DE HAAN MINERALE OLIËN (DHMO) HEEFT EEN GROOT EN DYNAMISCH PERSONEELSBESTAND. VAN DE 850 MEDEWERKERS IN DE TANKSTATIONS VAN DHMO VERDWIJNT JAARLIJKS BIJNA DE HELFT VAN DE LOONLIJST EN WORDT VERVANGEN DOOR NIEUWE MEDEWERKERS. DIE NIEUWE MEDEWERKERS WORDEN, ALS ONDERDEEL VAN HET SELECTIEPROCES, GOED GESCREEND OP HUN VERLEDEN VIA HET WAARSCHUWINGSREGISTER FRAUDE AANPAK DETAILHANDEL (FAD).

Als gevolg van een grote dynamiek op de arbeidsmarkt ‘detailhandel’, de omvang van interne fraude en de moeizame opsporing en vervolging door politie en openbaar ministerie is in 2005 een aanpak gestart: het Waarschuwingsregister Fraude Aanpak Detailhandel (FAD). In het register kan het aangesloten winkelbedrijf nagaan of er van een
sollicitant een frauduleus verleden bekend is bij een ander deelnemend winkelbedrijf. Ook kan de deelnemer zelf een ex-medewerker onder voorwaarden plaatsen op het Waarschuwingsregister. “Wij zijn al enige jaren deelnemer, naar tevredenheid”, zegt Galit Blander, HR-verantwoordelijke bij DHMO. Zij ziet de FAD-check als een positieve signalering. “De meeste sollicitanten doorstaan de check, het is ieder jaar ‘slechts’ twee keer raak.” Dat aantal is stabiel. “Het is belangrijk dat veel retailpartijen deelnemen aan het register. Immers, hoe meer deelnemers, hoe groter de database wordt. En dus hoe betrouwbaarder de check is.” Blander vertelt dat de FAD-check onderdeel is van een strenge selectie aan de voordeur van DHMO. “Het begint met een goed gesprek. Daarna doen we de FAD-check, daarop volgt nog de VOG-controle (Verklaring Omtrent het Gedrag, red.). Heeft iemand bijvoorbeeld een strafblad. En als laatste bieden we trainingen aan, zodat men meteen goed aan de slag kan in onze stations.”

Hoog verloop

DHMO heeft zo’n 850 medewerkers in 150 tankstations. Daarvan vertrekken er jaarlijks 400. “Het verloop is hoog. Dat heeft er enerzijds mee te maken dat we veel werken met tijdelijke contracten en studenten. Je wilt immers een flexibele schil. In de zomermaanden is het verloop het hoogst, dan ontvangen de studenten hun diploma en gaan ze elders aan de slag”, aldus Blander. Dat is volgens haar een vast patroon, jaar-in, jaar-uit. “Al loopt het dit jaar, en in het jaar 2020, allemaal wat anders door corona. In 2020 konden we vacatures makkelijker invullen, doordat de horeca gesloten was. Maar nu die de deuren weer hebben geopend, zien we ook het verloop weer toenemen.” Iets dat Blander betreurt. Immers, ervaren horeca-medewerkers zijn van meerwaarde voor DHMO. “We zijn bezig met een transitie, de shop en de horeca daarbinnen wordt steeds belangrijker. Daarom worden we ook kritischer tijdens de selectieprocedure, iemand met horeca-ervaring heeft zeker een streepje voor.” Aan de andere kant focust DHMO zich ook meer en meer op personeelsbehoud. “HR wordt belangrijker binnen onze organisatie, net als duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Dit helpt om tekorten vóór te zijn. Dus hoe kunnen de medewerkers gezonder, plezieriger, productiever en langer bij ons werken. Daarbij is het als eerste natuurlijk ook van belang dat de medewerkers een schoon verleden hebben, en niet in de fout gaan bij ons. Het FAD-register is ook daarom voor groot belang voor ons.”

Tankstations raadplegen register massaal

In totaal vallen bijna 200.000 medewerkers onder de werkingssfeer van het FAD-waarschuwingsregister. Vanuit BETA zijn 650 tankstations aangesloten.

Het FAD waarschuwingsregister werd in 2019 352.782 keer geraadpleegd door ondernemers die een sollicitant wilden screnen. In datzelfde jaar werden 715 personen in het register geregistreerd. Hiervan zijn er 531 ook daadwerkelijk doorgezet naar het waarschuwingsregister. De actuele cijfers over 2020 komen rond september beschikbaar. Per 1 januari 2021 zijn 72 bedrijven aangesloten bij het register. Naast het BETA-brancheloket is er een brancheloket bij het Vakcentrum. Hierbij zijn InRetail, NSO Retail en het Vakcentrum aangesloten. De preventieve werking van het register voor de aangesloten ondernemers is groot. Omdat een bedrijf in de vacatureteksten en de arbeidsovereenkomsten verplicht is te melden dat zij deelnemen aan FAD, realiseert elke (potentiële) werknemer zich wat hij/zij riskeert bij een ontslag wegens diefstal of fraude.