IN DE GEWONE WERELD STAAT SEPTEMBER BEKEND ALS DE ‘HERFST-’ OF ‘FRUITMAAND’. IN DE PETROLWERELD IS HET NATUURLIJK DE VEILINGMAAND. OOK DIT JAAR ZULLEN DE BIEDINGEN OP DE SNELWEGSTATIONS MET BELANGSTELLING WORDEN GEVOLGD. MAAR WAT ZEGGEN DIE OVER DE GEMIDDELDE WAARDE VAN EEN TANKSTATION?

Het is de 21ste keer dat het Rijksvastgoedbedrijf huurrechten veilt van tankstations die langs de snelweg staan. Dit jaar gaat het om 27 concessies, één minder dan vorig jaar. Op de op woensdag 13 september gehouden veiling wordt eenonderscheid gemaakt tussen zogenoemde ronde 1- en ronde 2-veilingen. Bij ronde 1 gaat het om zeventien locaties die voor het eerst geveild worden. De tien concessies in ronde 2 zijn al eens eerder geveild of vallen niet onder de overgangsbepalingen van de wet (MDW: Marktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit Benzinemarkt).
Compensatieregel
“De stations die voor het eerst onder dehamer komen, voegen een bijzonder element toe aan de snelwegveilingen”, zegt branchespecialist tankstations Chris van der Straaten van BETA. “Voorheen hadden concessiehouders ‘eeuwigdurende rechten’. Nu zijn de huurrechten 15 jaar. De compensatie van de partijen die hun eeuwigdurende rechten kwijtraken, wordt bij de eerste veiling van die concessies geregeld. Er zijn twee opties: of de zittende concessiehouder stopt op die locatie en ontvangt de veilingopbrengst of hij gaat door en is bereid het verschil tussen het hoogste en het tweede bod te betalen, met een maximum van 30% van zijn eigen bod.”
Buitencategorie
“De compensatieregel die voor ronde 1 geldt, maakt de uitkomsten van die veiling lastiger bruikbaar als graadmeter om de toekomstverwachtingen van de diverse partijen langs de snelweg te analyseren’, vertelt Chris verder. “Anders is dat bij ronde 2, die geen compensatieregelingen kent. De biedingen op die concessies geven daardoor wel enige richting in de waarde van een tankstation. Al is een snelwegstation natuurlijk wel een buitencategorie en slecht vergelijkbaar met die aan het onderliggende wegennet.”
Trends
“Maar nu de marges en rentes hoog zijn”, vervolgt Chris, “we in een energietransitie zitten, er steeds minder langs de snelweg wordt getankt, het speelveld/beleid met betrekking tot verzorgingsplaatsen langs de snelweg onduidelijk is en de oliemaatschappijen drukdoende zijn de (eigen) exploitatiestrategie te herpositioneren, verwachten we wel wat trends te kunnen ontwaren. We zijn zeer benieuwd welk effect die onzekerheden op de huurwaardes van de snelwegstations zullen hebben. De veiling (in het Leonardo Royal Hotel Den Haag Promenade) gaan we dan ook met veel interesse bezoeken. In de volgende Move On zullen we verslag doen van onze bevindingen.”