegt woordvoerder Jacoline Poldervaart van BP. “Als onderdeel van BP’s ambitie in 2050 of eerder een ‘net zero’ bedrijf te zijn, zetten we onder meer fors in op elektrisch laden op onze tankstations (ultra fast charging, red.). Voor wat betreft Europa ligt de focus voor nu met name op de UK en Duitsland. Wat het één en ander precies voor Nederland gaat betekenen, kan ik je op dit moment nog niet zeggen.” BP werkt onder meer samen met BMW Group en Daimler Mobility AG in het ‘consortium’ Digital Charging Solutions (DCS) GmbH. DCS wil het opladen van elektrische voertuigen eenvoudiger maken voor de gebruikers en integreert bijvoorbeeld laadoplossingen in de besturingssystemen van auto’s. Via de software hebben EV-rijders toegang tot 228.000 openbare oplaadpunten in 32 landen. Het voertuig doet hierbij het werk om de dichtstbijzijnde beschikbare oplader te vinden of de beste oplaadroute te plannen. Als onderdeel van de deal is BP ook overeengekomen om zijn 8.700 oplaadpunten in het VK en Duitsland aan het DCS-netwerk toe te voegen, waardoor de toegang voor chauffeurs wordt verbeterd en BP ook een breder klantenbestand kan bereiken. Poldervaart laat weten dat BP in Nederland op vijftien tankstations laadpalen heeft, maar deze maken geen onderdeel uit van een bredere, recente implementatie. “Het gaat hier vooral om de (over het algemeen, red.) iets oudere snelladers.” Of en wanneer de bredere implementatie in Nederland wel vorm en inhoud krijgt, kan Poldervaart niet zeggen.

Energie die betrouwbaarder, betaalbaarder en schoner is

Bij Total gaan ze wat dit betreft voortvarender te werk. De oliemaatschappij vernieuwt op redelijke schaal op tankstations de bestaande laadinfrastructuur. Zo heeft Total in Nederland via het TOTAL EV Charge-concept, stations in Amsterdam, Capelle aan den IJssel, Houten en Leusden uitgebreid met (snel)laadpunten. Hier kunnen zowel bestelbussen als personenauto’s bij de 175 kW laders terecht. Daarnaast zijn de stations in Capelle aan den IJssel en Houten ook uitgerust met een 50 kW laadmogelijkheid. Ieder van deze stations telt volgens Total nu één laadpunt, waar een elektrische auto binnen 15 tot 30 minuten weer opgeladen is. Bij de nieuwe laadpalen kan met alle betaalen laadpassen betaald worden. Marja Versleijen, director Mobility & New Energies, Total Nederland: “Total streeft naar een netto-emissie van nul in 2050, samen met de rest van de Nederlandse samenleving. Dit is in lijn met ons doel om energie te leveren die betrouwbaarder, betaalbaarder en schoner is voor zoveel mogelijk mensen.” Om die
ambitie waar te kunnen maken, en om meer kennis op te doen, verlegt Total overigens ook de strategie buiten de eigen tankstations. Zo heeft men in een realisatietijd van slechts vier maanden het grootste gemeentelijke laadplein opgeleverd in Zeist. Het project aan de Zinzendorflaan is onderdeel van Proeftuin Slimme Laadpleinen. Via de Proeftuin Slimme Laadpleinen worden 46 laadpleinen gerealiseerd in 19 gemeenten. Kennisdeling is een belangrijke pijler van de proeftuin. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu wil met het subsidiëren van deze proeftuin bereiken dat de techniek steeds verder wordt ontwikkeld en aantrekkelijk wordt gemaakt voor gebruikers en marktpartijen. De deelnemende gemeenten leren van elkaar door opgedane kennis openbaar te maken via diverse platforms, zodat alle gemeenten in Nederland ervan kunnen profiteren. De laadpalen zijn voorzien van slim laden-technieken die het mogelijk maken sneller te laden op momenten dat het aanbod van zonne-energie hoger is. Ook wordt middels ‘load balancing’ een gelijkmatigere verdeling van de energielevering gegarandeerd. Dit voorkomt overbelasting van het elektriciteitsnet. Tenslotte zijn de laadpunten voorbereid op vehicle-to-grid: het doel is op termijn ook elektriciteit terug te kunnen leveren aan het net. Het testen van deze technieken levert kennis op over hoe dit het best toe te passen.

Tesla Model 3 populairste elektrische auto

Uit cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) blijkt dat er bijna 175.000 elektrische auto’s in Nederland rondrijden en ruim 105.000 hybride voertuigen (cijfers tot en met februari 2021). Het aantal elektrische auto’s is hiermee verdubbeld in grofweg een jaar tijd. RVO weet dat de Tesla Model 3 onder de elektrische auto’s het populairst is, gevolgd door de Tesla Model S en de Hyundai Kona.

Bufferbatterij

Ook bij Shell kijken ze nadrukkelijk naar het stroomnetwerk. Snelladers hebben in korte tijd namelijk veel stroom nodig. Om te voorkomen dat er een upgrade nodig is van het elektriciteitsnet, lanceerde Shell op 8 maart in samenwerking met Alfen, Greenlots en Aecom een pilot met een innovatieve ‘bufferbatterij’. Deze batterij slaat energie op wanneer die beschikbaar is op het elektriciteitsnet, bijvoorbeeld bij veel wind. Als er meerdere auto’s tegelijk komen laden, levert de batterij de energie uit waarmee het elektriciteitsnet wordt ontzien. Dit maximaliseert de capaciteit van duurzame energiebronnen. De bufferbatterij bevindt zich op Shell-station Zaltbommel aan de A2. Hilmar van den Dool van Shell: “Ons land is een van de koplopers als het gaat om elektrische auto’s en wij willen in die ontwikkeling onze rol spelen.” Hij zegt dat Shell zich blijft ontwikkelen. “Dergelijke strategische investeringen, zowel op het gebied van digitalisering als de energietransitie, gaan gewoon door.”