EEN TOEVALLIGE ONTMOETING IN EEN ARNHEMS KANTOORPAND BRACHT NIET ALLEEN TWEE MANNEN, MAAR OOK TWEE WERELDEN BIJ ELKAAR. SAMEN BIEDEN ZIJ TANKSTATIONS HET CONCEPT VAN DE ENERGIE-EILANDEN AAN. HENK VAN OS EN AD BENSCHOP (D!VERS WOERDEN), TANKSTATIONS VAN DIJKHUIZEN TIEL EN HUUB MINTEN (MINLI BEDRIJVEN LANDGRAAF) DOEN AL MEE.

De agenda van Han Brouwers, directeur van Brouwers Accountants & Adviseurs, telt maar weinig loze minuten. Pal voor het interview in het gloednieuwe onderkomen in Apeldoorn handelt hij nog een dringend telefoontje af. Heen en weer wandelend
door een vergaderruimte, de blik op oneindig, bespreekt hij wat nodig is. Henk de Hartog, ceo van Kilowatts, beschouwt het zittend aan een tafel van een afstandje aan, zijn laptop voor zich opengeklapt.

Tegen het lijf

Verduurzaming en mobiliteit is Henks expertise. Ruim een jaar geleden richtte hij Kilowatts op. De energietransitie ging hem te langzaam. Pappen en nathouden, dat vond hij ervan. Dus startte hij Kilowatts, een bedrijf dat zich richt op het ontwerpen van energiesystemen. Tankstations vielen in eerste instantie buiten zijn blikveld; Henk richtte zich in het begin vooral op het verduurzamen van kantoren, appartementencomplexen en dergelijke. Dit veranderde toen hij in het Arnhemse kantoorpand, waarin hij zich vestigde, Han Brouwers tegen het lijf liep. “Wij botsten op de gang tegen elkaar op. E.K. Williams [onderdeel van Brouwers Accountants, red.] was ook in hetzelfde pand gevestigd. Han vertelde mij over de uitdagingen in de tankstation branche, een voor mij nieuwe markt. Ik zag de mogelijkheden, sprak er met commercieel directeur Frits Metiary over en besloot daarop mijn bedrijfsplan om te gooien.”

Nieuw verdienmodel

Een samenwerking was geboren. Het draait om het tankstation als een ‘energie-eiland’. Henk: “Het tankstation van de toekomst beperkt zich niet tot mobiliteit alleen. Lokaal opgewekte energie kun je vanaf het tankstation aan het omliggende gebied leveren. Met behulp van een microgrid leg je verbindingen met een industriegebied.” Han vult aan: “De bron kan energie uit wind, zon of water zijn. Dat kan je zelf produceren, maar ook geleverd krijgen. Je vouwt netwerken over elkaar heen, waardoor iets moois ontstaat.” Frits verkende de mogelijkheden in de markt, die hij op zijn duimpje kent. Bij Henk van Os en Ad Benschop proefde Frits enthousiasme voor het plan en de bereidheid dit op te pakken. “Hun tankstation D!Vers is een in het oog springende locatie, op de toegangsweg richting Woerden en direct grenzend aan een industriegebied. Er is veel dakoppervlak om zonne-energie op te wekken. De overtollige energie kunnen zij gebruiken voor de productie van waterstof en de laadpalen op hun terrein. De geproduceerde waterstof kunnen zij leveren aan hun klanten en het overtollige deel aan de omliggende industrie. Zo ontstaat er een nieuw verdienmodel, waarbij tankstations per kilowatt en per kilo waterstof betaald krijgen.”

“E.K. Williams is de verbinder”

Frits Metiary

Commercieel Manager, E.K. Williams

Monopoly

Een andere ondernemer die met een pilotproject aan de gang gaat is Huub Minten uit Landgraaf. “Een vooruitstrevende ondernemer, die het voordeel heeft meerdere percelen in de straat in eigendom te hebben. Hij heeft Monopoly min of meer in de praktijk toegepast”, zegt Han. Ook bij Tankstation Minli gaat er mogelijk elektriciteit en waterstof worden verkocht, naast het huidige aanbod aan diesel en benzine. “Hierin is E.K. Williams de verbinder, die de nieuwe brandstoffen op de juiste manier afrekent. Met het apparaat van Brouwers Accountants erachter en E.K. Williams als system integrator voor Kilowatts, hebben wij een mooi verhaal te vertellen”, legt Frits uit. Han: “Tankstations kunnen als ESCO [energy service company, red.] gaan fungeren, die de lokaal opgewekte energie in de markt zetten. E.K. Williams kan organisatorisch, juridisch en administratief ondersteunen. Waterstof is nu nog vrijgesteld van heffingen, maar dat gaat er zeker van komen.”
Frits zegt met zo’n tien ondernemers te hebben gesproken, die allemaal enthousiast op de ideeën reageerden. “Iedereen ziet de afzet van fossiele brandstoffen afnemen en zoekt een alternatief voor de huidige business. Het verdienmodel kan per locatie weer anders zijn. Bij de een is er eigen energieproductie mogelijk, bij de ander distributie.” “Met de exploitatie van een ESCO komt er een alternatief bij. Een initiatief als dit siert de hele branche. Ook oliemaatschappijen komen er niet meer onderuit. Zij omarmen het”, vertelt Han. De projecten bevinden zich nu in de haalbaarheids- en vergunningsfase. In 2020 zullen ze gaan lopen, verwacht Henk. “Ik was een roepende in de woestijn. Dat is nu veranderd. Iedereen is ermee bezig. Dat is geweldig mooi om te zien.”

“Waterstof is nu nog vrijgesteld van heffingen, maar dat gaat er zeker van komen”

Han Brouwers

Directeur, Brouwers Accountants & Adviseurs

Meer dan een goed salaris

Het is er ruim en open, in het nieuwe kantoor van E.K. Williams en Brouwers Accountants & Adviseurs aan de Kanaal Noord in Apeldoorn. “Vroeger was het een loods. Wij hebben het verbouwd tot een kantoor met mooi ingerichte ruimtes om samen te komen”, vertelt Han Brouwers van Brouwers Accountants, het moederbedrijf van E.K. Williams. Daarom stonden er op de open dag eind november ook een aantal workshops op het programma. “Dat soort bijeenkomsten gaan we meer doen. We hebben ruimtes om verschillende groepen mensen te ontvangen.”

Een fraai onderkomen biedt daarnaast nog een bijkomend voordeel, merkt Han. “Nieuwe medewerkers trek je niet meer met alleen een goed salaris. Wel met een superwerkomgeving. Begin 2019 zijn wij begonnen met een vitaliteitsprogramma voor onze medewerkers, die tot meer harmonie tussen werk en privé moet leiden. Al meer dan negentig mensen doen eraan mee. De jeugd wil flexibiliteit. Ze streven niet meer naar dure auto’s, maar naar flexibiliteit, samenwerken en harmonie tussen werk en privé. Zij willen best hard werken, maar wel in een mooie omgeving.”