TANKSTATIONS ZIJN DE ENERGIELOCATIES VAN DE TOEKOMST, BEPLEIT BETA AL ENIGE TIJD. EN ER WORDEN DE NODIGE STAPPEN GEZET, OOK OP HET GEBIED VAN DE VERGROENING VAN FOSSIELE (BIO) BRANDSTOFFEN. “IN DE OVERGANG NAAR EEN TOEKOMST MET FORS MINDER EMISSIE, ZO NIET EMISSIELOOS, ZIJN ZE ONMISBAAR.”

Aan het woord is Wim van Gorsel. De ondernemer en vicevoorzitter van BETA is verbolgen over het feit dat de tankstations tot 2019 nauwelijks betrokken zijn geweest bij de overheidsplannen rond de noodzakelijke energietransitie. “Ze namen aan dat tankstations alléén fossiele brandstof wilden verkopen. Onterecht. Tankstation ondernemers willen de huidige én toekomstige klanten optimaal kunnen blijven bedienen, ook met groenere (bio)brandstoffen en met niet-fossiele brandstoffen.” Inmiddels is men hiervan ook overtuigd en schuift Wim aan de diverse tafels aan. “Met ons unieke netwerk van tankstations zijn wij een onmisbare schakel in de energietransitie. Dat is ook erkend in de Brandstofvisie 2.0 betreffende duurzame energiedragers in de mobiliteit, hierin staat duidelijk verwoord, dankzij onze inbreng, dat de tankstations als dé energielocaties van de toekomst worden gezien.”

“De verbrandingsmotor kan nog veel zuiniger worden gemaakt”

Wim van Gorsel

Vicevoorzitter, Belangenvereniging Tankstations

Kansen op tal van vlakken

Wim ziet kansen op tal van vlakken. In eerste instantie als het gaat om het verduurzamen van fossiele brandstoffen. “Mobiliteit verandert, en elektrisch rijden doet zijn intrede. Maar de meerderheid rijdt nog op benzine of diesel, door die te verduurzamen kunnen dus flinke stappen worden gezet. Met andere woorden: op weg naar een toekomst met veel minder emissie zijn ook duurzame en synthetische biobrandstoffen onmisbaar.” Deze brandstoffen worden volgens het Klimaatakkoord bij voorkeur gebruikt als brandstof waarvoor nog geen alternatief voorhanden is. Wim: “Er is inmiddels een heel portfolio aan brandstoffen beschikbaar die fossiele brandstof gedeeltelijk kunnen vervangen of in een bepaalde blend te gebruiken zijn: groengas, bio-LPG, ethanol, biomethanol, biodiesel en hernieuwbare diesel. Daarmee kan de CO2-uitstoot al flink worden teruggedrongen.” De meeste biobrandstoffen zijn zogenoemde drop-in fuels. Hiervoor hoeft de logistieke infrastructuur nauwelijks te worden aangepast. Maar ook met groen fossiel, zoals LPG, LNG, GTL en CNG kunnen er op zeer korte termijn al flinke stappen worden gezet, weet hij. Dat geldt volgens hem ook voor schoon fossiel, waarbij CO2 in de bodem wordt opgeslagen. “Verder denk ik dat de verbrandingsmotor op zichzelf nog veel zuiniger kan worden gemaakt. Veel autofabrikanten twijfelen echter of ze hier nog wel geld in moeten stoppen. Dat is gek, in 2030 heeft immers nog 75 procent van de auto’s een verbrandingsmotor.”

Kosteneffectief

In de ogen van Wim krijgen wij uiteindelijk te maken met een palet van brandstoffen waarin waterstof, naast elektrisch, een belangrijke rol gaat spelen op de stations. “De staatssecretaris gaf aan dat er in 2020 een waterstofconvenant zal worden gesloten. Daar wil en moet BETA bij betrokken worden omdat, met name ons netwerk van tankstations uitermate geschikt is voor waterstof en snelladers, naast de producten die we nu al aanbieden.” De bestaande tankstations willen met het oog op de toekomst graag meedenken over hoe verstandig te investeren in de energietransitie. Wim: “Tankstations zijn vanwege hun uitgebreide voorzieningen dé plek voor snelladers. Ik vind dan ook dat gemeenten ons de ruimte moeten geven en via passende regelgeving de weg te plaveien voor betere laadvoorzieningen en uitbreiding van noodzakelijke serviceactiviteiten in verband met de langere verblijftijd tijdens de oplaadbeurt.” Ook kunnen gemeenten volgens Wim faciliteren in de contacten tussen transporteurs die hun wagenpark willen verduurzamen. “Daarnaast zou het heel erg helpen wanneer de overheid in het hele kip-en-ei-verhaal niet zou kiezen voor de kip of het ei, maar juist kiest voor de kip én het ei. Dus niet alleen ondersteuning en subsidie voor de autobezitter, maar ook ondersteuning in wat voor vorm dan ook voor de tankstation ondernemers. Wanneer dat zou gebeuren gaat dat voor een versnelling zorgen.”