“VAAK KRIJG IK DE VRAAG HOE EN WANNEER ER WATERSTOFTANKSTATIONS KUNNEN KOMEN IN NEDERLAND. DAAR MOET JE DIEPE ZAKKEN VOOR HEBBEN EN ER ZIJN NOG VEEL ONZEKERE FACTOREN. TOCH MERK IK DAT DE EUROPESE UNIE VAART WIL MAKEN MET DE AANLEG VAN WATERSTOFTANKSTATIONS OM DE 200 KILOMETER IN EUROPA.”

Dit zegt Lisanne Henneveld van BETA. Zij reageert hiermee op het nieuws dat het Europees Parlement, de Europese Commissie en vertegenwoordigers van de EU-lidstaten akkoord zijn met het plaatsen van meer laadpalen en waterstoftankstations. Volgens de website van de EU krijgen Nederland en elf andere EU-landen geld uit Brussel voor het installeren van laadpalen en waterstoftankstations. Zo zal de aanleg in Nederland van drie waterstoftankstations voor lichte en zware voertuigen door de EU worden gesubsidieerd.

26 projecten
De Europese Commissie heeft 26 projecten in de twaalf lidstaten geselecteerd en stelt daar in totaal 189 miljoen euro voor ter beschikking. Dit bedrag is bedoeld voor de bouw van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen langs het zogeheten Trans-Europees Transport Netwerk (TEN-T) van wegen, spoor- en vaarwegen, die met elkaar verbonden zijn. Volgens de Europese commissie gaat het in totaal om circa 2.000 oplaadpunten en 63 waterstoftankstations. De andere landen waar Brussel subsidie aan geeft zijn Estland, Frankrijk, Finland, Duitsland, Griekenland, Italië, Letland, Polen, Roemenië, Spanje en Zweden. Volgens de commissie kloppen steeds meer bedrijven aan in Brussel voor financiering van groene projecten. Dat zou aantonen dat de vervoerssector steeds meer vastbesloten is om over te stappen op duurzame oplossingen.

Nederlandse overheid
De Rijksoverheid werkt eraan om de productie en toepassing van duurzame waterstof verder te ontwikkelen. Dit gebeurt op verschillende manieren en samen met bedrijven, gemeentes, maatschappelijke organisaties en kennisinstituten. Zo stimuleert de Rijksoverheid projecten om de duurzame mogelijkheden van waterstof verder te onderzoeken en om de productie van duurzame waterstof te vergroten. Daarvoor stelt de overheid geld beschikbaar. In 2025 kan er in Nederland ongeveer 75.000 ton waterstof worden geproduceerd uit water, zo schrijft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Hiervoor is een elektrolyse capaciteit van 500 megawatt nodig. Dat is bijvoorbeeld genoeg om 600.000 waterstofauto’s een heel jaar te laten rijden. Verder stellen zo’n 30 à 40 gemeenten in Nederland een CO2-vrije zone in voor stadslogistiek. Elektrisch vrachtverkeer en vrachtvervoer op waterstof mogen deze zone in. Het streven is om in 2025 ook 50 waterstoftankstations te hebben. Dit samen met de activiteiten van de auto- en vrachtwagenfabrikanten (BMW, Toyota, Hyundai en Mercedes-Benz), die hard werken aan de introductie van waterstofauto’s, wordt de kip-ei-discussie snel doorbroken, zo is de verwachting.