ALS WERKGEVER BENT U VEEL TIJD KWIJT AAN HET ZOEKEN VAN NIEUW PERSONEEL. MET DE HUIDIGE KRAPPE ARBEIDSMARKT IS HET VINDEN VAN GOEDE MENSEN EEN FLINKE UITDAGING. HOE VERVELEND IS HET DAN OM EEN NIEUWE WERKNEMER, DIE NA EEN ZORGVULDIG SELECTIE- EN SOLLICITATIEPROCES IS AANGENOMEN, NA ENKELE WEKEN AL TE MOETEN ONTSLAAN VANWEGE DIEFSTAL. DE BETA-JURIST WERD HIERMEE DOOR EEN ONDERNEMER GECONFRONTEERD.

De ondernemer kon zichzelf wel voor z’n kop slaan. Hoe kon hij zo stom zijn!? Door zijn jarenlange ervaring gelooft hij echt niemand meer op alleen hun blauwe ogen, maar ondanks een uitvoerige selectieprocedure had hij het toch mis. Een werknemer kwam bij de ondernemer in dienst voor werk achter de kassa en draaide die diensten veelal alleen. Normaal gesproken zorgde de ondernemer voor een gedegen inwerktraject, zodat nieuwe werknemers snel alle kneepjes van het vak leren én (ook niet onbelangrijk) om te kunnen zien of het ook echt aanwinsten zijn.

Niet zuiver op de graat
Helaas is die luxe er tegenwoordig niet meer bij. Vanwege een langdurig zieke medewerker en een recent met pensioen gegane arbeidskracht zijn veel manuren verloren gegaan. Daarom moest de ondernemer risico nemen en de werknemer al snel grote verantwoordelijkheid geven. Daar maakte die persoon, die uiteindelijk niet zuiver op de graat bleek, gebruik c.q. misbruik van. De solitaire diensten gebruikte hij om geld kwijt te maken en pakken sigaretten achterover te drukken. De ondernemer kwam daar via kassa- en voorraadtellingen achter en kon niets anders doen dan de werknemer ontslaan.

Risico’s beperken
Had de ondernemer dit kunnen voorkomen? Nooit voor de volle 100%, luidt het gewogen antwoord van de jurist van dienst. “Niet iedereen is zo eerlijk als hij doet voorkomen. Dus narigheid zal er altijd blijven. Wel kun je de risico’s zo goed mogelijk beperken door bijvoorbeeld gebruik te maken van het Waarschuwingsregister van de stichting Fraude Aanpak Detailhandel”, aldus Steven Stroet van het BETA-Secretariaat.

Controleren tijdens sollicitatieproces
Het FAD Waarschuwingsregister is een initiatief waarbij verschillende retailers, waaronder die van tankstations, bij zijn aangesloten. In dit register kunnen frauduleuze werknemers worden opgenomen zodra zij worden ontslagen en er aangifte is gedaan. Het grote voordeel ervan is dat werkgevers al tijdens het sollicitatieproces een zoekopdracht kunnen uitvoeren om te controleren of werknemers in het verleden bij een eerdere werkgever eventueel frauduleuze daden hebben gepleegd. Groot bijkomend voordeel is dat het waarschuwingsregister ook toepasbaar is op ZZP’ers en uitzendkrachten. Voor meer informatie kunt u zich als tankstationondernemer wenden tot het BETA-secretariaat. Bel hiervoor naar 085 00 71 361 of stuur een mail naar info@beta-tankstations.nl.