ACCIJNZEN HEBBEN AL JAREN DE AANDACHT VAN BETA. DE BELANGENVERENIGING VERZET ZICH DAN OOK MET HAND EN TAND TEGEN NIEUWE VERHOGINGEN. DAT GEBEURT OP TAL VAN MANIEREN, WAARONDER VIA ENKELE LUDIEKE ACTIES. ZO ZIJN ER OOIT ECHTE KOEIEN INGEZET EN GING VOORZITTER EWOUT KLOK VAN BETA DEMONSTRATIEF VERKLEED ALS DE MEEDOGENLOZE OFFICIER HERR OTTO FLICK UIT DE BRITSE KOMEDIESERIE ALLO ‘ALLO!.

Het is een feit dat er bij grenspompen fors minder brandstof wordt getankt sinds de invoering van de accijnsverhogingen. Grensbewoners tanken massaal in Duitsland en België, evenals internationale transporteurs uit het hele land. De literafzet van grenspompen loopt sterk terug. Er valt eenvoudigweg niet te concurreren tegen de veel lagere belastingdruk in onze buurlanden. En omdat de Haagse politiek de pomphouders volstrekt in de kou laat staan, is actie gewenst. Zo ging BETA enige jaren terug juridisch de strijd aan tegen de in hun ogen onrechtvaardige accijnsverhogingen, die het grenspomphouders onmogelijk maakt hun tankstations kostendekkend – laat staan – winstgevend te exploiteren. Maar er werden ook tal van ludieke acties gehouden. Zo zijn er ooit echte koeien (met een spandoek met de tekst: ‘Van heilige koe naar melkkoe’) ingezet op het tankstation van Ewout Klok in Hoogeveen. En diezelfde Klok ging demonstratief verkleed als de meedogenloze officier Herr Otto Flick uit de Britse komedieserie Allo ‘Allo!. Ook heeft de belangenvereniging een keer een cd gemaakt over de hoge benzineprijs. Op deze bijzondere manier probeerden de pomphouders de hoge benzineprijs omlaag gezongen te krijgen. Het nummer ‘De prijs van het tanken moet omlaag’ werd zelfs op het Plein in Den Haag uitgereikt aan Tweede Kamerleden van de regeringspartijen VVD, CDA en D66. Het was een succes. Alle kranten en tv-zenders werden ermee gehaald en het probleem stond daarmee weer op de agenda van politiek Den Haag.

Rekeningrijden

Het onderwerp accijns is overigens altijd actueel. Ook nu weer: de energietransitie moet ergens van worden betaald, maar elektrische auto’s brengen geen geld in het laatje. Terwijl er steeds meer rondrijden. Betalen naar gebruik; het ouderwetse rekeningrijden zou volgens BETA veel logischer zijn dan weer een accijnsverhoging invoeren. En reken maar dat de belangenvereniging dit punt ook op de kaart zet. Via gesprekken met de politiek en ongetwijfeld via weer een aantal ludieke acties.