“Contant geld vervult nog steeds een belangrijke rol in onze samenleving. Ik hecht er grote waarde aan dat iedereen mee kan doen. Ik roep toonbankinstellingen dan ook op om rekening te blijven houden met mensen die afhankelijk zijn van contant geld en contante betalingen te blijven accepteren.”

Minister van Financiën Wopke Hoekstra in een brief aan de Tweede Kamer (Telegraaf)

“Shell steunt het Akkoord van Parijs. In die zin hebben we hetzelfde doel als deze activisten, we verschillen echter van mening over de weg ernaartoe.”

Een woordvoerder van het olieconcern. Hij reageert hiermee op de actievoerders van Code Rood. Zij legden in de gemeente Groningen diverse Shell-stations plat door pompslangen met kettingen aan elkaar te binden. (RTV Noord)

“Wat het allerbelangrijkste is op het gebied van post- en pakketpunten, is dat deze op goede locaties worden geplaatst waar consumenten toch al zijn, bijvoorbeeld in de buurt van hun woning of werk. Zo niet, dan pakken ze alsnog vaak de auto om hun pakketje op te halen en dan ben je je duurzaamheidsvoordeel eigenlijk alweer kwijt.”

Margreeth Pape, programmamanager duurzaamheid en logistiek bij Thuiswinkel.org, over de last mile bij pakketbezorging. (AD)