MASTERCARD HEEFT NA DIVERSE OVERLEGGEN MET BETA, VNPI EN DE BANKEN EN ANDERE TRANSACTIEVERWERKERS BESLOTEN DE VERPLICHTING OM CONTACTLOOS AAN DE POMP TE FACILITEREN UIT TE STELLEN MET 2 JAAR. DE DATUM STAAT NU OP 31-12-2021

De dreiging met boetes in de vorm van een extra transactie fee per 1-1 2020 is dan ook voorlopig van de baan. De regeling die Mastercard heeft vastgesteld is als volgt: Tot 1 juli 2020 zal er een vrijstelling van de transactie-fee worden verleend voor AFD-terminals, naar verwachting is vanaf dat moment de certificering gereed. Vanaf 1 juli 2020 wordt er een vrijstelling verleend voor de niet-contactloze AFD-terminals. Echter alle nieuw te plaatsen terminals dienen vanaf dat moment uitgerust te zijn voor contactloze betalingen. De Betaalvereniging Nederland zal toezicht houden op de voortgang en implementatie van dit alles.
Met ingang van 31 december 2021 zal er indien contactloos niet wordt aangeboden een extra transactie fee worden doorberekend. Een vrijstelling behoort dan niet meer tot de mogelijkheden. De manier van betalen gaat met zijn tijd mee en ook in
onze branche merken we de gevolgen. Van contant geld naar pinnen, van pinnen naar contactloos betalen en tegenwoordig kijkt niemand meer op van een klant die met zijn smartwatch betaalt. In onze shops kan dat allemaal al. Echter, onbemande tankstations en buitenpalen voldoen nog niet aan deze moderne technieken. Hier zou Mastercard, de grootste verstrekker van creditcards en pinpassen, graag verandering in brengen.

Door de contactloos verplichting op te schuiven krijgen de tankstations de ruimte om deze investering te organiseren en zelf te plannen en uit te laten rollen. Zo mogelijk kan het samenvallen met regulier ander onderhoud etc. De laatste berichten zijn dat Tokheim de certificering in Q1 voor elkaar krijgt. Het bestellen en uitrollen zou dan ook vorm kunnen krijgen.

Voor vragen rondom deze maatregel of andere zaken kun je contact opnemen met het BETA-secretariaat via (010) 411 11 80 of mail naar steven@eendrachtbv.nl.